Federación Española de Esperanto

79a Hispana Esperanto-Kongreso

 

 

La 79a Hispana Esperanto-Kongreso disvolviĝos en la dua duono de la jaro 2021, kaj havos “bazan” virtualan karakteron. Fakte, HEF studas la eblon ke la virtualeco de la aranĝo estu kompletigata pere de diversaj lokaj samtempaj renkontiĝoj, se la sansituacio tion ebligos. La unua paŝo, celanta difini la strukturon de la aranĝo, estas la decido krei komisionon, kiu desegnu la necesan planon.

Tiun komisionon konsistigas Alberto Granados Orcero, Vicente Manzano kaj Miguel

Gutiérrez Adúriz.

Kiel eble plej baldaŭ oni difinos la daton kaj ceterajn priajn informojn. Estu do atentaj

al la novaĵoj, pri kiuj HEF daŭre informos pere de sia retejo, de Boletín kaj la Bitbulteno.

Pri la kongreso okazonta en Comillas en 2022, legu en la apuda sekcio: “80a Kongreso”.