La venonta 82-a Hispana Kongreso okazos inter la 5a kaj la 8a de septembro 2024, en Cheste (Valencio).

En ĝia paĝaro vi trovos baldaŭ ĉiujn informojn pri aliĝo, loĝado kaj programo:

https://kongreso.esperanto.es