Federación Española de Esperanto

Omaĝoj al profesoro Juan Régulo en Kanarioj

En la fino de la jaro intensiĝas la omaĝoj al Juan Régulo Pérez, unu el la ĉefaj eldonistoj de literatura en Esperanto, kaj unua universitata profesoro pri Esperanto en Universitato de Hispanio, konkrete en tiu de La Laguna, en la kanaria insulo Tenerifo. Kialo estas ke dum 2014 ni festas la centan datrevenon de lia naskiĝo, kiel ni informis komence de la jaro.

Régulo naskiĝis la 31-an de marto 1914 en alia malgranda insulo de tiu Kanaria Arkipelago, La Palma, kaj diversaj aŭtoritatoj tieaj, speciale tiuj de la naskiĝurbo Garafía, organizis agadojn por lin memori, en kelkaj el kiuj partoprenis la Esperantista Societo de Tenerifo (ESTO).

Unu el la plej gravaj estis la ekspozicio organizita de la urbestraro, kiu jam estis muntita en la urbo fine de septembro, kaj de antaŭ kelkaj tagoj estis denove montrata en tre karakteriza cultura centro, nomata la "Sociedad la Cosmológica" (Kosmologia Societo). Tiu ĉi lasta lasta elmontro estis inaŭgurata la 22-an de novembro, kun la partopreno de unu el la filinoj de Juan Régulo, María, kaj dum ĝi oni donis la nomon de la profesoro al la hemeroteko de la Asocio.

Tre kortuŝa estis ankaŭ agado en la adopta urbo de Don Juan, La Laguna, la 29an de oktobro. En la solena prelegejo de la "Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife" (prestiĝa bonfara societo de Tenerifo), afable cedita al ESTO, kunvenis en preskaŭ familia etoso societanoj de la klubo kaj amikoj de Don Juan Régulo por kune elvoki lian figuron. Profesoro Leandro Trujillo Casañas festparolis pri la vivo kaj laboro de la fondinto de nia societo, de liaj tre humilaj originoj antaŭ cent jaroj al lia monda famiĝo kiel eldonisto. Antaŭe, prezidanto de ESTO, Antonio Suárez, prezentis la reeldonon de la libreto "De una adopción y un homenaje" ("Pri adopto kaj pri omaĝo"), en tago tridek jarojn post la omaĝo kiel Adoptita Filo de La Laguna, omaĝo kiu estigis la originalan eldonon. Oni ne povis senemocie aŭskulti la vortojn de Régulo, sopiranta al la eterna vivo de la memoro inter la homoj kiuj konis kaj amis lin. Memoro kiu estas daŭre konservata de la tenerifaj kaj hispanaj esperantistoj.

Fotoj: Urbestraro de Garafía, Gladys Riego kaj Leandro Trujillo