Federación Española de Esperanto

Presentació

La Federació Espanyola d’Esperanto (Hispana Esperanto-Federacio - HEF) és una associació que s’encarrega de difondre i informar sobre l’esperanto en tot l’Estat. És una branca nacional de l’Associació Universal d’Esperanto (UEA) .

D’acord amb els seus estatuts, HEF es defineix com una associació neutral, apolítica, sense ideologia pròpia, el principal objecte de la qual és la utilització i la divulgació de la llengua Esperanto.

La Federació Espanyola d’Esperanto té un caràcter estructural mixt. Es composa de membres individuals per una banda, i membres col·lectius, que solen ser associacions regionals o clubs locals. Els membres col·lectius paguen distintes quotes. Als estatuts també s’estipula una tercera categoria, la de “simpatitzant”, però aquesta no s’utilitza actualment.

La Federació fou creada el 1947. Després de la fi de la Guerra Civil, la gran majoria d’associacions havien desaparegut, i en restaven tan sols membres aïllats i alguns clubs locals, en circumstàncies gens propícies. No va ser fins el 1947 que es va poder reconstruir una associació a nivell estatal, la qual ha estat en funcionament ininterrompudament des d’aleshores, tot i que amb alguns canvis en l’organització i els seus objectius.

HEF té una oficina pròpia a Madrid, al carrer Rodríguez San Pedro, n. 13, on es troba la seu oficial. A banda d’alguns mitjans materials, allí es troba la biblioteca Juan Régulo Pérez, amb més de 3500 exemplars i d’altres materials. HEF també administra la pàgina web www.esperanto.es. Es recolza en la Fundación Esperanto per editar publicacions i finançar projectes.

HEF publica el seu propi butlletí trimestral, el qual conserva el seu nom tradicional en castellà “Boletín”. A més, patrocina els congressos anuals, normalment organitzats per les associacions locals o regionals, a distints llocs de l’Estat.

Per assabentar-vos-en més sobre l’associació, escriviu a l’adreça Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.. Per fer-vos socis, visiteu la pàgina d’inscripció.