Federación Española de Esperanto

  • Home
  • Per què fer-se soci de HEF?

Per què fer-se soci de HEF?

Difondre i aprendre l’esperanto, la llengua internacional, val la pena. És un òrgan de comunicació viu, amb una àmplia comunitat de parlants i un apreciable patrimoni cultural. És un mitjà d’enteniment entre persones de diferents cultures, orígens o estats, que crea lligams per sobre les fronteres i divisions de tota mena.

Però, el nivell de coneixement sobre l’esperanto, sobre les seves possibilitats i la seva realitat, encara és massa baix. El nombre de parlants, tot i que major del que es percep per l’opinió pública, tampoc és tan gran com caldria. Per açò, la difusió de la llengua, el coneixement de la seva realitat i el convenciment sobre les seves boneses, és una tasca ineludible encara. 

Aquestes tasques – informació, difusió, convenciment – són les que la Federació Espanyola d’Esperanto (Hispana Esperanto-Asocio – HEF) té com a objectius bàsics de la seva activitat. Fent-te soci de HEF contribueixes a aquests fins i, d’aquesta manera, recolzes la difusió de la llengua internacional i els seus ideals.

HEF és la principal organització esperantista a nivell de l’Estat. Està formada per associacions i clubs locals, i també en formen part socis individuals.

És una associació neutral, que no privilegia cap orientació política o ideològica, i que es guia tan sols pel respecte als Drets Humans bàsics i per la defensa de la comunicació internacional. Qualsevol persona pot associar-s’hi, sempre que mostri el seu compromís envers la llengua. HEF respecta i afavoreix la pluralitat dels seus socis.

La Federació forma part de l’Associació Universal d’Esperanto (UEA). Així, ésser soci de HEF implica simultàniament ésser membre d’aqueixa organització internacional, i contribuir a la difusió de l’esperanto a nivell mundial.

Els socis de HEF tenen el dret de participar en la vida interna de l’associació, fixar-ne els objectius, elegir la directiva, proposar activitats i campanyes. A més, reben un Butlletí trimestral i poden participar als fòrums interns.

Els socis de HEF reben rebaixes en les quotes dels encontres organitzats o patrocinats per l’associació, i també gaudeixen de preus especials en els materials que HEF posa a la venda.

La Federació gestiona el domini d’Internet http://www.esperanto.es, amb versions en castellà i esperanto, i parcialment també en altres llengües peninsulars. Disposa d’una oficina a Madrid, amb una biblioteca de més de 3500 exemplars de llibres i altres materials, a la disposició dels socis. La biblioteca disposa d’una pàgina web pròpia (http://www.esperanto.es/biblioteko),  on es troba també la “Bitoteko”, el nostre repositori digital amb materials històrics, molts d’ells de gran valor.

De tant en tant, HEF edita material en o sobre l’esperanto. La promoció del valor de la cultura en esperanto i igualment la difusió de la cultura ibèrica per mitjà d’aquesta llengua es troben entre els objectius de la nostra organització.

Els socis menors de 30 anys d’edat són al temps membres de la Societat Juvenil Esperantista (Hispana Esperantista Junulara Societo - HEJS).

Uneix-te a nosaltres! Emplena el formulari d’adhesió. I si vols conèixer altres maneres de col·laborar amb les nostres activitats o recolzar els nostres objectius, no dubtes en posar-t’hi en contacte per l’adreça Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla..

LA ANTAŬENIGO DE ESPERANTO ESTAS NIA CELO