Tradukoteko

Tradukoteko estas bibliografia datenbanko pri hispani-lingvaj verkoj tradukitaj en Esperanton. Via helpo por teni ĝin ĝisdata estas bonvena.
Tradukoteko es una base de datos bibliográfica de obras en las distintas lenguas de España traducidas al esperanto. Tu ayuda para mantenerla actualizada es bienvenida.