La biblioteko enhavas ĉefe esperantajn librojn kaj revuojn jen verkitajn en esperanto, jen iel rilataj al esperanto kaj ties kulturo eĉ se verkitajn en aliaj lingvoj. Aldone ĝi disponas ampleksan kompilon de gazet-artikoloj pri esperanto kaj foto-stokon pri esperanta agado havigitan de la membroj. Ĝi ankaŭ konservas diskojn, kasedojn, KD-ojn, videojn, turismajn kaj informajnbroŝurojn, kaj alian malfacile klaseblan materialon.

 

Kreskigo de la kolekto

Samkiel en la unuaj tempoj, nia biblioteko konsistas ĉefe el donacoj. Kelkaj libro-kolektoj alvenis al ni post la forpaso de ties posedantoj, donacite de familianoj, kiel en la kazoj de Fabriciano Bermejo, Francisco Alafont, Mariano de la Iglesia, Ángel Figuerola kaj Félix Gómez. Sed ne ĉiam tielas: Alicia Zepeda, el Meksikio, profitante siajn oftajn vojaĝojn al Hispanio, kunportis multajn interesajn titolojn jam starantaj sur niaj bretoj. Aŭ Jorge Camacho, kiu donacis pli ol kvincent volumojn kaj multnombrajn revuojn, superante tiel la nombron de libroj havigitaj de Rafael Fiol kaj Carlos Martínez, kiuj ĝis tiam plej kreskigis la kolekton. Poste, Antonio Alonso donacis ĉirkaŭ tricent ekzemplerojn.

Kelkokaze, eldonistoj sendas siajn ĵusajn eldonitaĵojn, jen rekte en la oficejon, jen porrecenze en la redakcion de Boletín.Se tiel, la redaktoro kutime plusendas ilin al la biblioteko. Kaj ankaŭ foje verkistoj mem kontribuas per ekzempleroj de siaj plej novaj verkoj.

En 1998, nia biblioteko ricevis la subvencion Biblioteka Apogo Roma kaj Poul Thorsen konsitantan el dekses volumoj je valoro de 500 guldenoj. En 2001, okaze de la likvido de la Libro-servo de HEF, la biblioteko ricevis naŭdek tri volumojn pliajn.

Nur tre malofte, pro sia limigita buĝeto, HEF aĉetas mem ion por la biblioteko.