Juan Régulo Pérez, naskiĝis la 30-an de marto de 1914 en Garafía, en la kanaria insulo La Palma. Li lernis esperanton estante mezlernejano, kaj en 1933 li jam organizis plurajn esperanto-kursojn en Tazacorte.

Lia kontribuo al la esperanta kulturo estas gravega, tiel ke sen ĝi, malfacile ekzistus la nuntempa agado hispana (kaj eĉ internacia) sur tiu kampo.

Iniciatinto kaj eldoninto de esperanto-verkoj ekde 1952, dum pli ol dudek kvin jaroj, li aperigis preskaŭ cent titolojn kadre de la serio Stafeto, entute 20.000 presitaj paĝoj. (Legu pli kaj vidu la titol-liston en  Vikipedio).

Pri la signifo de lia esperanta aktivado oni verkis tre dokumentite en la dua volumo dediĉita al Esperantismo en Serta gratulatoria in honorem Juan Régulo, festolibro eldonita liaomaĝe de la Universitato de La Laguna (Kanariaj Insuloj), kie Juan Régulo estis profesoro de Esperanto (Lingvo kaj Literaturo) dum 18 jaroj.

Li estis honora membro de la Universala Esperanto-Asocio kaj de la Hispana Esperanto-Federacio, rektoro de la Internacia Kongresa Universitato okaze de la Jubilea Kongreso de Esperanto en Varsovio, membro de la Akademio Internacia de la Sciencoj de San Marino, membro de la Internacia Scienca Akademio Comenius kaj membro de la Akademio de Esperanto.

Juan Régulo Pérez elstaris ne nur kiel erudicia esperantisto, sed ankaŭ kiel eminenta intelektulo ekster la movado: doktoro pri Filozofio kaj Beletro, profesoro pri Historio de la Hispana Llingvo en la Universitato de La Laguna, aŭtoro de ĉirkaŭ dekdu libroj pri lingvoscienco kaj historio, aŭtoro ankaŭ de pli ol ducent fakaj artikoloj en revuoj naciaj kaj internaciaj, korespondanta akademiano (1980) de la Reĝa Akademio pri Historio, kaj ano de pluraj universitataj institucioj.

Profesoro Régulo mortis la 27-an de januaro de 1993 en La Laguna, Tenerife.

[Datenoj ĉerpitaj el la artikolo Don Juan Régulo Pérez, verkita de Antonio Marco Botella kaj publikigita en Boletín, n-ro 310 (marto-aprilo, 1993)]

Ĉefaj verkoj de Juan Régulo Pérez

  • Régulo, Juan. Valor semántico de las categorias verbales : apuntes para una lección sobre los tiempos, aspectos, modos y voces del verbo. La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), 1944.
  • Régulo, Juan. Cuestionario sobre palabras y cosas de la isla de La Palma. La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), 1946 (Imp. Curbelo).
  • Régulo, Juan. ; Marqués de Siete Iglesias. Notas en relación al Condado de la Gomera. Madrid, 1955.
  • Régulo, Juan. ; Dacio V. Darias y Padrón ; Marqués de Siete Iglesias. De nuevo acerca del Condado de la Gomera : a propósito de los Condes de la Gomera ¿Fué antaño regular la sucesión de este Título? : nuevas notas sobre el Condado de la Gomera. Madrid,1956.
  • Régulo, Juan. La Laguna y la sericultura canaria. La Laguna, 1976.
  • Régulo, Juan. Garafía y su ilustre historia. Madrid, 1990. Régulo, Juan. Necesidad histórica y valor literario del esperanto. Sociedad Esperantista de Tenerife, [1999].