Federación Española de Esperanto

Lingvaj anguloj

Laŭlonge de kelkaj numeroj, la gazeto de Hispana Esperanto-Federacio, Boletín, publikigis apartan sekcion pri lingvaj aspektoj de esperanto por iel helpi niajn progresintojn, en kiu oni pritraktis tiklajn punktojn de la esperanta gramatiko (prononco, vorto-stoko, sintakso, vort-kunmetado, ktp.) La sekcion prizorgis Antonio Valén, aŭtoro de la libro "El esperanto, lengua y cultura". Ni republikigas ilin en la reto, por helpi la nunajn lernantojn. Jen la indekso: