Federación Española de Esperanto

Programo de la virtuala 79a Hispana Esperanto-Kongreso

PROGRAMO

2a de Oktobro (Sabato)

Matene

10:00 – 10:15

Malfermo de la kongreso

10:15 – 10:45

Interkona mateno

10:45 – 11:00

(Mal)-Bonegaj ŝercoj – Laŭ selekto farita de Alberto Granados

11:00 – 11:15

AMB: Antonio... Movado kaj Beletro (memore al Antonio Marco Botella) – Lorenzo Noguero

11:15 – 11: 45

Tiaj estas niaj kongresoj – Miguel Gutiérrez Adúriz

11:45 – 12:45

Ĉiuj sciu ja ke mi ne mortis – Omaĝo al Federico García Lorca kaj Fernando de Diego (Ana Manero, Duncan Charters, Miguel Fernández)

 

Vespere

16:45 – 17:00

Scienco kaj Esperanto – Prezento de la kvar sinsekvaj sciencaj prelegoj kaj prelegontoj, fare de Vicente Manzano -Arrondo (Viko)

17:00 – 17:30

 Lingvaj rajtoj kaj Esperanto  – Marisol Soriano González

17:30 – 18:00

Kio estas semida lingvo? – Ricardo-Felipe Albert Reyna

18:00 – 18:30

Scienco kaj demokratio – Vicente Manzano-Arrondo (Viko)

18:30 – 19:00

Enkonduko al politiko en la evoluiga mondo  – Javier Alcalde Villacampa

19:00 – 19:30

Libera debato pri la sperto kaj enhavoj

 

3a de Oktobro (dimanĉo)

Matene

10:00 – 11:40

Ĝenerala HEF-Kunsido

11:45 – 12:15

Sep kantoj kun enkonduka komento – Miguel Fernández

12:15 – 12:30

Prezentado de la 80a HEK, okazonta en Comillas

12:30 – 12:50

Ĉiuj steloj etas nokte – Miguel Fernández

12:50 – 13:00

Fermo de la kongreso