Federación Española de Esperanto

Programo de la AMo-Seminario en Teruelo

 amoseminario

La 26an kaj 27an de junio 2017, tuj post la fino de la 76 Hispana Esperanto-Kongreso, disvolviĝos en Teruelo (Aragono, Hispanio) la 36-a Seminario por Aktivula Maturiĝo, kunsponsorita de Universala Esperanto-Asocio kaj Hispana Esperanto-Federacio.

Partopreno estas libera kaj senpaga. Oni tamen konsilas informi la organizantojn pri la intenco ĝin partopreni. Skribu al adreso Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. por informi kaj informiĝi.

ĈEFTEMO: "Utiligo de la Jaro Zamenhof kiel rimedo por ekstera informado kaj interna trejnado"

PROGRAMO

LUNDO 26, MATENE

9,30-10,00           ENKONDUKO, PREZENTADO KAJ BONVENIGO

Sara Spanò, Universala Esperanto-Asocio

José Antonio del Barrio, Hispana Esperanto-Federacio              

Alberto Granados, Liberanimo

10,00-10,40        LA LITERATURO KIEL ESENCA ELEMENTO DE LA VIVO DE ESPERANTO

Zamenhof esprimis senton de komunumo per “Al la fratoj”, dum kvar jardekoj hungaroj Kalocsay, Baghy kaj Emba fortigis tiun senton, kiu poste evoluis tra la diversbranĉaj verkoj de Auld, Mattos, Miyamoto, Štimec, Steele ĝis la nuna florado de la iberoj; nacilingvaj tradukoj el esperanto konfirmas, ke nialingva literaturo diras ion valoran per si mem, diskonigindan tutmonde.

Carlo Minnaja (n. 1940), profesoro pri matematiko, historio kaj literaturo ĉe eŭropaj kaj usonaj universitatoj, aŭtoro de plurdeko da libroj kaj artikoloj, estas denaska esperantisto, membro de la Akademio de Esperanto kaj premiito pri kulturo de la itala ĉefministro (1991)

10,45-11,45        ZAMENHOF EN VARSOVIO

Ludoviko Zamenhof en Esperantujo asocias kun Bjalistoko. Ĝuste, ĉar la fakto, ke li naskiĝis kaj pasigis siajn infanajn jarojn en la multkultura kaj plurlingva urbo inspiris lin krei Esperanton. Tamen li kiel 14-jara knabo transloĝiĝis al Varsovio. Tie li pasigis 44 jarojn de sia vivo, tie lernis, studis, laboris kiel kuracisto kaj tie efektivigis sian ideon de la lingvo internacia. En Varsovio li ripozas eterne.

En 2017 aperis la libro “Zamenhof en Varsovio” aŭtorita de Roman Dobrzyński. Ĝi estas lia omaĝo al Zamenhof okaze de la centa mortdatreveno. La libro pretendas esti gvidilo tra la biografio de Ludoviko Zamenhof kaj lia verko – Esperanto, sed ligita kun lokoj, en kiuj li vivis, kaj homoj inter kiuj li estadis. Tiuj homoj estis ĉefe liaj familianoj – la gepatroj, gefrato, kaj gefiloj.

En 2017 oni celebris diversajn agadojn en Varsovio omaĝe al Zamenhof, kaj oni antaŭvidas pliajn, pri kiuj oni komentos kaj informos.

Roman Dobrzyński, longjara redaktoro kaj reĝisoro de dokumentaj filmoj en la Pola Televido (TVP). Li realigis centojn da televidprogramoj kaj filmoj, ĉefe pri ibero-amerikaj temoj, kaj krome publikigis ok pollingvajn librojn, el kiuj kvar koncernas Hispanion. Esperanton li ellernis en 1955 kiel mezlernejano. Sur la kampo de Esperanto-literaturo li debutis en 2003 per la libro “La Zamenhof-strato”, kiu estis eldonita en 15 lingvoj (la plej lasta la hispana). En 2017 aperis lia libro “Zamenhof en Varsovio” en la pola kaj Esperanta lingvoj okaze de la centjara datreveno de la morto de Ludoviko Zamenhof.

Agnieszka Mozer, naskita en Varsovio, esperantistino ekde 2005, ano de Pola Esperanto-Asocio, filino de Alina Mozer, la prezidantino de Varsovia filio de PEA. Kunorganizanto de JES, redakciano de Varsovia Vento radio.

12,00-12,40        ESPERANTO KIEL AKADEMIA LIBERIGILO

Tiu kontribuo celas fari skizon pri la nuntempa akademia subpremado kaj la rolo de Esperanto kiel akademia liberigilo. Ankaŭ ĝi temas pri la agadoj kiuj okazos Sevile por realigi tiun rolon. Specifa sopiro por la seminario estas faciligi la kuncelojn inter aktivuloj, universitatanoj kaj samideanoj.

Vicente Manzano-Arrondo estas profesoro pri esplorado de la homa konduto en la universitato de Sevilo; fakisto pri povo, subpremado, universitato kaj esploriloj. Li esperantiĝis antaŭ unu jaro, ĉefe por revi pri la internacia lingvo kiel liberigilo.

12,45-13,30        AKTUALO KAJ REALO DE VIKIPEDIO

Gravo de Vikipedio por la ekstera publiko, gravo de Vikipedio por Esperantujo mem, gravo de Vikipedio por la persona perfektigo kaj uzado personaj de la lingvo. Oni faros praktikon de diversaj eblaj kontribuoj, plibonigo de artikolo, kreo de nova artikolo ktp.

José María Salguero (n. 1957) estas hispana esperantisto, konata sub nomo Kani. Laŭ profesio li estas instruisto de la hispanaj lingvo kaj literaturo. Li estas aktiva membro de HEF, SATeH kaj SAT. Li kontribuis foje per artikoloj al gazetoj Boletín de HEF, Sennaciulo de SAT, Beletra Almanako, ktp.

LUNDO 26, VESPERE

16,00-18,00        EKSPOZICIOJ KAJ INFORMADO PRI ZAMENHOF

Komuna laborado pri iloj kaj metodoj informi pri Esperanto profitante la Jaron Zamenhof. Spertoj en diversaj landoj. Proponoj por agadoj en Hispanio.

18,00-20,00       

Vizito al la urbo.

MARDO 27, MATENE

9,30-10,15           ESPERANTO KAJ LA KLASIKAJ LINGVOJ. SIMILAJ INSTRUMETODOJ, MALSAMAJ LERNOCELOJ

La maniero, laŭ kiu nuntempe oni instruas la klasikajn lingvojn ĝenerale fokuziĝas pri gramatikaj reguloj (konjugacioj, deklinacioj, ktp). Temas pri instrumetodo, kiu naskiĝis en la tiama Prusio en la deknaŭa jarcento. Kiel la latina estis instruita antaŭe? En la renesanco oni lernis ĝin per uzado de la lingvo kiel komunikilo. Hodiaŭ grupoj de instruistoj el diversaj landoj turnas sin denove al tiaj metodoj, kiuj esence ne tiel malsamas ol la rekta metodo de Esperanto. Fakte, la movado, kiu serĉas reenkonduki la instruadon de la latina kaj la greka kiel vivantaj lingvoj havas kelkajn komunajn punktojn kun la Esperanto-movado. Tamen, kiel ni vidos, la ĉefaj celoj de ambaŭ movadoj estas malsamaj.

Saioa Escobar, licenciulino en Historio kaj Klasika Filologio, estas mezlerneja instruistino de la greka kaj la latina, kaj interesiĝas pri la aplikado de la komunikaj enfokusigoj kaj la natura metodo en la instruado de ĉi tiuj lingvoj.

10,15-10,40        MERKATIKA ESPLORADO KAJ DISVASTIGADO DE ESPERANTO

Ni vidos la aplikadon de merkatiko por la esplorado pri kiel pli bone kompreni nian publikon kaj plibonigi nian disvastigadon. Ni ankaŭ ekscios pri projektpropono kiu temas pri reta disvastigado de Esperanto por organizoj.

Enric Baltasar estas internacia aktivulo por Esperanto nuntempe logxanta en Valencio kaj estrarano de TEJO respondeca pri merkatiko, landa agado, scienca kaj faka agado. Li ankaŭ estas vicprezidanto de la Kataluna E-Junularo, laboras profesie kiel retmerkatikisto, kaj finstudas Merkatikon kaj Reklamadon

11,00-11,40        LA MEMORO DE LA ESPERANTA MOVADO KLARIGATA DE ĜIAJ ĈEFROLULOJ

Nia movado enhavas plurajn homojn, kiuj ludis ŝlosilajn rolojn en historiaj eventoj. Ili gravis ne nur en Esperantujo, sed ankaŭ en la ekstera mondo. Hodiaŭ multaj el ili restas kiel kaŝitaj juveloj, malkonataj de junaj aktivuloj. Des pli da tempo pasas, ju pli la situacio urĝas. Homoj forpasas, aliaj tro maljuniĝas por memori siajn personajn travivaĵojn. Se oni ne agas nun, tia historia trezoro malaperos. Por konservi ĝin oni proponos diversajn ilojn, tiel ke iam eblos pristudi ilian vivspertojn. Oni klarigos tiujn ideojn pere de nuna esploro pri Eduardo Vivancos. En la rakonto aperos elstaraj homoj, kiel Jaume Grau Casas, Humphrey Tonkin kaj Pepe Beúnza.

Xavier Alcalde doktoriĝis pri politikaj kaj sociaj sciencoj. Li publikigis ĉapitrojn kaj fakajn artikolojn en internaciaj revuoj pri refuĝintoj, malarmado, sociaj movadoj, pacismo, lingva justeco kaj pri la historio de la Esperanta movado.

11,45-12,30        RILATO INTER LINGVO KAJ AGADO LAŬ HISTORIA, KULTURA KAJ NUNA VIDPUNKTOJ

Esperanto ne havus ŝancon disvastiĝi kaj evolui sen rekta engaĝiĝo de la lingvo-uzantoj. Ĉu tiu engaĝiĝo estas plu bezonata? Post prezentado ni malfermu diskuton.

Irek Bobrzak, el Varsovio, Pollando, laŭprofesie elektronikisto. Fondinto kaj ĉefo de la Varsovia Vento – agado, fondinto de la novjaraj eventoj: Ago-Semajno (AS) kaj Junulara E-Semajno (JES), ĉeforganizanto de la 61a IJK, kunorganizanto de la 62a kaj 65a IJKoj kaj de la 94a UK en Bjalistoko, helpanto dum multaj aliaj iniciatoj kaj eventoj.

12,30-13,15        E-KULTURO EN HISPANIO EKSTER ESPERANTUJO

Raporto pri novaj sukcesoj atingitaj de hispanaj esperantistoj en la de ili entreprenita procezo de elkatakombigo de la E-kulturo ekster Esperantujon.

Miguel Fernández (Granado, 1950) estas E-verkisto, kantisto kaj preleganto, kunfondinto de la Ibera Grupo (Ibera Skolo), aŭtoro de poemaroj, novelaroj kaj eseoj kaj tradukinto de ĉefverkoj de la hispana literaturo. Nuntempe li estas la Prezidanto de la Belartaj Konkursoj de UEA.

13,15-14,00        FERMO DE LA SEMINARIO KAJ KONKLUDOJ.