Federación Española de Esperanto

Detala programo de la 77 Hispana Kongreso de Esperanto

Hispana Esperanto-Federacio invitas vin partopreni en la 77a Hispana Kongreso de Esperanto, kiu okazos de la 20a ĝis la 22a de junio, en urbo Madrido, kaj en la 51a Kongreso de la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj kiu okazos parte koincide, inter la 21a kaj 28a de julio.

Jen la ĉefaj aktivaĵoj antaŭviditaj por la 77a Hispana Kongreso.

En aparta paĝo, la tuta programo tabele, inklude de la ILEI-kongreso.
Aliaj informoj: http://www.esperanto.es/hef/index.php/kongreso/programo

Vi povas aliĝi jam pere de la reta formularo. Venu ĝui kun ni!

VENDREDO 20 JULIO

Matene, je la 10a horo: Malfermo de la akceptejo en la kongresejo, universitata rezidejo Teresa de Jesús.

Unuaj ekskursoj en Madrido. NOTO: tiuj ekskursoj okazos samtempe kun aliaj programeroj, kaj ripetiĝos en diversaj tagoj, pro necesa limigo de nombro da ekskursantoj.

16,30: Renkonto de lernantoj per la reto kaj unuafojaj partoprenantoj en Esperanto-evento

17,30: Oficiala malfermo de la Hispana Kongreso. Inaŭguro de ekspozicio

18,00: Omaĝo al Esperanto-pioniroj.

18,30: Inaŭgura prelego: Dennis Keefe, "Madrido kaj Movado dum la Movido: Observoj de naiva, novbakita Esperantisto en la Madrida Esperanto-Liceo (MEL) de 1980 ĝis 1988".

19,30: Prelego: Riccardo Lamperti, "... Unamuno estis volapukisto! Unamuno, Salamanko kaj Esperanto"

20,30: Vespermanĝo

22,00: Distra kaj kultura programo. Gufujo kaj kunvenoj.

SABATO 21 DE JULIO

Mateno

9,00: Malstreĉiĝo

9,30: Ĝenerala kunveno de HEF

9,30: Alternativa kultura kaj turisma programo por ne membroj de HEF

12,00: Prezento de la Hispana Kongreso 2019 kaj la kongreso de IFEF

12,00: Kultura kaj turisma programo. Prelegoj kaj atelieroj. Kunvenoj de asocioj

12,00: Malfermo de la libroservo

14,00: Tagmanĝo

Ekde la 15,00: komenco de la kongreso de ILEI, akcepto de nur-ILEI-kongresanoj

15,30: Publika bonveno. Prezento de la Kongreso kaj la urbo Madrido.

16,30: Festprelego: Ana Manero, "Maruja Mallo: multe pli ol avangarda artistino"

16,30: Komenco de kurso de Esperanto por komencantoj kaj de la kurso de la hispana lingvo

17,30: Prezentado de nov-eldonitaj libroj: Miguel Fernández, "Ha, Karmela!" kaj "Rev-ene"

17,30: Kant-ateliero kun Kajto.

18,30: Prezentado de nov-eldonitaj libroj: Jorge Camacho, "Palestino strangolata" kaj "Brulvunde"

18,30: Libera prezentado de eventoj kaj asociojKaj Tiel Plu

18,30: Kunveno de la hispana sekcio de ILEI

19,30: Interkona Frandvespero

22,00: Koncerto de Kaj Tiel Plu

DIMANĈO 22 DE JULIO

8,30: Malstreĉiĝo

9,00: Ekskurso al Alcalá de Henares

9,00: ILEI: Komitatkunsido, prelegoj, kursoj

10,00: Alternativaj turismaj vizitoj en Madrido

14,00: Komuna Bankedo

16,30: Lingva Festivalo

20,30: Vespermanĝo

22,00: Aŭkcio. Distraj programeroj. Adiaŭo kaj fermo de la Hispana Kongreso