Federación Española de Esperanto

Detala programo de la Hispana Kongreso kaj la ILEI-Kongreso

KONGRESA PROGRAMO 

77-a HISPANA KONGRESO DE ESPERANTO, 20-22 julio

51-a KONGRESO de ILEI, 21-28 julio

Madrido, 2018

 

LAŬTAGA PROGRAMO

Tempo

Programero

Okazejo

Ĵaŭdo, 19 julio 2018: Antaŭtago

18h00-20h00

Laborkunsido de la ILEI-estraro

Codorniú

18h00-20h30

Ekskurso: La moderna Madrido

 

Vendredo, 20 julio 2018: Alventago Hispana Kongreso

09h30-12h00

Ekskurso: La klerisma Madrido

 

10h00–...

La akceptejo deĵoras: akcepto kaj loĝigo de kongresanoj

Ruiz-Sierra

10h00– 12h00

Laborkunsido de la ILEI-estraro

Codorniú

16h30– 17h30

Renkonto de unuafojaj partoprenantoj en Esperanto-evento

Redondo

17h30 –18h30

Oficiala malfermo de la Hispana Kongreso. Omaĝo al Esperanto-pioniroj. Inaŭguro de ekspozicio

Zamenhof

18h30–19h30  

Inaŭgura prelego: Dennis Keefe, "Madrido kaj Movado dum la Movido: Observoj de naiva, novbakita Esperantisto en la Madrida Esperanto-Liceo (MEL) de 1980 ĝis 1988"

Zamenhof

19h30–20h30  

Prelego: Riccardo Lamperti, "... Unamuno estis volapukisto! Unamuno, Salamanko kaj Esperanto"

Zamenhof

19h30–20h30  

Kunveno de junulara sekcio de HEF

Ada

20h30–22h00

Vespermanĝo, libera tempo

 

22h00–...

Prezento de Madrido kaj de la kongresoj

Régulo

22h00–...

Projekcio de filmo: “Stranga nokto”, kun kolokvo

Redondo

22h00–...

Gufujo

Herrera

Sabato, 21 julio 2018: Komuna tago 1 / Alventago ILEI-kongreso

07h30–09h00

Matenmanĝo

 

08h30–...

La akceptejo deĵoras

Ruiz-Sierra

09h30-12h00

Ekskurso: La beletra Madrido

 

09h30-12h00

Ekskurso: La esenca Madrido

 

10h00-12h00

Ĝenerala kunveno de HEF

Régulo

10h00-12h00

Inaŭguro de foto-ekspozicio "Kroata kultura heredaĵo kaj/en Esperantujo", Marija Belošević

Redondo

12h00–20h00

Libroservo malfermita

Grau

12h00–13h00

Prezento de la kongresoj 2019: Hispana kaj de IFEF

Régulo

12h00–14h00

Kunvenoj de asocioj, grupoj kaj fakoj

 

12h00–13h00

Ateliero pri retejo kaj informadikaj aferoj de HEF

Ada

13h00–14h00

Prelego: Vicente Manzano-Arrondo, “Senpaga utila esplorado aŭ kiel oni gajnis ŝancojn en la Universitato de Sevilo”

Régulo

13h00–14h00

Kunveno de SATeH

Verda Majo

13h00–14h00

Preparkunveno kun prezentontoj de la Lingva Festivalo

Redondo

14h00–15h30

Tagmanĝo

 

15h00

Komenco de la kongreso de ILEI, akcepto de nur-ILEI-kongresanoj

Ruiz-Sierra

15h30–16h30

Publika bonveno. Prezento de la Kongreso kaj la urbo Madrido.

Régulo

15h30–16h30

Prezento de nov-eldonitaj libroj. Miguel Gutiérrez Adúriz: kvara eldono de la vortaro “Amika”

Redondo

16h30–17h30

Festprelego: Ana Manero, "Maruja Mallo: multe pli ol avangarda artistino"

Régulo

16h30–18h00

Kant-ateliero kun Kajto

Redondo

16h30–18h00

Kurso de Esperanto por komencantoj, A. Grente

Ada

16h30–18h00

Hispana eksprese, Alejandro Pareja

Verda Majo

17h30–18h30

Prezento de nov-eldonitaj libroj. Miguel Fernández: "Ha, Karmela!" kaj "Rev-ene"

Régulo

18h30–19h30

Prezento de nov-eldonitaj libroj. Jorge Camacho: "Palestino strangolata" kaj "Brulvunde"

Régulo

18h00–19h30

Libera prezentado de eventoj kaj asocioj

Redondo

18h30–19h30

Kunveno de la hispana sekcio de ILEI

Ada

19h30–22h00

Interkona frandvespero

Ĝardeno

22h00–...

Koncerto de Kaj Tiel Plu

Sportejo

23h00–...

Gufujo

Herrera

Dimanĉo, 22 julio 2018: Komuna tago 2

07h30–09h00

Matenmanĝo

 

08h30–...

La akceptejo deĵoras

Ruiz-Sierra

08h30–09h00

Malstreĉiĝo

Kongresejo

09h00–14h00

Ekskurso al Alcalá de Henares

 

10h00–14h00

Alternativaj turismaj vizitoj en Madrido

 

09h00–11h00

Kuncerbumado pri la revuo de ILEI “Juna Amiko”

 

09h00–11h00

E-kurso por komencantoj, A. Grente

Ada

10h30–13h30

AMO-seminario (kulturo. D. Charters, C. Lee, M. Grosjean)

Redondo

11h00–13h30

Komenco de E-Instruista Trejnado (EIT) K. Kovats

Cseh

14h00–16h00

Komuna bankedo

 

16h30–20h30

Lingva festivalo laŭ aparta programo afiŝota     

Pluraj ejoj

20h30–22h00

Vespermanĝo, libera tempo

 

22h00–23h00

Aŭkcio

Adiaŭo kaj fermo de la Hispana Kongreso

Régulo

22h00–...

Nokta programo: junulara programo, amikumejo, ...

Herrera

Lundo, 23 julio 2018 - Inaŭgura tago de ILEI

07h30–09h00

Matenmanĝo

 

08h30–...

La akceptejo deĵoras

Inglada

09h30-10h00

Akcepto de Kongresanoj kaj gastoj

UNED, Filologia Fakultato

10h00-11h00

Solena malfermo   

Zamenhof

11h00-11h30

Festprelego: “La eduka modelo de UNED”, Manuel Pancorbo Castro

Zamenhof

11h30-12h00

Komuna fotado, kafo

 

12h00-13h00

Kongresa temo: enkonduka prelego de Mireille Grosjean

Zamenhof

12h00-13h30

E-kurso por komencantoj

Sekelj

12h00-13h30

Hispana eksprese

Dazzini

14h00–15h30

Tagmanĝo

 

15h30–16h30

Irina Gonĉarova: Baza E-kurso "Faru la Rondon!": sekretoj de sukcesintoj

Pintado

15h30–16h30

Babilado kun Jorge Camacho pri verkado (kaj tradukado) en Esperanto

Dazzini

16h30–17h30

Dennis Keefe: UNESKO-Kuriero en niaj esperantaj klasĉambroj: …

Dazzini

16h30–17h30

Lida Elbakjan pri la armena kultura heredaĵo

Pintado

15h30–17h30

Komitatkunsido

Sekelj

17h30–18h00  

Kafpaŭzo

 

18h30–20h00

Nacia vespero

Zamenhof

20h30–22h00

Vespermanĝo, libera tempo

 

22h00–...

Nokta programo: junulara programo, amikumejo, ...

Herrera

Mardo, 24 julio 2018

07h30–09h00

Matenmanĝo

 

09h00–13h30

Komitatkunsido

Sekelj

09h00–10h00

Alex Humet pri lingvoj en Hispanio kaj specife pri la kataluna lingvo

Pintado

09h00–11h00

E-kurso por komencantoj

Dazzini

12h30–13h00

Hispana eksprese

Dazzini

09h30–11h00

Vizito al la Instituto de Kultura Heredajho - la unua grupo

 

11h00–11h30

Kafpaŭzo

 

10h00–11h00

Ruben Fernandez Asensio pri la katalunaj Esperanto-bibliotekoj

Pintado

11h30–12h30

Irina Gonĉarova: Esperanto-Poŝtkruciĝo kiel vojeto en kaj al Esperantujo

Pintado

11h30–13h00

Vizito al la Instituto de Kultura Heredajho - la dua grupo

 

12h30–13h30

Yasuo Tabuchi pri E-instruado kadre de Oomoto

Pintado

14h00–15h30

Tagmanĝo

 

15h30–20h30

EIT, K. Kovats

Dazzini

15h30–16h30

Duncan Charters pri Al Andalus

Sekelj

16h30–17h30

Dennis Keefe pri Esperanto-Plaĝo: de revo al realiĝo en Hispanio, 2019

Sekelj

17h00–20h00  

¡No pasarán! Promeno tra la scenaro de la Batalo de Madrido:

 • Enkonduka prelego pri la Hispana Interna Milito, J. A. del Barrio
 • Promeno en Parko Okcidento kaj Moncloa
 • Omaĝo al Miguel Hernández (ĉe ties statuo en Parko), aranĝas Miguel Fernández kaj gvidas kun Ana Manero
 • Promeno al Parko de Debod kaj Placo de Hispanio

Pintado

kaj eksteraj lokoj

17h00-20h00

AMO-seminario (eksteraj rilatoj, Spano, Cuffez, Kaminski, Grosjean)

Szerdahelyi

17h30–18h00  

Kafpaŭzo

 

18h00–20h30  

E-kurso por progresantoj

Pintado

18h00–18h45

Stefan MacGill pri AMO-seminarioj

Sekelj

18h45–19h30

Marija Jerkovic pri Esperantonimoj

Sekelj

19h30–20h30

Rob Moerbeek pri lingvaj esplorendaĵoj

Sekelj

20h30–22h00  

Vespermanĝo, libera tempo

 

22h00–...

Koncerto de Kajto

Baghy

Merkredo, 25 julio 2018: Ekskursa tago

09h00-19h00

Ekskursoj (2, Toledo kaj Segovio).

 

09h30-12h00

Ekskurso: La esenca Madrido

 

09h30–20h30

Alternativa programo por neekskursantoj.

 

18h00-20h30

Ekskurso: La beletra Madrido

 

20h30–22h00  

Vespermanĝo, libera tempo

 

22h00–...

Spektaklo Vivu la Teatro! kun Miguel Fernández

Baghy

Ĵaŭdo, 26 julio 2018: Simpozia tago

07h30–09h00

Matenmanĝo

 

08h30–09h30

Akcepto de simpozianoj

Inglada

09h30–19h30

Simpozio. La simpozia programo en aparta tabelo

Szerdahelyi

09h30–12h00

Ekskurso: La klerisma Madrido

 

09h00–11h00 

EIT, K. Kovats

Dazzini

09h00–11h00

E-kurso por komencantoj

Sekelj

11h00–11h30

Kafpaŭzo

 

12h30–13h00

Hispana eksprese

Sekelj

12h30–13h00

E-kurso por progresantoj

Dazzini

14h00–15h30

Tagmanĝo

 

15h30–16h00

Aŭrora Bute: Constantin Brâncuși, pioniro de modernismo en la skulptarto

Pintado

16h00–19h00

Komitatkunsido

Sekelj

16h00–17h00

D. Keefe: Sukcesa modelo de Esperanto-instruado en la Seula Esperanto-Kulturcentro

Pintado

15h30–16h30

D. Ŝevĉenko, A. Striganova: Esperanto en Rusia universitato de amikeco inter la popoloj (RUDN)

Dazzini

16h30–17h30

 

Ite Tytgat pri kultura influo en la laboro de sciencistoj (konfirminda)

Dazzini

17h30–18h00  

Kafpaŭzo

 

18h00–19h00

Lola Perez Perez pri Guardamaro

Dazzini

20h00–22h00

Kongresa Bankedo

 

20h30–22h00  

Vespermanĝo, libera tempo

 

22h00–...

Promeno "Bohemia nokto" sur stratoj de la malnova Madrido kun Miguel Fernández

 

22h00–...

Nokta programo: junulara programo, amikumejo, ...

 

Vendredo, 27 julio 2018: Konkluda tago

07h30–09h00

Matenmanĝo

 

09h00–11h00 

EIT, K. Kovats

Dazzini

09h00–11h00

E-kurso por komencantoj

Sekelj

09h00–10h00

Trifoi pri rumana popola kulturo

Pintado

09h30-12h00

Ekskurso: La moderna Madrido

 

09h30–13h30

Simpozio -aparta programo

Szerdahelyi

10h00–11h00

D. Keefe: La teorioj de Houle kaj Boshier pri plenkreskula lernado kaj ilia aplikado al ĉeestaj kaj virtualaj kursoj en Esperantujo

Pintado

11h00–11h30

Kafpaŭzo

 

12h30–13h00

E-kurso por progresantoj

Dazzini

11h30–12h30

Prezento de la libro "Tagoj kaj Ruinoj" - Miguel Fernández kun enkonduko de Pedro Sanz

Pintado

11h30–12h30

Adjévi Adjé kaj Jérémie Sabiyumva pri afrika kulturo en la E-movado 

Pintado

12h30–13h30

Guttierez Maritza kaj Guttierez Ariadna  pri la kuba kulturo en la E-movado 

Pintado

14h00–15h30

Tagmanĝo

 

15h30–16h30

Prezento de la kongres-lando kaj -urbo de ILEI en 2019

 

16h30–17h30

Prezento de la nova Estraro de ILEI.

ILEI-estraranoj kaj komitatanoj respondas.

 

17h30–18h00  

Kafpaŭzo

 

18h30–20h00

 

Ĝenerala Kongresa debato, kongresaj konkludoj kaj aliaj konkludaj aktivaĵoj

 

20h30–22h00  

Vespermanĝo, libera tempo

 

22h00–...

Internacia adiaŭa vespero

 

Sabato, 28 julio 2018: Forirtago

Post matenmanĝo

Adiaŭoj, forveturo al Lisbono por UK

 

SPACOJ KAJ SALONOJ

Studenthejmo Teresa de Jesús

Spaco Ruiz-Sierra: Akceptejo, en teretaĝo

Salono Régulo: Teatra salono

Salono Redondo: Konferencsalono, 1a etaĝo

Salono Ada: Klasĉambro en 1a etaĝo

Salono Verda Majo: Klasĉambro en 1a etaĝo

Spaco Grau: Klasĉambro en teretaĝo, kunvenejo kaj libroservo

Salono Codorniu: Kunvenejo en teretaĝo

Spaco Cortezo: Ĝardeno - spaco 1

Spaco Mangada: Ĝardeno - spaco 2

Spaco Figuerola: Ripozejo en teretaĝo

Spaco Herrera: Ripozejo en 1a etaĝo

Studenthejmo Covarrubias

Salono Baghy: Teatra salono

Salono Cseh: Klasĉambro en malsupra etaĝo

Uned, Fakultato De Homsciencoj

Salono Zamenhof: Granda salono - aŭditorio

Salono Szerdahelyi: Klasĉambro - Sala A

Salono Pintado: Klasĉambro - Sala B

Salono Dazzini: Klasĉambro - Sala de grados

Salono Sekelj: Klasĉambro - Sala 2

Spaco Inglada: Halo

 

 

 

Kiel alveni al la madridaj kongresoj

Jen informoj pri la partoprenantoj en la Hispana Kongreso de Esperanto kaj 51-a Kongreso de ILEI, en Madrido fine de julio.

La kongresoj okazos en du malsamaj konstruaĵoj, tre proksimaj inter si, en la universitata areo (t.n. “Ciudad Universitaria”) de la urbo.

La ĉefa sidejo de la Hispana Kongreso, kie situos la akceptejo, estos la universitata rezidejo “Colegio Mayor Teresa de Jesús”, apartenanta al la komplekso de rezidejoj de la Universitato Complutense de Madrid. Temas pri grupo de kvar rezidejoj, organize sendependaj sed situantaj en la sama barita areo kaj kun kelkaj komunaj servoj. En alia el la rezidejoj, C.M. Diego de Covarrubias, okazos iuj programeroj. En ambaŭ povos gasti kongresanoj. La oficiala adreso de la rezidejoj estas Avenida (avenuo) Séneca, n. 12. Tamen, la enirejo troviĝas en strato Obispo Trejo, apud strato Martín Fierro.

Inaŭguro kaj plejmulto de la programeroj de la kongreso de ILEI okazos en la Fakultato pri Humanecaj Fakoj (“Facultad de Humanidades”) de la Nacia Universitato por Ne-Ĉeesta Edukado (konata kiel UNED), kiu estas la plej granda universitato de Hispanio laŭ nombro da studentoj. La adreso estas strato Senda del Rey, 7.

Ambaŭ kongresejoj troviĝas tre proksime inter si, je 3-minuta promenado.

Kiel alveni

La kongresejoj situas en la okcidenta parto de la urbo, proksime en la centro sed en iom aparta areo, ĉirkaŭita de parkoj (plej granda estas “Parque del Oeste”, Parko de la Okcidento) kaj arboj.

Se vi venas per aŭto, fiksu kiel koordinatoj 40º26’09’’N kaj 3º43’51’’O (40.435975, -3.730861). La kongresejoj situas proksime de la urba aŭtoŝoseo M-30, elirejo “Puente de los Franceses”. Ekzistas parkejo libera en la rezidejo mem (enirejo per strato Obispo Trejo). Se escepte ĝi estus plena, eblas parki senprobleme kaj senkoste en proksimaj stratoj.

La plej komforta maniero alveni estas per metroo. La madrida sistema de metro estas komforta kaj fidinda. La plej proksima metrostacio estas “Moncloa” (elp. Monkloa), kie ankaŭ haltas multaj urbaj kaj eksterurbaj aŭtobusoj. El tie mallonga promenado kiu parte trairas parkon alvenas al la kongresejo per promenado 12-minuta. La dua plej proksima metrostacio estas “Príncipe Pío”, kiu povas esti pli konvena depende de via loĝloko; la promenado tamen estas iom pli longa, de ĉ. 25 minutoj.

 

Eblas veni el ambaŭ metrohaltejoj per urba aŭtobuso 46, kiu haltas tute apud ambaŭ kongresejoj. La aŭtobuso komencas sian vojon en Moncloa, haltas apud la kongresejo en haltejo numero 2414, strato Martín Fierro. Ĝi daŭrigas sian vojon al Príncipe Pío, kaj poste ĝis la centro de la urbo (Placo de Hispanio, strato Gran Vía) ĝis metrostacio Sevilla en strato Alcalá. Ankaŭ de Moncloa alvenas linioj 160 kaj 161, malpli oftaj. Ĉe la reveno la haltejo troviĝas en strato Obispo Trejo.

(mapo de transportoj; akceptejo-rezidejo estas markita per verda cirklo, UNED-kongresejo per blua)

Ekzistas ankaŭ sistemo de urbaj trajnoj, t.n. “Cercanías”, kiu donas servon al la regiono, kaj foje taŭgas ankaŭ por enurbaj vojaĝoj, kun malsamaj prezoj kaj biletoj. Plej proksima stacio de tiu sistemo estas Príncipe Pío.

La flughaveno troviĝas en kvartalo Barajas (elp. Baraĥas), kaj ĝia kompleta oficiala nomo estas “Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas”. Se oni alvenas al la flughaveno, la plej konvena maniero veni al la centro estas la metroo. Atentu ke vojaĝo el la flughaveno postulas suplementan bileton (pri tio vidu poste). Oni prenas la linion 8 ĝis la centro. Por alveni al la kongresejo, plej rapida maniero estas ŝanĝi linion en la lasta stacio “Nuevos Ministerios”, por preni la linion 6 ĝis Moncloa. Atentu ke la ŝanĝo en tiu stacio estas aparte longa kaj eble iom konfuziga, ĉar la linio 6 estas cirkla kaj oni devas atenti la plej konvenan direkton.

Se oni alvenas per trajno, ekzistas du eblaj stacioj por longaj distancoj, “Chamartín” kaj “Atocha”. Por longdistancaj aŭtobusoj ekzistas pluraj eblaj stacioj. Ĉiuj estas komunikitaj per metroo.

Ankaŭ eblas veni per taksio. La oficialaj taksioj estas klare markitaj kaj havas oficialajn haltejojn en flughaveno kaj stacioj. El la flughaveno estas fiksa prezo ĝis la urba areo, kaj do ne necesas zorgi pri misaj direktoj.

Biletoj

Por uzi la metroon oni devas aĉeti karton (prezo 2,50 eŭroj), kiun oni poste plenigas por individuaj vojaĝoj, kies normala prezo por la urba areo varias de 1,50 ĝis 2,00 eŭroj laŭ la nombro da stacioj. Eblas ŝarĝi 10 vojaĝojn kun rabatita prezo (12,20 eŭroj sendepende de la nombro da stacioj). Tiu sama karto kaj sistemo validas ankaŭ por la urbaj aŭtobusoj. La kartoj estas aĉeteblaj en la metrostacioj, kaj eblas pagi per monbiletoj aŭ per monkarto.

Pli detalajn informojn pri la metrosistemo eblas legi en aparta paĝo.simbolo de la metroo de Madrido

Eblas aĉeti turisman karton (“Tarjeta turística”), kun senlima nombro da vojaĝoj en la tago. Ekzistas kartoj normalaj kaj porinfanaj (ĝis 11 jaroj). Oni povas aĉeti kartojn por  1, 2, 3, 5 aŭ 7 naturaj tagoj, ekde la unua uzo. La prezo en la centra areo por plenkreskuloj estas : 8,40 € (1 tago), 14,20 € (2), 18,40 € (3), 26,80€ (5), 35,40€ (7). Por infanoj la prezo estas la duono, kaj ankaŭ ekzistas variantoj por pli ampleksaj trafikrimedoj.

Ekzistas privataj kompanioj de turismaj aŭtobusoj, kun propraj prezoj.

Vojaĝi per la metroo en Madrido

VOJAĜI PER LA MADRIDA METROO (www.metromadrid.es)

Biletoj estas elektronikaj kaj por uzi ilin oni devas unue akiri karteton, kiun oni pagas aparte nur la unuan fojon. Ili validas ankaŭ por la urbaj busoj.

Infanoj malpli ol 4-jaraĝaj vojaĝas senpage.

TARIFOJ (resumo)

Por vojaĝi en Zono-A (tio ekskludas la periferion): https://www.metromadrid.es/es/viaja_en_metro/Tarifasybilletes/billetes/contenido02.html

 • unuopa vojaĝbileto (inter 1,50 kaj 2 €, depende de la itinero)
 • 10-vojaĝa bileto (12,20 €)

 Por vojaĝi el/al Flughaveno (Linio 8):

La flughaveno estas ene de Zono-A sed havas suplementon.

https://www.metromadrid.es/es/viaja_en_metro/Tarifasybilletes/billetes/contenido07.html

 • unuopa vojaĝbileto (Zono-A) + flughavena suplemento (inter 4,50 kaj 5 €, depende de la itinero)
 • flughavena suplemento (se oni akiris 10-vojaĝan bileton) (3 € por ĉiu vojaĝo)

Grava rimarko: ĉi bileto utilas nur por la tago de ĝia akiro.

KARTOJ

Multi-karto (Tarjeta multi):

https://www.metromadrid.es/es/viaja_en_metro/Tarifasybilletes/Tajeta_Multi/index.html

Nepersona (ĝi povas esti kundividita)

Kosto de la karto: 2,50 €

En ĝi oni povas ŝargi:

 • biletojn por unuopaj vojaĝoj (inter 1,50 kaj 2 €, depende de la itinero)
 • 10 vojaĝajn biletojn (12,20 €)
 • Turismajn biletojn

Turisma karto (Tarjeta turística):

https://www.metromadrid.es/es/viaja_en_metro/Tarifasybilletes/abonos/contenido02.html

Persona. Por akiri ĝin oni devas prezenti oficialan dokumenton (DNI, pasporton…)

Valida por ĉiuj publikaj transportoj de la Madrida Komunumo, inkluzive de la enurba fervoj-servo de la koncerna areo.

Sen limoj de vojaĝoj ene de la valida periodo.

Depende de la uzanto, ekzitas du tipoj (normala kaj infanaj); depende de daŭro, ekzistas 6 tipoj; depende de la uzebla areo, ekzistas 2 tipoj. Jen la diversaj tarifoj (Prezo en €):

 

Zono/

tagoj

Zono A (madrida municipo)

Zono T (cetero)

1 tago

2 tagoj

3 tagoj

4 tagoj

5 tagoj

7 tagoj

1 tago

2 tagoj

3 tagoj

4 tagoj

5 tagoj

7 tagoj

Normala

8,40

14,20

18,40

22,60

26,80

35,40

17

28,40

35,40

43

50,80

70,80

Infana

malpli ol 11-jaraj --> rabato je 50%

 

Kun turisma karto ne necesas pagi suplementon por la flughaveno.

 

METROA MAPO:

https://www.metromadrid.es/es/viaja_en_metro/red_de_metro/planos/index.html

TARIFAJ AREOJ:

http://crtm.es/billetes-y-tarifas/zonas-tarifarias.aspx?zonaTarifaM=A

TURISMA PLANO:

https://www.metromadrid.es/export/sites/metro/comun/documentos/planos/PlanoMetroTurInterior.pdf

TURISMA BROŜURO:

http://crtm.es/media/10991/ABONO_TURISTICO_Informacion.pdf

METROAJ MUZEOJ:

https://www.metromadrid.es/es/viaja_en_metro/Anden_0_y_museos_suburbanos/Museos_suburbanos/index.html

30 (±1) kialoj por viziti Madridon

Madrido elstaras pro sia kulturaj kaj distraj ebloj, per kiuj vi povas okupiĝi el la frumateno ĝis la sekvanta taĝiĝo. Vi povas komenci la tagon matenmanĝante en iu historia loko, kaj fini ĝin per flamenka vespero. Sed inter ambaŭ ekzistas tuta universo de ebloj. Tiom multaj ke, se via vizito estas nedaŭra, vi devos konsideri la eblon resti pli longe en Madrido... aŭ reveni. Ni priskribos 30 aktivaĵojn kiujn vi nepre devas travivi dum via restado en nia ĉefurbo, kvankam ekzistas multaj pliaj. Kiam vi faros iun el ili, marku per ikso ĝian kadron. Kaj kiam vi estos ĝuinta ĉiujn... Gratulon! Vi estos vera madridano.

1. Bicikli laŭ Madrid Río

<M> PRÍNCIPE PIO, LEGAZPI

Aŭ rul-gliti. Aŭ piediri, tute simple. La nova parko de Madrido, ĉe la rivero Manzanares, estas sinsekvo de park-areo, ludejoj kaj pontoj kiuj estas niatempaj artaĵoj. En Madrid Río estas eĉ plaĝo!

2. Promenadoj por aŭskulti kaj lerni

<M> SOL

Lernu kie loĝis Cervantes kaj kiu reĝo staras surĉevale en la Plaza Mayor; aŭskulti fantom-rakontoj... Originale kaj distre, la Oficialaj Gvidataj Vizitoj de Madrid Destino proponas vin koni la urbon el nova vidpunkto.

3. Kafej-terasoj en La Latina

<M> LA LATINA

Kaj ne nur por gustumi apetitigaĵon aŭ tapas. Ankaŭ por sunumi sin, eĉ dum la vintro. La plej tipa kvartalo en Madrido posedas ankaŭ placojn kaj sekretajn ĝardenojn kie eblas malstreĉiĝi kaj forkuri la amasbruon de la urbo.

4. Aĉeti antkivaĵojn ĉe El Rastro

<M> LA LATINA, PUERTA DE TOLEDO

La plej fama surstrata bazaro en Madrido funkcias nur la dimanĉojn kaj festotagojn matene; sed la brokantejoj kaj antikvaĵ-vendejoj en la kvartalo malfermas ĉiutage. Iu trezoro ĉiam atendas vin.

5. Rendevui kaj tagmanĝi en bazaro

<M> SOL, CHUECA

La Mercado de San Miguel, apud Plaza Mayor, kaj la Mercado de San Antón, en la kvartalo Chueca, estas pli ol vendejoj kie oni povas aĉeti manĝ-provizojn. Ili estas veraj renkontejoj kie oni povas kafumi, trinki kaj gustumi surloke la plej allogajn kaj freŝajn produktojn. Ĉu vi deziras ostrojn kaj ĉampanon?

6. La horo de la ŝanĝo de la gvardio

<M> ÓPERA

La lancistoj kaj halebardistoj marŝas je la sono de fifroj kaj tamburoj dum la Solena Ŝanĝo de la Reĝa Gvardio, kiu okazas antaŭ la Reĝa Palaco la unuan merkredon de ĉiu monato, se la vetero kaj la oficialaj ceremonio ne malhelpas ĝin. En ĝi partoprenas entute 400 homoj kaj 100 ĉevaloj.

7. Kio estas la mistero de Las Meninas?

<M> ATOCHA, BANCO DE ESPAÑA

Se vi volas klarigi la enigmojn kaj sekretojn kaŝitajn ĉe la ĉefverko de Velázquez, vi devas ripoze ekzameni la pentraĵon ĉe la Museo del Prado. Ĝi loĝas tie kun aliaj verkoj de elstaraj pentristoj kiel Goya, Tiziano, Rafaelo, Rubens kaj Bosch.

8. Historia leciono ĉe la Arta Promenejo

<M> ATOCHA, BANCO DE ESPAÑA

Laŭ ties du kilometroj oni eblas esplori la tutan historion de la okcidenta pentrarto. Granda kultura avenuo por vojaĝi el la Ĝardeno de la Delicoj fare de Bosch (Museo del Prado) ĝis la Hotelĉambro de Edward Hopper (Museo Thyssen-Bornemisza) kaj fini antaŭ la Gernica de Picasso (Museo Reina Sofía).

9. Vagadi tra la Madrid de los Austrias (Habsburga Madrido)

<M> SOL, ÓPERA, LA LATINA

Palacoj, monaĥejoj, barok-stilaj preĝejoj... sed, ĉefe, ĉarmaj anguloj. La plej historia kvartalo de Madrido, en la urbocentro, estas la plej bona loko por vagadi hazarde. Centjaraj butikoj kaj metiejoj kolorigas ĝiajn stratojn.

10. Boat-promeni en la parko El Retiro

<M> RETIRO

Ĉi tie estas faliĝinta anĝelo, kristala palaco, antikva bovin-stalo kaj preskaŭ 400-jaraĝa ahŭehŭeto kiu estas la plej aĝa arbo en Madrido. Estas ĉiam plezure promeni laŭ la padoj de la parko, vera verda pulmo de la urbo. Kaj ne forgesu remi ĉe ĝia lageto.

11. Lerni la hispanan dum oni tapumas

Madrido estas ideala loko por eksterlandanoj kiu volas praktiki la hispanan. Ĉi tie oni troviĝas la sidejoj de la Reĝa Akademio de Hispana Lingvo kaj de la Instituto Cervantes. Sed la plej interesaj konversacioj okazas spontane, ĉe iu ajn trinkejo.

12. Boletigita cocido

Oni manĝas unue la supon. Poste, la kikerojn kaj la legomojn. Kaj fine la viandon. La madrida cocido (stufaĵo) oni prezentas du- aŭ tri-plade, kaj ĝi estas la ĉefa specialaĵo de la loka kuirarto. Ĝi estas ĉiam trovebla ĉe la menuo de la tradiciaj restoracioj.

13. Ŝanĝi vian stilon en Malasaña kaj Triball

<M> GRAN VÍA, TRIBUNAL

Gajaj, amuzaj, originalaj, eĉ iom oldmodaj vestoj. Ĉe ĉi du lastmodaj kvartaloj, kelkajn paŝojn el Gran Vía, troviĝas malgrandaj kaj originalaj butiketoj. La centra vojo estas la strato Fuencarral.

14. Butikumi en la kvartalo Salamanca

<M> SERRANO, GOYA, VELÁZQUEZ

Granda defilejo de la modo: tia estas la strato Serrano kaj la apudaj. Ŝuvendejoj, juvelistoj kaj famaj modistoj eksponas siajn rafinitajn kreaĵojn en tentaj montrofenestroj.

15. Nokto en operejo

<M> ÓPERA

La madrida Teatro Real estas unu el la gravaj scenejoj de Europo, kaj ĝi havas unuaranĝan programon dum la tuta jaro kun la partopreno de la plej elstaraj kantistoj de la muzikmondo. Eblas ankaŭ fari gvidatajn viziton al ĉi tiu granda templo de opero.

16. Beletraj spuroj

<M> SEVILLA, ANTÓN MARTÍN

Ĉu ne veras, anĝelino de amo? La versoj de José Zorrilla, aŭtoro de Don Juan Tenorio, akompanas nin en la Barrio de las Letras (Kvartalo de Beletroj), kie citaĵoj de elstaraj verkistoj kiel Cervantes, Quevedo kaj Góngora kiuj iam loĝis tie estas gravuritaj en la trotuaroj.

17. Domoj kiuj estas muzeoj

La domo kiu loĝis Lope de Vega (<M> ANTÓN MARTÍN) havas ĝardeneton kaj ĉambrojn kun 17-jarcenta meblaro. Tiu de Joaquín Sorolla (<M> IGLESIA), belegan ĝardenon kaj la ateliero kie la artisto verkis kelkajn el siaj plej gravaj pentraĵojn. Ili estas malgrandaj kaj intimaj muzeoj, kiel Cerralbo (<M> PLAZA DE ESPAÑA), Lázaro Galdiano (<M> RUBÉN DARÍO) aŭ Romanticismo (Romantika Muzeo) (<M> TRIBUNAL), en antikvaj palacetoj.

18. Subteni la oblikvajn turojn

<M> PLAZA DE CASTILLA

Ili troviĝas en Plaza de Castilla, kaj ili estas era kina simbolo. Kaj oni nepre devas kunporti memoraĵon: eble truk-foto ŝajnigante ke vi subtenas ilin per viaj manoj.

19. Kiel aplaŭdi goalon

<M> SANTIAGO BERNABÉU, PIRÁMIDES

Spekti futbalmaĉon en la stadiono Santiago Bernabeu, de la klubo Real Madrid, aŭ en Vicente Calderón, tiu de Atlético de Madrid, povas esti senegala travivaĵo, kaj eblas kompletigi ĝin per vizito al la muzeoj de la kluboj.

20. La plej bonaj panoramoj

Estas malfacile rezisti la emon rigardi la urbon el alta vidpunkto. La observejoj de CentroCentro (<M> BANCO DE ESPAÑA) kaj la Círculo de Bellas Artes (<M> SEVILLA) havas ankaŭ restoraciojn kaj trinkejoj. En Madrido oni ĉiam devas rigardi supren: kelkaj hoteloj posedas tre vivplenajn terasojn en sia lasta etaĝo.

21. Vesperiĝo ĉe la Templo de Debod

<M> PLAZA DE ESPAÑA

Ĉi tiu templo, konstruita en Malsupra Nubio dum la 2a jarcento a. K., estis donacita de Egipto al Hispanio pro ties helpo kun savado de monumentoj dum la konstruado de la akvo-rezervujo Asuan. Ĉi tie oni povas ĝui la plej belan vesperiĝo en la urbo, kun la Guadarrama montaro kiel fono,

22. Flamenko vesperoj

Flamenko muziko estis Nemateria Kultura Heredaĵo de la Homaro, kaj Madrido estas ĝia monda ĉefurbo. Flamenco dancoj kaj kantoj estas pura emocio, akraj sentoj kiuj tremigas la spektantojn kaj la aŭskultantojn. La urbo estas plena je flamenkejoj kie vi povos travivi neforgeseblan nokton inter quejíos kaj soleás. Ĉi tio estas arto.

23. Admiri la povon de la tore-taŭroj

<M> VENTAS

La virbovbatalejo de Las Ventas estas la plej elstara en la mondo. Oni diras ke ĝia publiko estas la plej strikta. Ĉiu ambicia toreisto revas sukcesi en las Ventas kaj esti portita surŝultre triumfe tra la granda pordego.

24. Serĉi la kilometron 0 en Puerta del Sol

<M> SOL

La plej centra kaj frekventata placo en Madrido havas eminentajn loĝantoj, kiel la Urso kaj la Arbuto; sed oni devas serĉi subpiede. Ŝildo en trotuaro indikas la precizan starpunkto de la ses hispanaj radiaj aŭtovojoj. Jen helpo: ĝi estas antaŭ la Real Casa de Correos.

25. Danci ĝismatene en Chueca

<M> CHUECA

La kvartalo Chueca estas diversa, kosmopolita, tolerema, centro de la GLAT movado (gejoj, lesboj, ambaŭseksemaj kaj transgenruloj) kaj de Geja Fiero festoj, kiuj okazas komence de julio. Ties noktokluboj, gajaj kaj amuzaj, estas taŭgaj lokoj por plidaŭrigi la nokton.

26. Kalmar-sandviĉo en Plaza Mayor

<M> SOL

Nenio estas pli tipe madrida! Kaj ĉirkau la placo estas multaj trinkejoj kie oni povas sekvi plenumi tiun bongustan kutimon. Ne malbone por urbo sen marbordo!

27. Foto kun Donkiĥoto

<M> PLAZA DE ESPAÑA

La Kavaliro de la Trista Mieno kaj sia fidela ŝildisto, Ŝanĉo Panza, estas la plej fotitaj roluloj en la monumento al Miguel de Cervantes en Plaza de España. Bildo kun ili estos belega memoraĵo.

28. Jen la spektakloj!

<M> GRAN VÍA, CALLAO, PLAZA DE ESPAÑA

La centjara madrida Gran Vía estas la granda avenuo de spektakloj. Ĝiaj teatrejoj proponas dum la tuta jaro muzikajn komediojn kaj aliaj nepre videndajn teatraĵojn. En Madrido ĉiam atendas nin interesaj spektaklojn.

29. Ĉokolado kaj benjetoj

Kiel tagmanĝo, kolaziono aŭ post longa festa nokto. Neniu rajtas nomi sin vera madridano se li neniam gustumis ĝin. Tiu tradicio datumas de la 19a jarcento.

30. Kaj ĝis ni manĝos la vinberoj...

<M> SOL

Ĉiun 31an de decembro tuta Hispanio atendas la alvenon de la nova jaro antaŭ la turhorloĝo de Puerta del Sol. Je la 12a nokte, oni devas gluti po unu vinbero ĉe ĉiu sonorilbato. Tradicia rito por altiri bonŝancon kaj ion deziri. Ĉu eble la deziro estos reveni al Madrido?

NOTO: La antaŭaj 30 kialoj estas propono de la institucio por turismo de la Urbodomo de Madrido, tradukita al Esperanto. Se iu el ili vin ne konvinkas aŭ al vi ne plaĉas, ni havas alternativon:

31. Esperantumi en Madrido

<M> SAN BERNARDO

La Esperanto-aktivado estas riĉa kaj mojosa. Kunvenoj en la sidejo de Madrida Esperanto-Liceo, kunvenoj en kafejoj, organizado de eventoj kaj renkontiĝoj. Ni ĝojas ĉe akceptado de vizitantoj el aliaj partoj de la mondo. Venu al Madrido, kaj ĝuu la verdan vivon!

Elŝutu la dosieron en pdf, kun fotoj en tiu ĉi ligilo

Más artículos...