Federación Española de Esperanto

Centa datreveno de la naskiĝo de Antonio Marco Botella

La 23an de marto 2021 oni kunmemoras la centan datrevenon de la naskiĝo de hispana esperantisto Antonio Marco Botella, forpasinta antaŭ kvar monatoj, 99-jaraĝa. Li estis unu el la plej aktivaj esperantistoj en Hispanio dum pli ol okdek jaroj da esperantisteco.

Antonio estis aktivulo en la loka klubo de Zaragozo, en Hispana Esperanto-Federacio kaj en la laborista movado. Kovrilo de la libro Hispana lirika antologioLi organizis kaj instruis kursojn. Li estis redaktisto de la bulteno de HEF, "Boletín", dum multaj jaroj, kaj verkis por multaj aliaj gazetoj. Antonio estis fekunda verkisto kaj tradukisto, plej konata kiel historiisto de la Esperanto-movado en diversaj lokoj kaj regionoj, kaj ankaŭ pri la tutlanda movado, kiun li kronikis en duvoluma "Analoj de la Esperanto-movado en Hispanio".

Dum la lastaj jaroj de sia vivo li aktivis kiel prezidanto de Fondaĵo Esperanto, de la urbo Zaragozo. Tiu asocio kaj la klubo de la urbo, “Frateco”, omaĝas lin okaze de tiu datreveno per la reta publikigo de lia lasta verko, antologio de hispana poezio de ĉiuj tempoj, “Hispana Lirika Antologio”. Oni povas aliri al ĝi senpage, en formatoj epub kaj pdf, en la Bitoteko de Hispana Esperanto-Federacio, ĉe la adreso: https://bitoteko.esperanto.es/xmlui/handle/11013/6300.

Grava renovigo de Bitoteko

La bita arkivo de Hispana Esperanto-Federacio, Bitoteko, ricevis dum pasintaj monatoj gravan renovigon, teknikan kaj forman.

Bitoteko apartenas al Europeana, la bita arkivo de la Eŭropa Unio, ekde 2013. Por tion atingi, Hispana Esperanto-Federacio subskribis siatempe kontrakton kun la tiama Ministerio pri Edukado, Kulturo kaj Sportoj, per kiu HEF cedis la utiligon de siaj metadatenoj kaj devigis sin adaptiĝi al la teknikaj postuloj de Europeana.

Komence, la afero estis relative simpla, sed la informadika medio evoluas rapide kaj baldaŭ Europeana decidis ankaŭ evoluigi la manieron mastrumi la metadatenojn ricevitajn el la diversaj kulturaj institucioj tra Eŭropo, kun la celo unuecigi la malsamajn modelojn de metadatenoj uzitajn de ili. Tio devigis nin je granda teknika penado, kaj HEF devis dungi specialigitan entreprenon. La laboroj komenciĝis fine de marto kaj, parte pro la pandemio, ili daŭris ĝis septembro.

Ni profitis la okazon por fari aliajn plibonigojn kaj por ŝanĝi la fasonon kaj aspekton de la Bitoteko. Kvankam mankas kelkaj detaloj, la rezulton vi povas jam ĝui. Pri la renovigo de la fasado, vi mem, enirinte, povos konstati la pli koheran ordigon de la informo, la aldonon de la angla kiel plia uzebla lingvo kaj la pli belan aspekton ĝenerale de la retejo.

Aliflanke, se vi iras al Europeana, kaj serĉas informojn rilatajn al Esperanto, vi trovos (proksimume) 5093 rezultojn el kiuj 4288 devenas el Bitoteko. La klopodoj penvaloris.

Jen do Bitoteko denove preta kaj je via dispono. Aliru la kutiman adreson https://bitoteko.esperanto.es/ kaj profitu ĝin!

Bildo de Bitoteko 

Más artículos...