Federación Española de Esperanto

Komuniko pri prokrasto de la 79a Hispana Kongreso de Esperanto

KOMUNIKO DE HEF: LA 79a HISPANA KONGRESO DE ESPERANTO ESTAS PROKRASTITA ĜIS OKTOBRO

La estraro de Hispana Esperanto-Federacio kaj la Loka Kongresa Komitato de la 79a Hispana Kongreso de Esperanto, antaŭvidita por la 30a de aprilo ĝis 4a de majo en Comillas (Kantabrio), konsiderante la zorgojn rilate al la epidemio de kronviruso Covid-19 kaj la rekomendojn de la ŝtataj kaj internaciaj aŭtoritatoj, volas informi ke la kongreso ne okazos en la menciitaj datoj kaj estas prokrastita.

Post interkonsento kun la loka urbestraro, kaj esperante ke la situacio pliboniĝos en la venontaj monatoj, ni decidis ke la kongreso okazos inter la 9a kaj 13a de oktobro 2020, profitante ke la 12a de oktobro estas festa tago en Hispanio.

La tuta kongresa programo estas translokigita al tiuj datoj, kun simila strukturo al tiu jam anoncita. Tamen, ni ne povas konfirmi nun la okazigon de ĉiuj anoncitaj programeroj, kaj estas antaŭvideble ke iuj estos modifitaj aŭ anstataŭigitaj; pri tio ni informos dum venontaj monatoj. Ni nun pristudas ĉu eblos okazigi la anoncitan postkongresan ekskurson, pri kio ni prenos decidon nur post kelkaj semajnoj.

La homoj jam aliĝintaj ricevos tuj informojn pri la proceduro rilate al kotizoj kaj similaj aferoj. Kiel baza decido, ni povas jam informi ke oni redonos la pagitan kotizon al tiuj, kiuj jam certas ke ili ne povos ĉeesti en oktobro.

Hispana Esperanto-Federacio kaj la Loka Kongresa Komitato daŭre informos pri la evoluo de la kongreso per siaj retejoj, sociaj retoj kaj aliaj komunikoj. Ĉiun demandon oni plu povas sendi al la adreso de la LKK Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla..

HEF bedaŭras la ĝenojn okazigitajn pro la decido kaj esperas vian komprenemon. Ni deziras bonan sanon al ĉiuj niaj amikoj en la tuta mondo, kaj esperas renkonti vin en oktobro en Comillas.

Hispana Esperanto-Federacio, 15a de marto 2020

Finiĝas la dua aliĝperiodo por la Hispana Kongreso 2020

Atentu! Fine de februaro finiĝas la dua aliĝperiodo, kun reduktita kotizo, por la 79a Hispana Kongreso de Esperanto, kiu okazos inter la 30a de aprilo kaj la 4a de majo 2020 en la urbo Comillas (Kantabrio, norda marbordo de Hispanio, proksime al la urbo Santandero). La kotizo iom kreskos ekde la 1a de marto, do ne tro prokrastu vian aliĝon, se vi jam decidis kongresi kun ni. Ĉiuj detaloj pri kotizoj kaj aliaj kondiĉoj aperas en la retejo de la Kantabra Esperanto-Asocio.
Cartel del Congreso
La Loka Kongresa Komitato jam publikigis la provizoran programon, inklude de la muzikaj koncertoj kiujn ni povos ĉeesti. La akso de la kultura parto estos la rolo de Esperanto kiel ponto, ĉefe per la tradukado de literaturo. Ĉeestos pluraj el la plej gravaj tradukistoj el iberiaj lingvoj al Esperanto. Vi ankaŭ povas aliĝi al la antaŭvidataj ekskursoj, inklude de la postkongresa marŝado laŭ la marborda Jakoba Vojo. Atentu, ĉar por kelkaj el ili la lokoj estas limigitaj!

En la retejo de la Kantabra Esperanto-Asocio vi povas legi informojn ankaŭ pri loĝigo, alvenmaniero kaj aliaj praktikaĵoj.

Memoru ankaŭ ke anoj de Hispana Esperanto-Federacio ĝuas rabaton por aliĝo al la Kongreso. Kombine kun la fiskaj avantaĝoj kiujn ĝuas la kotizoj al HEF (ĉar ni estas asocio de publika utileco), povas esti tre konvene por vi aliĝi al la asocio. Tiamaniere vi ankaŭ helpas nian agadon por disvastigo de Esperanto. Ni jam malfermis la aliĝkampanjon por 2020, en kiu ni konservis la ĝisnunajn kotizojn. Aliru la retan formularonskríbu al ni se vi volas koni aliajn detalojn.

Jam aliĝis pli ol 115 homoj. Venu, ni atendas vin! 

 

Más artículos...