Federación Española de Esperanto

Subvencio por partopreni en la IJK

En sia kunveno de la 16a de junio 2019, la estraro de Hispana Esperanto-Federacio aprobis subvencion, ĝis maksimume 1000 eŭroj, por monhelpi la partoprenon de gejunuloj de HEJS (Hispana Esperantista Junulara Societo) en la venonta Internacia Junulara Kongreso, okazonta en Liptovský Hrádok (Slovakio), laŭ la jenaj kondiĉoj:

1.  Oni subvencios la partoprenon de du junuloj malpli ol 30-jaraj.
2.  Al la elektitoj oni pagos la kongresaliĝon kaj la vojaĝelspezojn kun la anoncita limo de 1.000 € entute.
3.  Oni publikigos la konkurson pere de la kutimaj komunikiloj uzataj de HEF por informi siajn anojn.
4.  En tiu publika konkurso oni pritaksos jenajn meritojn:
a)  Esti HEJS-ano. 
b)  Havi respondecojn en HEJS, nuntempe aŭ antaŭe.
c)  Esti jam paganta la kotizon 2019 al HEF/HEJS  .
ĉ)  Esti kunlaboranto en “Boletín” aŭ en aliaj komunikiloj de HEF.
d)  Aŭtori pri libroj, artikoloj, … en aŭ pri Esperanto.
5.  Post la aljuĝo de la subvencioj, oni pagos la duonon de ĉiu subvencio al ĉiu homo elektita.
6.  La homoj subvenciitaj prezentos la atestilojn pri la faritaj elspezoj.
7.  La homoj subvenciitaj devos prezenti raporton pri la de ili plenumitaj kongresaj taskoj kiel reprezentantoj de HEJS.
8.  Post la ricevo de tiu raporto kaj de la elspezoatestiloj, HEF pagos al subvenciatoj la duan duonon de la subvencio.

La petoj devas alveni al la estraro antaŭ la 15-a de julio, al la adreso Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla..

KER-ekzamenoj dum la Hispana Kongreso en Malago

Dum la Hispana Esperanto-Kongreso kiu okazos komence de majo en Malago eblos oficiale ekzameniĝi laŭ la niveloj de la Komuna Eŭropa Referenckadro (KER). Vidu la kunvokon en tiu ĉi retejo https://edukado.net/ekzamenoj/ker/andaluzio kaj la aliĝilon en tiu ĉi. La ekzameno okazos la sabaton 4an de majo, kaj ĝin gvidos Katalin Kováts. Detalojn pri la sistemo de KER-ekzamenoj eblas legi en tiu ĉi ligilo. Por pliaj enhavaj informoj skribu al ker-ekzamenoj(ĉe)edukado.net. Pri organizaj kaj logistikaj demandoj turnu vin al la LKK de la kongresoj.<

Ni memorigas ke krom la 78a Hispana Kongreso de Esperanto (1 ĝis 5 de majo), dum tiu semajno okazos en Malago la 71a Kongreso de la Internacia Federacio de Esperantistaj Fervojistoj kaj la 21a Andaluzia Esperanto-Kongreso.

En la retejo http://esperanto-andalucia.info/ eblas trovi ĉiujn detalojn de la aliĝo, inklude de la abunda programo. afiŝo de la kongreso

La lingva situacio en Eŭropo estos la gvida temo de la renkonto, kiu okazos preskaŭ koincide kun la kampanja periodo por la Eŭropa Parlamento kaj kelkajn semajnojn post la (supozebla) eliro de Britio el la Eŭropa Unio. Ni programis prelegojn kaj debatojn, por kio ni kalkulas je la ĉeesto de la prezidanto de Eŭropa Esperanto-Unio, Seán Ó Riain. Krom tiu ĉeftemo, ni antaŭvidas tre riĉan kulturan aktivadon: ni havos muzikon, prelegojn kaj teatron, krom abundan turisman programon, ne nur al la plej belaj andaluzaj urboj, sed eĉ al la nordo de Afriko, se vi povas resti ĝis la fino.

La kongresejo estos komforta restadejo en la urbo mem, kie eblos loĝi dum tiuj tagoj. Ni tamen atentigas ke tre baldaŭ finiĝos la periodo por rezervi la restadon, do, kvankam eblas aliĝi al la kongreso ĝis la lasta momento, se vi deziras loĝi en la kongresejo, oni devas rezervi tre baldaŭ, ĝis la 20a de marto, proksimume, kiam oni devos informi la respondeculojn de la restadejo.

Ĝis la mezo de marto aliĝis jam 140 homoj, el dudeko da landoj. Do, ni ne nur diskutos pri la rolo de la lingvoj en Eŭropo, sed ni pruvos ke tiu estas praktike ebla. Dum tiu ĉi semajno ni havos la okazon rilatiĝi al personoj de ĉiuj kulturoj, utiligante lingvon internacian, neŭtralan, simplan, kiu neniun diskriminacias.

Más artículos...