Federación Española de Esperanto

Publikigita la nova bulteno de HEF, nun malferme alirebla

Estis eldonita la nova numero, 429 (januaro-marto 2020), de la bulteno de Hispana Esperanto-Federacio, "Boletín". Pro la specialaj cirkonstancoj kiujn trapasas nia lando, la estraro de HEF decidis prokrasti la sendadon de la papera eldono, kaj ni havigis ĝin elektronike al ĉiuj anoj de la asocio uzantaj retpoŝton. Se vi mem estas ano kaj ne ricevis ĝin, bv skribi al la sekretario de la asocio (Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.), por kontroli ĉu ni ne disponas je via retadreso aŭ ĉu ĝi estas erara. Se vi (ankoraŭ) ne estas ano, memoru ke eblas membriĝi en la asocio, eĉ en tiuj ĉi malfacilaj tempoj, per tiu ĉi ligilo.Boletin 429

Ĉiuj ekzempleroj de Boletín estas libere alireblaj en nia retejo, ekde la numero 1, en nia Bitoteko. Normale, la lastaj kvar numeroj estas alireblaj nur de niaj anoj, en la interna spaco de la retejo, sed ni decidis publikigi malferme ankaŭ tiujn ĉi. Do, bv klaki la subajn ligilojn, se vi deziras legi ilin:

Tiu ĉi lasta numero enhavas ankaŭ la alvokon al la Ĝenerala Kunveno de la asocio, kaj la oficialajn dokumentojn necesajn por ĝia disvolvo. Notu ke, pro la prokrasto de la antaŭvidita Hispana Kongreso, oni kunvokis la kunvenon en la sidejo, fine de majo, kaj ke oni antaŭvidas kunvokon de eksterordinara kunveno en oktobro, dum la kongreso. Bv kontakti kun la asocio, por esplori kiel aktive partopreni je distanco, se necese.

Memoru ankaŭ ke ĉiu interesito, eĉ ne membro de la asocio, povas aboni nian monatan dulingvan novaĵleteron, la Bitbulteno. Legu la lastajn numerojn en tiu ĉi ligilo, aŭ skribu al Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. por estonte ricevi ĝin en via retpoŝto.

Profitu la enhejmiĝon por esplori la Bitotekon, legi niajn revuojn kaj la ceteran materialon. Ĝuu la esperantan kulturon!

Komuniko pri prokrasto de la 79a Hispana Kongreso de Esperanto

KOMUNIKO DE HEF: LA 79a HISPANA KONGRESO DE ESPERANTO ESTAS PROKRASTITA ĜIS OKTOBRO

La estraro de Hispana Esperanto-Federacio kaj la Loka Kongresa Komitato de la 79a Hispana Kongreso de Esperanto, antaŭvidita por la 30a de aprilo ĝis 4a de majo en Comillas (Kantabrio), konsiderante la zorgojn rilate al la epidemio de kronviruso Covid-19 kaj la rekomendojn de la ŝtataj kaj internaciaj aŭtoritatoj, volas informi ke la kongreso ne okazos en la menciitaj datoj kaj estas prokrastita.

Post interkonsento kun la loka urbestraro, kaj esperante ke la situacio pliboniĝos en la venontaj monatoj, ni decidis ke la kongreso okazos inter la 9a kaj 13a de oktobro 2020, profitante ke la 12a de oktobro estas festa tago en Hispanio.

La tuta kongresa programo estas translokigita al tiuj datoj, kun simila strukturo al tiu jam anoncita. Tamen, ni ne povas konfirmi nun la okazigon de ĉiuj anoncitaj programeroj, kaj estas antaŭvideble ke iuj estos modifitaj aŭ anstataŭigitaj; pri tio ni informos dum venontaj monatoj. Ni nun pristudas ĉu eblos okazigi la anoncitan postkongresan ekskurson, pri kio ni prenos decidon nur post kelkaj semajnoj.

La homoj jam aliĝintaj ricevos tuj informojn pri la proceduro rilate al kotizoj kaj similaj aferoj. Kiel baza decido, ni povas jam informi ke oni redonos la pagitan kotizon al tiuj, kiuj jam certas ke ili ne povos ĉeesti en oktobro.

Hispana Esperanto-Federacio kaj la Loka Kongresa Komitato daŭre informos pri la evoluo de la kongreso per siaj retejoj, sociaj retoj kaj aliaj komunikoj. Ĉiun demandon oni plu povas sendi al la adreso de la LKK Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla..

HEF bedaŭras la ĝenojn okazigitajn pro la decido kaj esperas vian komprenemon. Ni deziras bonan sanon al ĉiuj niaj amikoj en la tuta mondo, kaj esperas renkonti vin en oktobro en Comillas.

Hispana Esperanto-Federacio, 15a de marto 2020

Más artículos...