Federación Española de Esperanto

Aliĝo al Hispana Esperanto-Federacio en la jaro 2019

Hispana Esperanto-Federacio malfermis sian novan kampanjon de aliĝo al la asocio por 2019. Ĉu ni kalkulu je vi? Vi povas nun fariĝi membro, kaj ricevi jam nian bultenon kaj librodonacon kiel bonveno.

Memoru ke en la lasta Ĝenerala Kunveno oni aprobis modifo en la sistemo de kotizoj, kun rabato interalie por junuloj.

Ni rememorigas la nunajn kotizojn, laŭ kategorioj:

  • Individua membro, ordinara kotizo: 32 €
  • Individua membro, senpapera kotizo: 30 € (speciala kotizo por anoj kiuj ne deziras ricevi la bultenon en papera formo kaj preferas ricevi ĉiujn komunikojn nur per elektronikaj rimedoj)
  • Rabatita kotizo: 20 € (speciala kotizo por senlaboruloj aŭ aliaj personoj kun ekonomiaj malfacilaĵoj; intertraktu kun la estraro de HEF por diskuti la detalojn)
  • Rabatita kotizo: junuloj (< 30 jaroj): 20 € / La anoj malpli ol 30-jaraĝaj estas aŭtomate membroj de la junulara sekcio HEJS. Se ili estas krome membroj de klubo aŭ asocio kolektiva membro de la Federacio, ili pagas duonon de la rabatita kotizo, do 10 €.
  • Protektanta membro: 64 €
  • Kolektiva membro: 64 €. Ne pagas kotizon la kolektivaj membroj kun malpli ol 10 anoj, du el kiuj estas individuaj membroj de HEF.

Ĉiuj membroj ricevas la asocian bultenon (“Boletín”), 4 numerojn jare. Membroj kun rabatitaj kotizoj ricevas la bultenon nur en elektronika versio. Vidu aliajn kialojn por aliĝi al la asocio en tiu ĉi paĝo.

Por aliĝi, uzu la aliĝilon kiun vi povas trovi en pdf, aŭ, pli simple, uzu la retan aliĝilon ĉe: http://www.esperanto.es/inscripcion.

Venu! Ni bezonas vian kunlaboron por fortikigi la asocion kaj antaŭenigi nian lingvon.

Stipendioj por la kurso de Esperanto en universitato UNED

Ĝis la 8a de novembro (ATENTU: Pli longigita ĝis la 16a de novembro) eblas ankoraŭ enskribiĝi en la kurso de Esperanto kiun dum tiu ĉi akademia jaro proponas la Nacia Universitato de Neĉeesta Edukado (UNED) en sia centro CUID (Universitata Bita kaj Neĉeesta Lingvo-Centro).

La kurso havas oficialan karakteron, kaj havigos al ĉiuj studentoj ĝin sukcesontaj la diplomon de la nivelo A2 laŭ la Eŭropa Referenckadro. Vidu ĉiujn detalojn kaj la ligon al la paĝo de enskribiĝo tie ĉi.

Hispana Esperanto-Federacio kunlaboras kun UNED pri diversaj taskoj, inklude la fiksadon de kriterioj, la pretigadon de la instrumaterialo, la vendon de libroj, ktp. La kunordiganto de la kurso estas Manuel Pancorbo, profesoro pri Fiziko de la UNED kaj ano de la Federacio.

Krome, Hispana Esperanto-Federacio proponas stipendiojn al junuloj interesiĝantaj en la lernado de la kurso. Konkrete, HEF pagos la duonon de la enskribiĝo al 5 junuloj malpli ol 25-jaraĝaj (ampleksigeblaj se la nombro de petantoj estas sufiĉa). Oni devos fini sukcese la kurson. Interesiĝantoj petu pliajn detalojn kaj manierojn kandidati al Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla..

UNED estas la plej granda universitato de Hispanio laŭ nombro da studentoj. Ĝi multe engaĝiĝis dum tiuj ĉi monatoj, inter alie per la gastigado de la plejparto de la kongreso de ILEI en Madrido en julio. La vicrektorino pri esplorado kaj internaciigo, Esther Souto, prezidis la oficialan inaŭguron de la Kongreso, kun tre varmaj vortoj, inter kiuj kelkaj en Esperanto. Alia profesoro de la Fakultato de Filologio, Nuria Polo, kunprezidis la Simpozion pri “La kultura heredaĵo de Esperanto” organizita ene de la Kongreso, en kiu prelegis interalie ankaŭ la direktorino de la centro CUID Silvia Barreiro. Krome, en la retejo de la UNED vi povas trovi diversajn materialojn pri la Universitato, la kurso, la kongreso kaj Esperanto ĝenerale.

Inauguracion congreso ILEI

Tiu ĉi estas granda ŝanco por normaligi nian lingvon, kaj ni petas la disvastigon de tiu ĉi alta atingaĵo inter homoj interesiĝantaj, por maksimumigi la nombron da aliĝontoj al la kurso.

Más artículos...