Federación Española de Esperanto

Nova kurso de Esperanto en la Universitato UNED

En septembro malfermiĝis denove la ŝancon enskribiĝi en la lingvaj kursoj de la Hispana Ŝtata Universitato por Neĉeesta Lernado (UNED), inklude, por la dua jaro, de la kurso de Esperanto.

En tiu ĉi jaro 2019-2020 eblas denove komenci je elementa nivelo, tiel ke je la fino oni atingas la nivelon A2 laŭ la Eŭropa Referenckadro. La kurso estas tutorigita, neĉeesta, kaj fine, post la koncerna ekzameno, oni atingas oficialan diplomon de la Universitata Neĉeesta Centro pri Lingvoj (CUID) de la UNED. Ĉiuj necesaj informoj pri la enskribiĝo troviĝas en tiu ĉi ligilo. Eblas aliri ankaŭ la Gvidilon de la kurso kaj la informojn pri kontakto.

Jam en la pasinta akademia jaro 2018-2019 okazis la unua eldono de la kurso, kun sufiĉe da sukceso. En tiu ĉi jaro denove Hispana Esperanto-Federacio kunlaboras kun la UNED en diversaj aspektoj, inklude de la fiksado de kriterioj, pretigado de la lernomaterialo, havigo de aldona materialo, selektado de la instruisto, ktp. Ĉiukaze, pri la organizado respondecas la Universitato, en kies retejo eblas kontroli ĉiujn detalojn kaj efektivigi la formalan enskribiĝon.

Krome, HEF-estraro aprobis la kunvokon de du stipendioj por junaj lernantoj de la venonta kurso. HEF pagos la duonon de la kosto de la kurso al du lernantoj ĝis 30-jaraĝaj. Oni valorigos akademiajn kaj aktivadajn meritojn, kaj estos nepra kondiĉo ke ili sukcesu la ekzamenojn de la kurso. Interesitoj sendu sian kandidatecon ĝis komenco de novembro al la adreso: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla..

Subvencio por partopreni en la IJK

En sia kunveno de la 16a de junio 2019, la estraro de Hispana Esperanto-Federacio aprobis subvencion, ĝis maksimume 1000 eŭroj, por monhelpi la partoprenon de gejunuloj de HEJS (Hispana Esperantista Junulara Societo) en la venonta Internacia Junulara Kongreso, okazonta en Liptovský Hrádok (Slovakio), laŭ la jenaj kondiĉoj:

1.  Oni subvencios la partoprenon de du junuloj malpli ol 30-jaraj.
2.  Al la elektitoj oni pagos la kongresaliĝon kaj la vojaĝelspezojn kun la anoncita limo de 1.000 € entute.
3.  Oni publikigos la konkurson pere de la kutimaj komunikiloj uzataj de HEF por informi siajn anojn.
4.  En tiu publika konkurso oni pritaksos jenajn meritojn:
a)  Esti HEJS-ano. 
b)  Havi respondecojn en HEJS, nuntempe aŭ antaŭe.
c)  Esti jam paganta la kotizon 2019 al HEF/HEJS  .
ĉ)  Esti kunlaboranto en “Boletín” aŭ en aliaj komunikiloj de HEF.
d)  Aŭtori pri libroj, artikoloj, … en aŭ pri Esperanto.
5.  Post la aljuĝo de la subvencioj, oni pagos la duonon de ĉiu subvencio al ĉiu homo elektita.
6.  La homoj subvenciitaj prezentos la atestilojn pri la faritaj elspezoj.
7.  La homoj subvenciitaj devos prezenti raporton pri la de ili plenumitaj kongresaj taskoj kiel reprezentantoj de HEJS.
8.  Post la ricevo de tiu raporto kaj de la elspezoatestiloj, HEF pagos al subvenciatoj la duan duonon de la subvencio.

La petoj devas alveni al la estraro antaŭ la 15-a de julio, al la adreso Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla..

Más artículos...