Federación Española de Esperanto

Konkurso pri emblemo de la 51-a Kongreso de ILEI

La Estraro de la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) alvokas kreemulojn esperantistajn kaj neesperantistajn, membrojn aŭ ne-membrojn de ILEI, proponi emblemon de la 51-a Kongreso de ILEI okazonta en Madrido, Hispanio, 21-28 julio 2018. ILEI bonvenigas partoprenon de lernantoj kaj studentoj de grafikaj kaj pentroartaj fakoj en mez- kaj altlernejoj kaj en universitatoj.

Difinoj kaj kondiĉoj

  1. ILEI – Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj estas tutmonda organizo, kiu okupiĝas pri instruado de la internacia lingvo Eperanto kaj ĝia uzado en ĉiuj kampoj de edukado kaj ĉiuj fakoj de pedagogio, precipe en interkultura kaj porpaca edukado. La kongresoj de ILEI estas ĉiujaraj septagaj kunvenoj de esperantistaj pedagogoj el la tuta mondo kun bunta faka kaj kultura programo. La ĉeftemo de la 51-a Kongreso, kies emblemon ĉi tiu konkurso celas, estas "La kultura heredaĵo de Esperanto".
  2. La emblemo kiel grafika simbolo de la evento devas esprimi ĝiajn esencon kaj etoson asociante la gvidideojn de esperantismo kaj ILEI kun simboloj de la kongresurbo kaj/aŭ kongreslando. Ĝi povas sed ne devas enteni tekstajn indikojn de la nomo, loko kaj datoj de la evento. Se la emblemo ne entenos tiujn teksterojn, aŭ entenos nur iujn el ili, la aŭtoro proponu kombineblojn de la emblemo kiel bildo kun teksta prezento de la nomo, loko kaj datoj de la kongreso.
  3. La emblemo estu taŭga por kolora preso kaj nigra-blanka kopio, uzebla en kapteksto de leterpapero, sur dokumentujoj, porokazaj kovertoj, informiloj, aliĝilo, glumarkoj, insignoj k.s.
  4. La konkursaĵo en ciferecaj formatoj JPG kaj PNG estu sendita al Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla., kopie al Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla., kun mesaĝtitolo "Emblemkonkurso de ILEI-Kongreso 2018". Estu aldonitaj bazaj informoj pri la aŭtoro: plena nomo, naskiĝjaro, loĝadreso, retadreso kaj konciza vivrakonto.

Limdatoj

La konkursaĵoj estu senditaj plej laste ĝis la 15-a de decembro 2017.

Rezulto de la konkurso estos komunikita ĝis la 31-a de januaro 2018 kaj publikigita
en komunikiloj de ILEI.

Premioj

  • La unua: Kongreskotizo 2018 + jarkolektoj de Internacia pedagogia revuo (IPR) kaj Juna Amiko (JA) 2017 + 2-jara abono al IPR kaj JA 2018-2019
  • La dua: Kongreskotizo 2018 + jarkolekto de JA 2017 + abono al JA por 2018
  • La tria: Jarkolekto de JA 2017 + abono al JA por la jaro 2018

La premiitoj ricevos atestilon kaj estos prezentitaj en la Kongresa libro.

Komenciĝas preparlaboroj por la kongresoj 2018

Kiel ni jam anoncis, profitante ke la 103 Universala Kongreso de Esperanto okazos en Lisbono, diversaj aliaj esperantistaj eventoj estos organizataj en somero 2018 en la Iberia Duoninsulo, por ke vizitantoj povu profiti la vojaĝon kaj la okazaĵon.

Konkrete, la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) havos sian kongreson en Madrido, de la 21-a ĝis la 28-a de julio 2018 (do ĝuste antaŭ UK en Lisbono).LKK kongreso Madrido 2018 Parte koincide kun ĝi, inter la 20a kaj 22a de julio, okazos ankaŭ en Madrido la Hispana Kongreso de Esperanto.

En la komenco de septembro, profitante la viziton al Madrido de la respondeculo pri kongresoj de ILEI, oni formaligis la lokan organizan komitaton de ambaŭ kongresoj (vidu apudan foton), kaj oni komencis la pretigon de la necesaj laboroj. Oni vizitis la antaŭviditan kongresejon (studentan rezidejon Colegio Mayor Chaminade), kelkajn hotelojn kaj gastejojn serĉante kromajn loĝeblojn, respondeculojn pri internaciaj eventoj de la madrida urbestraro, ktp. Estis skizita la enhavo, la programo, kaj aliaj detaloj. En venontaj semajnoj estos disponeblaj la unuaj informoj, inklude de la kotiztabelo, la aliĝilo k.s.

Post la UK, inter la 4a kaj 11a de aŭgusto, okazos en la ekstremadura urbo Badajoz (Badaĥozo) la Internacia Junulara Kongreso, laŭ la decido de TEJO. Ankaŭ ĉikaze oni komencis pretigi la necesajn kondiĉojn, pri kiuj ni informos en venontaj semajnoj.

Dume, rezervu la datojn. Vi havos la okazon ĝui belan esperantistan etoson, intensan kaj por ĉies deziroj!

Más artículos...