Federación Española de Esperanto

2018, jaro de esperantistaj renkontoj en la Ibera Duoninsulo

Komenciĝas nova jaro, 2018, kiu karakteriziĝos per abundo de internaciaj renkontoj de Esperanto en la Iberia Duoninsulo. Se jam dum ĉiuj jaroj eblas ĝui la etoson de Esperanto per diversaj aktivadoj, tiu ĉi jaro estos speciala en tiu ĉi mondoparto.

Unualoke, kompreneble, ni menciu la Universalan Kongreson de Esperanto, la plej tradician kaj multnombran de nia komunumo, kiu okazos inter la 28a de julio kaj la 4a de aŭgusto en Lisbono. Congreso Universal LisboaOrganizata de Universala Esperanto-Asocio, tiu ĉi estos la numero 103. Komence de la jaro 2018, estis enskribitaj jam pli ol 1000 homoj, el 64 landoj, el kiuj ĉirkaŭ 50 el Hispanio. Por pliaj detaloj, vidu https://uea.org/kongresoj/UK.

En la semajno antaŭ tiu Kongreso, kaj speciale konvene por tiuj homoj kiuj venos el malproksimaj landoj kaj deziras profiti la longan vojaĝon al tiu ĉi mondoparto, estos organizita en Madrido la Kongreso de la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj. Parte koincide kun ĝi okazos ankaŭ la Hispana Kongreso de Esperanto, jam de la 20a de julio. Eblas aliĝi nur al unu el la du renkontoj, aŭ pli bone profiti la okazon por partopreni en ambaŭ kaj krome vojaĝi poste per komuna transporto al Lisbono. Pliaj detaloj ĉe: http://www.esperanto.es/kongreso.

Congreso Juvenil BadajozPost la renkonto de Lisbono, la junaj parolantoj de Esperanto havos la ŝancon partopreni en la Internacia Junulara Kngreso (IJK), organizita de Hispana Esperantista Junulara Societo kaj Kataluna Esperanto-Junularo, kun Tutmonda Esperantista Junulara Organizo, en la ekstremadura urbo Badajoz (en Hispanio, sed tuj apud la landlimo kun Portugalio), de la 4a ĝis la 11a de aŭgusto. Unuaj detaloj jam aperas en la retejo: http://ijk2018.tejo.org/.

Estas antaŭvidataj aliaj renkontoj, kaj ĉiam eblas rigardi en la kalendaro se vi ne povas veni proksime, sed se vi serĉas internaciajn renkontojn, amikan etoson kaj ampleksan kontakton kun la esperantista kulturo, ne dubu; ĉijare venu al Iberio!

Konkurso pri emblemo de la 51-a Kongreso de ILEI

La Estraro de la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) alvokas kreemulojn esperantistajn kaj neesperantistajn, membrojn aŭ ne-membrojn de ILEI, proponi emblemon de la 51-a Kongreso de ILEI okazonta en Madrido, Hispanio, 21-28 julio 2018. ILEI bonvenigas partoprenon de lernantoj kaj studentoj de grafikaj kaj pentroartaj fakoj en mez- kaj altlernejoj kaj en universitatoj.

Difinoj kaj kondiĉoj

  1. ILEI – Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj estas tutmonda organizo, kiu okupiĝas pri instruado de la internacia lingvo Eperanto kaj ĝia uzado en ĉiuj kampoj de edukado kaj ĉiuj fakoj de pedagogio, precipe en interkultura kaj porpaca edukado. La kongresoj de ILEI estas ĉiujaraj septagaj kunvenoj de esperantistaj pedagogoj el la tuta mondo kun bunta faka kaj kultura programo. La ĉeftemo de la 51-a Kongreso, kies emblemon ĉi tiu konkurso celas, estas "La kultura heredaĵo de Esperanto".
  2. La emblemo kiel grafika simbolo de la evento devas esprimi ĝiajn esencon kaj etoson asociante la gvidideojn de esperantismo kaj ILEI kun simboloj de la kongresurbo kaj/aŭ kongreslando. Ĝi povas sed ne devas enteni tekstajn indikojn de la nomo, loko kaj datoj de la evento. Se la emblemo ne entenos tiujn teksterojn, aŭ entenos nur iujn el ili, la aŭtoro proponu kombineblojn de la emblemo kiel bildo kun teksta prezento de la nomo, loko kaj datoj de la kongreso.
  3. La emblemo estu taŭga por kolora preso kaj nigra-blanka kopio, uzebla en kapteksto de leterpapero, sur dokumentujoj, porokazaj kovertoj, informiloj, aliĝilo, glumarkoj, insignoj k.s.
  4. La konkursaĵo en ciferecaj formatoj JPG kaj PNG estu sendita al Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla., kopie al Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla., kun mesaĝtitolo "Emblemkonkurso de ILEI-Kongreso 2018". Estu aldonitaj bazaj informoj pri la aŭtoro: plena nomo, naskiĝjaro, loĝadreso, retadreso kaj konciza vivrakonto.

Limdatoj

La konkursaĵoj estu senditaj plej laste ĝis la 15-a de decembro 2017.

Rezulto de la konkurso estos komunikita ĝis la 31-a de januaro 2018 kaj publikigita
en komunikiloj de ILEI.

Premioj

  • La unua: Kongreskotizo 2018 + jarkolektoj de Internacia pedagogia revuo (IPR) kaj Juna Amiko (JA) 2017 + 2-jara abono al IPR kaj JA 2018-2019
  • La dua: Kongreskotizo 2018 + jarkolekto de JA 2017 + abono al JA por 2018
  • La tria: Jarkolekto de JA 2017 + abono al JA por la jaro 2018

La premiitoj ricevos atestilon kaj estos prezentitaj en la Kongresa libro.

Más artículos...