Federación Española de Esperanto

Nova estraro de Hispana Esperanto-Federacio

La 18an de oktobro 2020 Hispana Esperanto-Federacio okazigis Eksterordinaran Ĝeneralan Kunvenon, kies ĉefa tagordero estis la renovigo de la estraro, pro fino de la deĵorperiodo de la antaŭa.

La nova estraro estis elektita unuanime, kaj konsistas el jenaj homoj:

  • Prezidanto: Ángel Arquillos
  • Vicprezidanto: Alberto Granados
  • Sekretario: Manuel Parra
  • Vicsekretario: Isidoro Ortega
  • Kasisto: Jesús M. García Iturrioz
  • Voĉdonantoj: Vicente Manzano, Ana Manero, William Guerrero (junulara sekcio)

Gratulon kaj bonŝancon al la novaj estraranoj.

La adresoj por kontakti la estraron plu restas la samaj: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. por aferoj rilataj al la asocio, kaj Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. por ĝeneralaj demandoj pri la lingvo aŭ la asocio.