Federación Española de Esperanto

Kampanjo por aliĝo al Hispana Esperanto-Federacio en 2020

Tiu ĉi komenco de jaro estas la plej bona okazo por krei memdonacadon: aliĝu al Hispana Esperanto-Federacio!

Fine de la pasinta jaro Hispana Esperanto-Federacio malfermis jam sian novan kampanjon de aliĝo al la asocio por 2020. Se vi enskribiĝas, vi ne nur kontribuos al la disvastigo de Esperanto kaj ĝia kulturo, sed ankaŭ ekricevos nian paperan bultenon kaj bonvenan donaceton. Trovu la retan aliĝilon ĉe: http://www.esperanto.es/inscripcion.

Memoru ke aliĝi al la Federacio havas avantaĝojn, inter ili pli malaltan kotizon por la Hispana Kongreso de Esperanto kaj rabaton en kelkaj libroj de la libroservo. Memoru ankaŭ ke la kotizoj kaj donacoj al HEF ĝuas fiskajn avantaĝojn, tiel ke (depende de viaj personaj kondiĉoj) vi apenaŭ rimarkos la koston de via kontribuo. Ĉiukaze, ni konservis la pasintjarajn kotizojn, inklude de la specialaj kondiĉoj por junuloj.Algluaĵo de esperanto

Vi povas trovi ĉiujn detalojn en jena reta formularo http://www.esperanto.es/inscripcion, kun la malsamaj manieroj kontribui. Eblas trovi ĝin ankaŭ en pdf kaj en doc-formato.

Ne dubu, ankaŭ vi povas kontribui al niaj penoj por la diskonigo de Esperanto, kaj partopreni niajn aktivadojn ekde nun.

Bonvenon kaj feliĉan novan jaron!