Federación Española de Esperanto

Subvencio por partopreni en la IJK

En sia kunveno de la 16a de junio 2019, la estraro de Hispana Esperanto-Federacio aprobis subvencion, ĝis maksimume 1000 eŭroj, por monhelpi la partoprenon de gejunuloj de HEJS (Hispana Esperantista Junulara Societo) en la venonta Internacia Junulara Kongreso, okazonta en Liptovský Hrádok (Slovakio), laŭ la jenaj kondiĉoj:

1.  Oni subvencios la partoprenon de du junuloj malpli ol 30-jaraj.
2.  Al la elektitoj oni pagos la kongresaliĝon kaj la vojaĝelspezojn kun la anoncita limo de 1.000 € entute.
3.  Oni publikigos la konkurson pere de la kutimaj komunikiloj uzataj de HEF por informi siajn anojn.
4.  En tiu publika konkurso oni pritaksos jenajn meritojn:
a)  Esti HEJS-ano. 
b)  Havi respondecojn en HEJS, nuntempe aŭ antaŭe.
c)  Esti jam paganta la kotizon 2019 al HEF/HEJS  .
ĉ)  Esti kunlaboranto en “Boletín” aŭ en aliaj komunikiloj de HEF.
d)  Aŭtori pri libroj, artikoloj, … en aŭ pri Esperanto.
5.  Post la aljuĝo de la subvencioj, oni pagos la duonon de ĉiu subvencio al ĉiu homo elektita.
6.  La homoj subvenciitaj prezentos la atestilojn pri la faritaj elspezoj.
7.  La homoj subvenciitaj devos prezenti raporton pri la de ili plenumitaj kongresaj taskoj kiel reprezentantoj de HEJS.
8.  Post la ricevo de tiu raporto kaj de la elspezoatestiloj, HEF pagos al subvenciatoj la duan duonon de la subvencio.

La petoj devas alveni al la estraro antaŭ la 15-a de julio, al la adreso Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla..