Federación Española de Esperanto

Prezento de la hispana traduko de "La Zamenhof-strato"

Hispana Esperanto-Federacio prezentas dum tiuj ĉi tagoj la tradukon al la hispana lingvo de la libro “La Zamenhof-Strato”, de la pola ĵurnalisto kaj movadano Roman Dobrzyński. Kiel sciate, la libro, verkita originale en la pola kaj en Esperanto, kaj jam tradukita antaŭe al aliaj 12 lingvoj, konsistas el la konversado de la aŭtoro kun Inĝ. Louis-Christophe Zaleski-Zamenhof, la nepo de la iniciatinto de Esperanto, D-ro. L.L. Zamenhof, kaj en ĝi oni traktas ne nur la personecojn de ambaŭ figuroj, sed ankaŭ la historiajn cirkonstancojn kiujn ili travivis en tiu turmenta tempo.

Roman prezentas la libronLa traduko en la hispanan estis lanĉita okaze de la kunmemoro de la Jaro Zamenhof, la 100a datreveno de la forpaso de Dro. Zamenhof, kaj koincidas kun la 76 Hispana Kongreso de Esperanto, kiu okazas en la aragona urbo Teruelo inter la 23a kaj la 25a de junio 2017.

La unua prezentado al la ĝenerala publiko de la libro, ĵus eldonita, okazis en Madrido, en la sidejo de la kulturinstitucio por la juda kulturo Centro Sefarad-Israel, kun la kunlaboro de la Pola Kultur-Instituto. Post baza prezento fare de Miguel de Lucas, Ĝenerala Direktoro de la Centro Sefarad-Israel, kaj Mirosława Kubas-Paradowska, direktoro de la Pola Instituto en Madrido, la libron kaj la aŭtoron prezentis José Antonio del Barrio, prezidanto de Hispana Esperanto-Federacio, kaj poste Roman Dobrzyński parolis pri la ekesto kaj la enhavo de la libro.

Ĉefpaĝo de La calle zamenhofLa 22an de junio, la libro estos denove prezentata en ĝenerala kunteksto en la urbo Zaragozo, en la Biblioteko de Aragono denove kun ĉeesto de la aŭtoro.

La prezentado al la esperantistoj okazos dum la Hispana Kongreso de Esperanto, la 24an de junio en Teruelo. La kongreso kunigos pli ol 150 esperantistojn el plejmultaj hispanaj regionoj kaj ĉ. 20 aliaj landoj. En tiu urbo oni aparte kunmemoros la Jaron Zamenhof, ne nur per tiu ĉi prezentado, sed per speciala postkongresa seminario, la 26an kaj 27an de junio, kunlabore kun UEA.

Alia datreveno speciale memorigota estas la 800 jaroj de la historio de la Geamantoj de Teruelo, tre fama literatura legendo en Hispanio. Dum la Kongreso estas antaŭvidata krome la prezentado de aliaj interesaj libroj, inter alie, la teatraĵo “La defio vivi kaj krei”, de Fernando J. López, omaĝe al la aragona kinreĝisoro Luis Buñuel, kaj “Tagoj kaj Ruinoj”, taglibro de la ekzilo de la historia esperantisto Jaume Grau Casas. Aparte, ne mankos muziko, kun Martin Wiese kaj Kajto Kvarope, turismaj vizitoj al Teruelo kaj historia urbo Albarracín, oni trairos la lokojn kie okazis la terura Batalo de Teruelo dum la hispana interna milito, oni inaŭguros novan “placon Esperanto” en la urbo, kaj multo pli.

Venu, mankas malmultaj tagoj sed vi ankoraŭ havas tempo nin akompani!