Federación Española de Esperanto

Esperanto-kulturo ekster Esperantujo

Dum la lastaj jaroj, unu el la plej interesaj manieroj konigi Esperanton, kiel lingvon kaj kiel kulturon, en Hispanio, estis la kunlaboro de la iberiaj poetoj verkantaj en la internacia lingvo kun aliaj kolegoj. Pri tiu “elkatatombigo”, laŭ la vortigo de Miguel Fernández, eblas spekti ties ĉi paroladon dum la AMo-seminario okazinta en julio 2016 antaŭ la Hispana Kongreso en Herrera del Duque, per tiu ĉi video: https://www.youtube.com/watch?v=bY893Nm_qaQ

Pri aliaj postaj ni informis en diversaj numeroj de nia Bitbulteno (lastfoje plurloke en aprilo). Sed en la lastaj semajnoj akumuliĝis tiom da okazoj ke aparta artikolo estas bezonata pri tiu fenomeno.

Inter la 10a kaj la 13a de majo okazis en Palma de Majorko la 19a Poezi-Festivalo de Mediteraneo, al kiu estis invitita la galega poeto Suso Moinhos por prezenti siajn poemojn en Esperanto. Entute estis 14 poetoj en pluraj lingvoj (angla, franca, hispana, kataluna, nepala, portugala, rumana...). Poetoj dum la Festivalo de la Mediteraneo en Majorko, fotis Denise DesautelsLa densa programo portis ilin al la mezlernejo Joan Alcover (kie ili deklamis kune kun la lernantoj), al surstrataj poezi-eventoj, al prezentado en aliaj lokoj de la insulo (Suso vojaĝis al urbo Inca), al registrado de iliaj versaĵoj en la Fondaĵo ACA kaj al la Festo de Poezio, en la Ĉefteatro de Palma, kie kuniĝis iliaj voĉoj kun danco, pianmuziko kaj projekciitaj bildoj.

Suso rakontis ke post la prezentado en la teatro, unu el la mecenatoj de la festivalo venis al li kaj tre pozitive asertis, ke de nun ŝia bildo pri esperanto ŝanĝiĝis por ĉiam. Poste, ekster la teatro, majorkaj samideanoj varme akceptis lin kun esperantaj flagoj. En siaj publikaj prezentoj, Biel Mesquida, direktoro de la festivalo, menciis, ke ni festas la jaron de Zamenhof, kaj kortuŝe parolis pri la majorkaj esperantistoj murditaj dum la enlanda milito.

Se paroli plue pri Moinhos, oni ĵus aperigis du liajn poemojn en portugala traduko en la sendependa literatura revuo Tlön, eldonata en Porto (Portugalio) (n-ro 2, 2017). Plie, kvankam temas pri pasintjara afero, memorindas Vozes do esperanto [Voĉoj de Esperanto], fasko da poemoj de 14 E-autoroj, kiujn li tradukis en la brazilan portugalan. Ĝi aperis en la traduk-revuo Revista literária em tradução, numero 12.

Caja de Resistencia estas hispana duonjara ret-revuo pri nuntempa soci-kritika poezio, verŝajne la plej grava el tiuspecaj publikaĵoj, kolektive administrata kaj gvidata. Ĝi aperas maje kaj oktobre kaj libere alireblas en jena retejo: http://cajaderesistencia.cc/. Kiel ni informis antaŭe, ni esperantistoj povas fieri, ke, de kiam la revuo vidis la lumon ĝis nun, la Esperanto-poezio estis en ĝi konstante reprezentata. En la unua numero, ĝueblis la poemo 2010, de la jam menciita Suso Moinhos, en la originala E-versio kaj en lia hispanigo. En la dua numero, legeblis la poemo Apostolo de la Ideo, de Miguel Fernández, kune kun ĝia traduko en la hispanan, kaj, plie, Suso kunlaboris hispanigante poemojn de du rumanaj poetoj. En la ĉi-jara majo, la tria numero de Caja de Resistencia tre ĝojigis nin per prezentado de nia ĉina poeto Mao Zifu kaj de du el liaj poemoj, ĉele kaj fenestro, el lia poemaro Kantoj de Anteo, kun traduko al la hispana fare de Miguel Fernández. Legu la poemojn en ties ligiloj, ĝuu kaj ne forgesu klaki la korvinjeton en la koncerna paĝo.

Aperis esperantaĵoj ankoraŭ en alia publikaĵo: Humanitat Nova. Miguel Fernández deklamas dum la poezia promenado en MadridoTemas pri dulingva (kataluna-hispana) ĉiujara revuo pri liberecanaj kulturoj, produktita de la majorka eldonejo Calumnia, kiu pasintjare eldonis la esperantlingvan antologion de soci-kritika poezio Nova mondo en niaj koroj (akirebla i.a. ĉe Libroservo de UEA) ene de la kolekto Revo lucida, kreita por E-verkoj pri liberecanaj temoj. Pasintjare, jam en ĝia unua numero legeblis hispanlingva artikolo pri la “verda idiomo”: El esperanto y la nueva humanidad [Esperanto kaj la nova humaneco], aŭtorita de la madrida esperantisto Pedro Sanz. Nun, en la dua numero, kiu vidis la lumon en majo 2017, aperas kontribuaĵoj de tri esperantistoj. Unue, eblas legi hispanlingvan eseon de Javier Alcalde: El esperanto humanista y revolucionario [Esperanto humana kaj revolucia], per kiu li nuancas asertojn faritajn de Sanz en ties menciita teksto. Due, legeblas ses poemoj de Miguel Fernández en la originala esperanta versio kaj en lia propra hispanigo. Trie, ĝueblas desegno aŭtorita de la franca e-isto Serĝo Sir’, jam publikigita en la SAT-organo, Sennaciulo, kiel ilustraĵo por la menciita poemo Apostolo de la Ideo. Ekzempleroj de la revuo kaj de ĉiuj eldonaĵoj de Calumnia mendeblas ĉe la kontaktoj troveblaj en http://calumnia-edicions.net.

Kovrilo de poemaro Mi iras-vidasLa pasintan 19an de majo okazis la prezentado de la poemaro Vamos, vemos / Ni iras, vidas de la fama hispana poetino María Ángeles Maeso, en dulingva (hispana-esperanta) versio, publikigita de la neesperanta eldonejo Lastura, kaj en traduko kaj kun prologo de Miguel Fernández, pri kiu ni informis antaŭ tri monatoj kaj kiun eblas aĉeti ĉe UEA. La prezentado havis lokon en prestiĝa madrida kultura spaco: la sidejo de Nuevo Teatro Fronterizo [Nova Teatro ĉe la Limo], gvidata de la meritplene eminenta hispana dramaturgo José Sanchis Sinisterra. Maeso kaj Miguel i.a. deklamis plurajn poemojn de la libro en la hispana kaj, respektive, Esperanto, en etoso malstreĉa, entuziasma kaj plena de pozitiva energio. Fine ili ambaŭ subskribis ne magran nombron da ekzempleroj de la dulingva poemaro.

Kvin tagojn poste, en la vespero de la 24a de majo, proksimume 25 hispanaj gepoetoj partoprenis en plej kurioza poezia aranĝo: migra poemdeklamado en diversaj placoj de la populara kvartalo Malasaña en Madrido. Jen poezio sur la stratoj, apud la popolanoj, apud ties inferoj kaj paradizoj. Kiel endas. Ĝi estis la lasta programero de la ĉi-jara VersoLab, la poezia flanko de la plurfaka festivalo LaborArte. Al ĝi denove Miguel Fernández estis invitita kiel Esperanto-poeto. Li deklamis poemojn siajn, de Jorge Camacho kaj de aliaj poetoj, en Esperanto aŭ ties hispana versio.

Jen kelkaj ekzemploj, kaj kelkaj pliaj venos tre baldaŭ, inter alie dum la venonta Hispana Kongreso de Esperanto, kiu okazos en Teruelo inter la 23a kaj 25a de junio. Pli longan artikolon pri tiu ĉi aktivado vi povos legi en la venonta numero de nia "Boletín". Kaj ni programis paroladon de Miguel Fernández por nova AMo-seminario dum la Kongreso. Nepre venu kaj sentu vin inspirita de nia poezio.