Federación Española de Esperanto

Publikigita la provizora programo de la Hispana Kongreso de Esperanto

La organizantoj de la venonta Hispana Esperanto-Kongreso, la grupo "Liberanimo", akurate daŭrigas la pretigon de la programo kaj la necesaj organizaj aktivadoj. Memoru ke ĝi okazos fine de junio en la urbo Teruel (Teruelo, regiono Aragono)

Vi povas jam trovi en nia retejo la provizoran programon en la adreso de la kongreso. Ĝi estas tre kompleta kaj varia, kaj ĝi entenas ekspoziciojn (pri Esperanto kaj pri Francisco Azorín), muzikajn koncertojn (de Kajto, kiu rekuniĝos kvarope okaze de sia 30a datreveno, de Martin Wiese, kaj de lokaj artistoj), prelegojn, astronomian observadon, kunvenojn, turismajn vizitojn kaj multajn aliajn aktivadojn.

La kongreso mem okazos inter la 23a kaj 25a de junio, sed jam dum la antaŭaj kaj postaj tagoj vi povos ĝui la esperantistan etoson. Oni antaŭvidas renkonton por komencantoj kaj turisman viziton la antaŭan tagon, 22an de junio. Seminario por aktivuloj la 26an kaj 27an kompletigos la aktivadojn por tiuj kiuj povos resti por ĝui la urbon.afisxoHK76e

La pasintan 3an de marto, la prezidanto de la LKK, Alberto Granados, kaj la prezidanto de HEF, José Antonio del Barrio, prezentis al la lokaj amaskomunikiloj la bazajn liniojn de la Kongreso. La novaĵo estis publikigita en la tri ĉefaj lokaj kaj regionaj ĵurnaloj, Diario de Teruel, Heraldo de Aragón kaj El Periódico de Aragón, kaj ambaŭ estis intervjuitaj en la radiostacioj Cadena Ser kaj Radio Nacional de España en Teruelo. Oni anoncis tie ke la urbestrino de Teruelo inaŭguros la kongreson vendrede vespere, kaj ke sabate matene oni atribuos la nomon “placo de Esperanto” al spaco en la urbo. 

Aldone, dum la kongreso oni organizos la parolan parton de la monda sesio de ekzamenoj de Esperanto laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro (KER), kiun la organizaĵo edukado.net, kun apogo de Universala Esperanto-Asocio, kunvokis por la monato junio. Laŭ tiu ĉi modelo, la skriba kaj parola partoj estas aparte organizataj. Por la 10a de junio oni programis la skriban ekzamenon samtempe en diversaj urboj de la mondo. Unu el la sidejoj estos Zaragozo, kien povos vojaĝi ĉiuj interesitoj (ankoraŭ eblos organizi ĝin ankaŭ en aliaj urboj, se ariĝas sufiĉa nombro da interesatoj). La komuna parola parto okazos la 24an de junio en Teruelo. Por pliaj informoj pri tiu vizitu la retejon: http://edukado.net/ekzamenoj/ker; interesatoj kaj kandidatoj, bv. skribi al la adreso Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla..

La 21an de junio oni organizos publikan prezentadon de la Kongreso en Madrido, en la regiona kultura institucio "Casa de Aragón", kaj el tie oni verŝajne organizos komunan vojaĝon. Tiuj personoj alvenantaj el aliaj landoj, tra Valencio aŭ Barcelono, povas skribi al la Federacio por ke ni metu ilin en kontakto kun lokaj esperantistoj, por organizi aktivadon aŭ viziton al la koncerna urbo, kaj por faciligi komunan vojaĝon al Teruelo, se eble.

Ni rememorigas ke, krom la Jaron Zamenhof, ni kunmemoras en tiu ĉi jaro la 800-jaran datrevenon de la legendo de la Geamantoj de Teruelo. Tiu ĉì estos kongreso de amantoj… amantoj de Esperanto.

Pliaj informoj http://www.esperanto.es/kongreso. Kaj por aliĝi: http://www.esperanto.es/kongresaligo.