Federación Española de Esperanto

Komenciĝas la Jaro Zamenhof en Hispanio

Dum la tuta 2017 estos celebrata en la tuta mondo la Jaro Zamenhof, la kunmemoro de la datreveno de la morto de D-ro Lazaro Zamenhof, la iniciatinto de la internacia lingvo Esperanto. Cartel Expo Vallecas

La kunmemoro estos ampleksa en multaj landoj, kaj estis agnoskita de UNESKO, la organizaĵo de Unuiĝintaj Nacioj por edukado, kulturo kaj scienco, laŭ propono de la registaroj de Pollando kun apogo de Germanio kaj Slovakio.

Ankaŭ en nia lando, Hispana Esperanto-Federacio planas aron da celebradoj, kiujn ni detaligos dum la venontaj monatoj. La unua jam inaŭgurita estas ekspozicio pri Esperanto, montrata inter la 11a kaj 24a de januaro, en la Kultura Spaco de la Publika Biblioteko Clara Santiró i Font (Kultura Centro La Rambleta) en Valencio.

Aliflanke, en Madrido estis inaŭgurita ankoraŭ alia ekspozicio pri Esperanto, kunlabore kun la Pola Instituto pri Kulturo, en la Publika Biblioteko de la kvartalo Vallecas, kie situas la t.n. Centro de Pola Kulturintereso de Madrido (loko por elmontrado de la kulturo de la komunumoj de enmigrintoj en la regiono). La ekspozicio estas vizitebla de la 20a de januaro ĝis la 10a de februaro. La 9an de februaro, je la 19 h., estas tie programata prezentado de la Jaro Zamenhof, kun gvidata vizito al la ekspozicio.

Iom antaŭe, la 2an de februaro, la prezidanto de la Federacio, José Antonio del Barrio, prelegos pri Dro. Zamenhof, lia verko kaj ideoj en la Centro Sefarad-Israel, institucio kreita de la Ministerio pri Eksterlandaj Aferoj por flegi la rilatojn kun la juda kulturo. Ĝia sidejo troviĝas en historia palaco en la strato Mayor de Madrido. La prelego okazos je la 7a vespere, kaj evidente donos specialan atenton al la juda fono de la laboro de Dr. Zamenhof.

Dum la venontaj semajnoj ni plu informos pri la detaloj de la agadoj antaŭvidataj. Sekvu niajn informojn en la sociaj retejoj aŭ abonu nian Bitbultenon por resti informita.

Ni planas pliajn ekspoziciojn dum tiu ĉi jaro en aliaj urboj, kaj do ni sugestas al la grupoj kaj individuaj aktivuloj kontakti instituciojn por proponi tiun ĉi iniciaton. Kontaktu kun HEF por koni la detalojn, kaj ankaŭ por kunlabori en la organizado de aliaj iniciatoj por omaĝi tiun ĉi grandan figuron de la homaro kaj disvastigi liajn verkojn, liajn ideojn kaj la lingvo de li lanĉita.