Federación Española de Esperanto

Feliĉajn festojn kaj belan Jaron Zamenhof!

Hispana Esperanto-Federacio deziras al ĉiuj siaj amikoj, anoj kaj simpatiantoj plej gajajn festojn. Kaj por tion montri, ni invitas vin spekti tre specialan kristnaskan kanton, unu el la plej konataj en Hispanio, "La fiŝoj de l' rivero", kantatan de ĥoro de infanoj el Rusio, kaj kun la bildo de la pupoj de "Babelo Filmoj", unu el la fenomenoj plej sukcesaj en la Esperanto-kulturo dum tiu ĉi jaro. Jen ligilo por ĝui tiun ĉi specialan spektaklon. 

Ni ankaŭ deziras al vi tre feliĉan novan jaron, tiun ĉi jaron Zamenhof dum kiu la esperantista movado kunmemoros la morton de la iniciatinto de Esperanto. Bona okazo por memori liajn ideojn kaj lian verkon!

Ĝis venonta jaro, ĝuu multe!