Federación Española de Esperanto

Centa datreveno de Juan Régulo Pérez

Dum tiu ĉi semajno Hispana Esperanto-Federacio kaj ĉiuj esperantistoj kunmemoras la centan datrevenon de la naskiĝo de Juan Régulo Pérez, profesoro de la Universitato de La Laguna (Kanariaj Insuloj) kaj unu el la ĉefaj eldonistoj de literaturo en Esperanto.

Juan Régulo PérezProfesoro Juan Régulo naskiĝis la 30an de marto 1914 en Garafía, insulo La-Palmo (Kanarioj) kaj lernis Esperanton kiel mezlernejano. Reprezaliita post la civila milito, en 1952 li komencis fruktodonan eldonistan laboron, kaj dum periodo de 25 jaroj li publikigis sub la ŝildo STAFETO, preskaŭ cent diverstipajn librojn. Lia kontribuo al la esperanta kulturo estas apenaŭ troigebla. Ni ŝuldas al li la malkovron kaj apogon al kelkaj el la plej gravaj talentoj de la beletro en la internacia lingvo.

Li estis honora membro de UEA kaj de HEF, rektoro de la Kongresa Universitato en Varsovio, kaj membro de la Internacia Akademio de la Sciencoj de San-Marino, inter multaj aliaj honoroj, en Hispanio kaj internaciskale. Nuntempe portas lian nomon la Biblioteko de Hispana Esperanto-Federacio.

Hispana Esperanto-Federacio omaĝos lian figuron dum venontaj semajnoj pere de siaj propraj disvastigaj kanaloj. Interalie oni trovis malnovan televidan intervjuon al li faritan en la okdekaj jaroj en la kanaria kanalo de televido, kiujn oni nun povas spekti per Jutubo. Pri li ni memoros dum la Hispana Esperanto-Kongreso programita por la komenco de majo en Arundo (Ronda, Malago). Sed evidente la plej bona omaĝo estas legi la verkojn de li eldonitajn, al li dediĉitajn aŭ kiujn li aŭtoris.