Federación Española de Esperanto

Sukceso de la ĉeesta Hispana Kongreso de Esperanto

Inter la 29a de aprilo kaj 3a de majo eblis finfine okazigi ĉeeste la 80an Hispanan Kongreson de Esperanto, kiu devis atendi al la plibonigo de la sanitaraj kondiĉoj. La loko estis la tre bela kaj monumenta urbo Comillas, en la norda regiono Kantabrio.

Aliĝis ĉ. 150 homoj, eĉ se finfine ne ĉiuj povis partopreni ĝin. Se vi ne povis ĉeesti, vi povas legi pri la programeroj en la vikipedia artikolo. Ni ankaŭ filmis grandan parton de la kongreso, kaj iom post iom ni publikigas ilin en la jutuba kanalo de HEF. Oni povas aliri ilin en tiu ĉi videlisto.

La sekva kongreso okazos verŝajne post unu jaro en la urbo Sevilo.

Restu en kontakto kun ni, profitu la internaciajn renkontojn kiuj estas anoncataj por venontaj monatoj, kaj revenu al la ĉeesta Esperantujo!

Foto de la kongreso

Jam alvenas la Hispana Kongreso de Esperanto!

La 80-a Hispana Kongreso de Esperanto okazos jam tre baldaŭ, fine de tiu ĉi monato: inter la 29a de aprilo kaj la 3a de majo ni vidos nin en la urbo Comillas, ĉe la norda marbordo de Hispanio. La loko kaj la datoj (preskaŭ) koincidas kun la antaŭvidita propono por 2020, kiam la pandemio devigis nin prokrasti la celebradon. Tiun ĉi jaron ni esperas ĝui ĉeestan renkontiĝon tiel riĉan kiel unue antaŭvidite, kun la samaj ecoj tiom altiraj ĉe la hispanaj kongresoj.Afiŝo de la 80a Hispana Kongreso de Esperanto

La organizantoj jam publikigis la programon, kiun oni povas legi en: https://www.esperanto.es/hef/index.php/80a-kongreso/programo. Kiel ĉiam en la hispana kongresoj ĝi estos tre varia, kultura kaj distra, kun prelegoj, koncertoj (JoMo, Georgo Handzlik, Saša Pilipović), teatro (Kabaredo Verda Banano), prezento de pluraj novaj libroj, kvizoj, atelieroj, filmoj, ekspozicioj kaj multe pli.

Krome, indas substreki la turisman programon. Comillas [Komijas] estas historia urbo, situanta en la regiono Kantabrio, meze ĉe la nordhispana marbordo, kun malnova arĥitekturo, mezepokaj kaj barokaj konstruaĵoj inter kiu elstaras malnova Pontifika Universitato kaj pluraj palacoj, plus aliaj pli novaj monumentoj, el kiuj plej menciindas la t.n. Kaprico, unu el la solaj tri konstruaĵoj kreitaj de la fama modernisma arĥitekto Antoni Gaudí ekster Katalunio. La urbo estas tre turisma, sed ĉefe dum someroj, kaj do vi probable ne havos problemojn pri loĝado dum la periodo de la kongreso.

Comillas troviĝas proksime al la ĉefurbo de la regiono, Santandero, al kiu alvenas flugoj el multaj urboj el Eŭropo (vidu tie ĉi informon pri alveneblecoj). Ĝuste Santandero plus alia tre bela najbara urbo, Santillana del Mar, estos la celo de ekskurso en la lasta tago de la Kongreso. La unuan tagon kongresanoj povos viziti la plej belan groton de Hispanio, nomatan “El Soplao”. La cetero de la programeroj disvolviĝos en kulturcentro nomata “El Espolón”, kiun la urbestraro de Comillas metis je dispono de la organizantoj.

Ĉiuj detaloj pri la kongreso, inklude de alveneblecoj, loĝado, praktikaj informoj, programo plus la maniero rete aliĝi troviĝas en la retejo de la Kantabra Esperanto-Asocio, http://esperanto.es/kongreso.

Vi povas krome aliĝi en tiu ĉi ligilo, kaj, se vi jam estis aliĝinta por la unua eldono antaŭvidita por 2020, ne forgesu konfirmi vian ĉeeston ĉe la adreso de la organizantoj en Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla..

La evento fariĝos ŝanco renkonti novajn kaj malnovajn amikojn, praktiki la lingvon, ĝui la esperantan kulturon kaj ankaŭ koni urbon historian kaj monumentan kaj regionon kun riĉa historio kaj superba naturo.

Ni atendas vin en Comillas!

Vido de Comillas

Scienca Lerneja Kalendaro en Esperanto

Je tiu ĉi nova januaro ni deziras al ĉiuj niaj amikoj FELIĈAN KAJ PROSPERAN NOVAN JARON. Kaj ni anoncas novaĵon: kun la jaro 2022 komenciĝas ankaŭ la datrevenoj reliefigataj de la scienca lerneja kalendaro de la Supera Konsilio por Scienca Esplorado de Hispanio (CSIC), kiu ĉijare havos version en Esperanto!

La kalendaron oni trovas jam en la adreso: https://digital.csic.es/handle/10261/256432 (kaj poste en la HEF-a Bitoteko). La oficialan prezentadon oni faris la 11an de januaro, sed la materialo en Esperanto jam ekaperis de la komenco en la tŭitera konto de la iniciato: https://twitter.com/CalCientifico, kaj ankaŭ en la propra konto: https://twitter.com/SciKalendaro.

Ĝin akompanas Didaktika Gvidilo, por ke instruistoj povu ĝin utiligi en lernejoj.

La kalendaro ekzistas en versioj en la hispana, galega, astura, kataluna, aragona, eŭska kaj angla lingvoj kaj de tiu ĉi jaro ankaŭ Esperanto, la franca kaj la araba. Pri la esperanta tradukado zorgis teamo kunordigita de Hispana Esperanto-Federacio.

Pri la celoj kaj specifaĵoj vi povas legi en tiu ĉi ligilo. Elŝutu, legu, utiligu kaj disvastigu laŭ via plaĉo.

Bildo de la scienca lerneja kalendaro

Hispana Esperanto-Federacio organizas omaĝon al Federico García Lorca

La jaro 2021 estas la 50a datreveno de la traduko al Esperanto de la "Cigana romancaro", la plej konata verko de la granda poeto Federico García Lorca, kaj la 85a datreveno de lia murdo en la komenco de la hispana intercivitana milito. Kun tiu ĉi okazo, Hispana Esperanto-Federacio organizis omaĝon al tiu ĉi universala andaluzo.

Federico García Lorca (1898-1936) estis genia poeto kaj dramaturgo, verva pianisto, pentrartisto kaj prelegisto: kion ajn li tuŝis, tion li transformis en eternan belartaĵon. Aldone li posedis tian magnetan simpation, ke ĉiuj, kiuj lin traktis, tuj kaptiĝis de lia ĉarmo, lia talento kaj lia inspiro. Krom Cigana romancaro li verkis interalie Libro de poemoj (1921), Kanzonoj (1927), Poeto en Novjorko (1935). El lia dramaturgio menciindas La domo de Bernarda Alba, Sanga nupto, Sterila. La tempopaso nur kontribuis tutmondan gigantigon de lia figuro. Ĉefpaĝo de Omaĝe al Lorca

La omaĝo konsistas el duobla eldonado. Unue, ni reeldonis tiun Ciganan romancaron en bita formato. La nova eldono estas elŝutebla tute libere kaj senpage el la Bitoteko en tiu ĉi ligilo, en pluraj bitaj formatoj. Temas pri la dua bitlibro en la kolekto "Hispana literaturo" eldonita de la Federacio, post la antaŭa bitigo de la traduko al Esperanto de Don Quijote, de Miguel de Cervantes. La nova eldono estas tute fidela al la origina traduko, pri kiu respondecis la plej grava tradukisto de hispanlingvaj verkoj al Esperanto, Fernando de Diego. Ĝi enhavas krome novan Antaŭparolon, kun analizo de la traduko, redaktitan de Antonio Valén. Estis produktita ankaŭ memorkarto kun la tekstoj, por tiuj dezirantaj havi ĝin fizike, aŭ kiel memoraĵon aŭ donacon, kiun eblas aĉeti en nia libroservo.

La duan elementon de la omaĝo konsistigas publikigo de antologio de poemoj de García Lorca tradukitaj de la esperantista poeto Miguel Fernández, kun titolo "Omaĝe al Lorca". La libro, 300-paĝa, enhavas ankaŭ serion de eseoj kaj komentaroj pri Lorca kaj lia verko, redaktitaj ankaŭ de Miguel Fernández, speciale pretigitaj por internacia legantaro. La enkonduko de tiu ĉi libro estis verkita de Duncan Charters, fakulo pri hispana kulturo kaj nuna prezidanto de Universala Esperanto-Asocio. La libron eblas akiri kontraŭ prezo de 15 eŭroj.

Ambaŭ verkoj estis prezentitaj dum la 79a Hispana Kongreso de Esperanto, kiu disvolviĝis virtuale la 2an kaj 3an de oktobro. La videon de la prezentado eblas jam spekti en tiu ĉi ligilo. Jam la antaŭan tagon oni organizis ĉeestan prezentadon en la hispana en la sidejo de HEF okaze de la "Nokto de la libroj", organizita de la madrida regiono. Aliaj prezentadoj por hispana kaj por esperantista publikoj estas antaŭvidataj por venontaj monatoj. Ni informos pri la detaloj per niaj komunikiloj kaj sociaj retoj.

Dume, ĝuu la bonan literaturon!

 

Virtuala Hispana Kongreso de Esperanto

La 79a Hispana Esperanto-Kongreso, organizata de Hispana Esperanto-Federacio, okazos virtuale la 2an kaj 3an de oktobro 2021.

Afiŝo de la 79a hispana kongreso de Esperanto La programo kaj la maniero partopreni troviĝas en jena ligilo. Unu el la ĉefaj eroj estos la omaĝo al Federico García Lorca okaze de la 85a datreveno de lia murdo kaj de la 50a datreveno de la traduko al Esperanto de lia "Cigana romancaro". La omaĝo konsistos en la reeldono en bita formo de tiu eksterordinara verko, tradukita de Fernando de Diego, kaj en la samtempa publikigo paperforme de antologio de liaj poemoj tradukitaj en Esperanton fare de Miguel Fernández, kiuj estos prezentataj la sabaton matene.

Ne mankos aliaj distraj, sciencaj, kulturaj kaj organizaj eroj.

La aliĝo estos senpaga, kaj jam ebla pere de la adreso: https://esperantujo.io/hef/alighilo/.

Más artículos...