Federación Española de Esperanto

Programo de la 80a Hispana Kongreso de Esperanto

*Provizora programo

Vendredo, 29a de aprilo
Tempo Programero Okazejo
10:00-14:00 Akcepto de kongresanoj (AdK) Akceptejo (A)
14:00-16.00 Tempo por tagmanĝo  
15:30 … Ekskurso al Groto “El Soplao” Kongresejo
16:00-18:50 AdK Filmoj en Esperanto (A) Kinejo
19:00-20:00 Inaŭguro de la Ekspono: E-o Lengua y Cultura Korto
Interkona véspero: Dancoj kaj kantoj el Koreio
20:00… Frata Komuna Vespermanĝo (el manĝaĵoj alportitaj de la kongresanoj el
siaj respektivaj devenlokoj)
Ĉambro Fernando de Diego

 

Sabato, 30a de aprilo
Tempo Programero Okazejo
09:00-09:50 AdK Floreal Martorell: Kiuj teknikaĵoj necesas por sukcesigo de spektaklo Salono Zamenhof
10:00-10:50 Rafael Blanco: Gabriel Aresti en Esperanto
11:00-11:50 José Antonio del Barrio: Retrorigardo al naŭ jaroj da prezidanteco
12:00-12:50 Lorenzo Noguero Antaŭ 500 jaroj. Unua vojaĝo ĉirkaŭ la mondo
13:00-13:50 Ilona Kutny: Esperantlingva bildo de la mondo
14:00-16:00 Tempo por tagmanĝo
16:00-16-50 Filmoj en Esperanto Kinejo (K)
17:00-17:50 Marion Quenut: Prelego  
18:00-19:30 Jomo en Koncerto Korto
20:00-22:00 Tempo por Vespermanĝo
22:00-23:15 Miguel Fernández en koncerto Korto

 

Dimanĉo, 1a de majo
Tempo Programero Okazejo
09:00-09:50 AdK - Libroservo Floreal Martorell: Organizado de spektakloj en niaj kongresoj Salono Zamenhof
10:00-10:50 Marion Quenut: Prelego
11:00-11:50 Antonio Valén: Prelego
12:00-12:50 Kongresa Inaŭguro
13:00-13:50 Frata renkonto kun
kantabraj poetoj
14:00-16:00 Tempo por tagmanĝo
16:00-16-50 Kegloludado Filmoj Kegloludejo (K)
17:00-17:50 Kantabraj dancoj Strate
18:00-19:30 Kaj Tiel Plu en Koncerto Korto
20:00-22:00 Tempo por Vespermanĝo
22:00-23:15 Kjara en koncerto Korto

 

Lundo, 2a de majo
Tempo Programero Okazejo
09:00-09:30 Libroservo Filmoj en Esperanto Ĝenerala HEF-Kunsido (K) Ĉambro FdD
09:30-10:50 Ite Tytgat:Psikozo (SZ)
11:00-11:50 Ilona Kutny: Instruado de vortprovizo Salono Zamenhof
12:00-12:50 Ana Manero: La historio de la libro Salono Zamenhof
13:00-13:50 Antonio Valén: Prelego Salono Zamenhof
14:00-16:00 Tempo por tagmanĝo
16:00-16-50 Filmoj en Esperanto Kinejo
17:00-17:50 Kreado de kantoj Ĉambro FdD
18:00-19:30 Ewa Grochowska: Aŭrovilo - ĉu taŭga loko por Esperanto? Ĉambro FdD
20:00-22:00 Tempo por Vespermanĝo

 

Mardo, 3a de majo
Tempo Programero Okazejo
09:00-19:00 Tuttaga ekskurso al Santander kaj Santillana del Mar Kongresejo

 


Ekskursoj

1a Ekskurso – 29a de aprilo (vizito al la mirinda groto "El Soplao")

2ª Ekskurso – 3a de majo tuttaga ekskurso (oni planas atingi la ĉefurbon, Santander, per ŝipo, kaj ankaŭ viziti la tipe kantabran vilaĝeton "Santillana del Mar")Interkona vespero
 

29a de aprilo je la sepa horo vespere.
(Ni petas ke ĉiu kongresano alportu tipan manĝaĵon, aŭ trinkaĵon, el sia regiono).

 

Prelegoj

José Antonio del Barrio

Retrorigardo al naŭ jaroj da prezidanteco

Ana Manero

La historio de la libro

Lorenzo Noguero

Antaŭ 500 jaroj – Unua vojaĝo cirkaŭ la mondo

  Ilona Kutny
Antonio Valén

 

Festo kun ses invititaj kantabraj poetoj

 

Atelieroj

María José Vílchez Sánchez
Lernu kaj ludu “kantabran kegloludon (bolo palma)“

Tipaj prononceraroj ĉe hispanaj esperantoparolantoj

 

Koncertoj kaj dancoj

1a Koncerto - Miguel Fernández
2a Koncerto – Kjara
3a Koncerto – JoMo en koncerto
4a Koncerto – Kaj Tiel Plu en koncerto
1a Landa Folkloro - "Danza de las Lanzas de Ruiloba"

 

 

Konstanta prezento de Filmoj 


 

Ekspozicioj

Kontaktu la organizantojn ĉe la adreso Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla., kaze ke vi mem deziras proponi programeron, aŭ por ajna dubo aŭ sugesto.