Federación Española de Esperanto

Detala programo de la Hispana Kongreso kaj la ILEI-Kongreso

KONGRESA PROGRAMO 

77-a HISPANA KONGRESO DE ESPERANTO, 20-22 julio

51-a KONGRESO de ILEI, 21-28 julio

Madrido, 2018

 

LAŬTAGA PROGRAMO

Tempo

Programero

Okazejo

Ĵaŭdo, 19 julio 2018: Antaŭtago

18h00-20h00

Laborkunsido de la ILEI-estraro

Codorniú

18h00-20h30

Ekskurso: La moderna Madrido

 

Vendredo, 20 julio 2018: Alventago Hispana Kongreso

09h30-12h00

Ekskurso: La klerisma Madrido

 

10h00–...

La akceptejo deĵoras: akcepto kaj loĝigo de kongresanoj

Ruiz-Sierra

10h00– 12h00

Laborkunsido de la ILEI-estraro

Codorniú

16h30– 17h30

Renkonto de unuafojaj partoprenantoj en Esperanto-evento

Redondo

17h30 –18h30

Oficiala malfermo de la Hispana Kongreso. Omaĝo al Esperanto-pioniroj. Inaŭguro de ekspozicio

Zamenhof

18h30–19h30  

Inaŭgura prelego: Dennis Keefe, "Madrido kaj Movado dum la Movido: Observoj de naiva, novbakita Esperantisto en la Madrida Esperanto-Liceo (MEL) de 1980 ĝis 1988"

Zamenhof

19h30–20h30  

Prelego: Riccardo Lamperti, "... Unamuno estis volapukisto! Unamuno, Salamanko kaj Esperanto"

Zamenhof

19h30–20h30  

Kunveno de junulara sekcio de HEF

Ada

20h30–22h00

Vespermanĝo, libera tempo

 

22h00–...

Prezento de Madrido kaj de la kongresoj

Régulo

22h00–...

Projekcio de filmo: “Stranga nokto”, kun kolokvo

Redondo

22h00–...

Gufujo

Herrera

Sabato, 21 julio 2018: Komuna tago 1 / Alventago ILEI-kongreso

07h30–09h00

Matenmanĝo

 

08h30–...

La akceptejo deĵoras

Ruiz-Sierra

09h30-12h00

Ekskurso: La beletra Madrido

 

09h30-12h00

Ekskurso: La esenca Madrido

 

10h00-12h00

Ĝenerala kunveno de HEF

Régulo

10h00-12h00

Inaŭguro de foto-ekspozicio "Kroata kultura heredaĵo kaj/en Esperantujo", Marija Belošević

Redondo

12h00–20h00

Libroservo malfermita

Grau

12h00–13h00

Prezento de la kongresoj 2019: Hispana kaj de IFEF

Régulo

12h00–14h00

Kunvenoj de asocioj, grupoj kaj fakoj

 

12h00–13h00

Ateliero pri retejo kaj informadikaj aferoj de HEF

Ada

13h00–14h00

Prelego: Vicente Manzano-Arrondo, “Senpaga utila esplorado aŭ kiel oni gajnis ŝancojn en la Universitato de Sevilo”

Régulo

13h00–14h00

Kunveno de SATeH

Verda Majo

13h00–14h00

Preparkunveno kun prezentontoj de la Lingva Festivalo

Redondo

14h00–15h30

Tagmanĝo

 

15h00

Komenco de la kongreso de ILEI, akcepto de nur-ILEI-kongresanoj

Ruiz-Sierra

15h30–16h30

Publika bonveno. Prezento de la Kongreso kaj la urbo Madrido.

Régulo

15h30–16h30

Prezento de nov-eldonitaj libroj. Miguel Gutiérrez Adúriz: kvara eldono de la vortaro “Amika”

Redondo

16h30–17h30

Festprelego: Ana Manero, "Maruja Mallo: multe pli ol avangarda artistino"

Régulo

16h30–18h00

Kant-ateliero kun Kajto

Redondo

16h30–18h00

Kurso de Esperanto por komencantoj, A. Grente

Ada

16h30–18h00

Hispana eksprese, Alejandro Pareja

Verda Majo

17h30–18h30

Prezento de nov-eldonitaj libroj. Miguel Fernández: "Ha, Karmela!" kaj "Rev-ene"

Régulo

18h30–19h30

Prezento de nov-eldonitaj libroj. Jorge Camacho: "Palestino strangolata" kaj "Brulvunde"

Régulo

18h00–19h30

Libera prezentado de eventoj kaj asocioj

Redondo

18h30–19h30

Kunveno de la hispana sekcio de ILEI

Ada

19h30–22h00

Interkona frandvespero

Ĝardeno

22h00–...

Koncerto de Kaj Tiel Plu

Sportejo

23h00–...

Gufujo

Herrera

Dimanĉo, 22 julio 2018: Komuna tago 2

07h30–09h00

Matenmanĝo

 

08h30–...

La akceptejo deĵoras

Ruiz-Sierra

08h30–09h00

Malstreĉiĝo

Kongresejo

09h00–14h00

Ekskurso al Alcalá de Henares

 

10h00–14h00

Alternativaj turismaj vizitoj en Madrido

 

09h00–11h00

Kuncerbumado pri la revuo de ILEI “Juna Amiko”

 

09h00–11h00

E-kurso por komencantoj, A. Grente

Ada

10h30–13h30

AMO-seminario (kulturo. D. Charters, C. Lee, M. Grosjean)

Redondo

11h00–13h30

Komenco de E-Instruista Trejnado (EIT) K. Kovats

Cseh

14h00–16h00

Komuna bankedo

 

16h30–20h30

Lingva festivalo laŭ aparta programo afiŝota     

Pluraj ejoj

20h30–22h00

Vespermanĝo, libera tempo

 

22h00–23h00

Aŭkcio

Adiaŭo kaj fermo de la Hispana Kongreso

Régulo

22h00–...

Nokta programo: junulara programo, amikumejo, ...

Herrera

Lundo, 23 julio 2018 - Inaŭgura tago de ILEI

07h30–09h00

Matenmanĝo

 

08h30–...

La akceptejo deĵoras

Inglada

09h30-10h00

Akcepto de Kongresanoj kaj gastoj

UNED, Filologia Fakultato

10h00-11h00

Solena malfermo   

Zamenhof

11h00-11h30

Festprelego: “La eduka modelo de UNED”, Manuel Pancorbo Castro

Zamenhof

11h30-12h00

Komuna fotado, kafo

 

12h00-13h00

Kongresa temo: enkonduka prelego de Mireille Grosjean

Zamenhof

12h00-13h30

E-kurso por komencantoj

Sekelj

12h00-13h30

Hispana eksprese

Dazzini

14h00–15h30

Tagmanĝo

 

15h30–16h30

Irina Gonĉarova: Baza E-kurso "Faru la Rondon!": sekretoj de sukcesintoj

Pintado

15h30–16h30

Babilado kun Jorge Camacho pri verkado (kaj tradukado) en Esperanto

Dazzini

16h30–17h30

Dennis Keefe: UNESKO-Kuriero en niaj esperantaj klasĉambroj: …

Dazzini

16h30–17h30

Lida Elbakjan pri la armena kultura heredaĵo

Pintado

15h30–17h30

Komitatkunsido

Sekelj

17h30–18h00  

Kafpaŭzo

 

18h30–20h00

Nacia vespero

Zamenhof

20h30–22h00

Vespermanĝo, libera tempo

 

22h00–...

Nokta programo: junulara programo, amikumejo, ...

Herrera

Mardo, 24 julio 2018

07h30–09h00

Matenmanĝo

 

09h00–13h30

Komitatkunsido

Sekelj

09h00–10h00

Alex Humet pri lingvoj en Hispanio kaj specife pri la kataluna lingvo

Pintado

09h00–11h00

E-kurso por komencantoj

Dazzini

12h30–13h00

Hispana eksprese

Dazzini

09h30–11h00

Vizito al la Instituto de Kultura Heredajho - la unua grupo

 

11h00–11h30

Kafpaŭzo

 

10h00–11h00

Ruben Fernandez Asensio pri la katalunaj Esperanto-bibliotekoj

Pintado

11h30–12h30

Irina Gonĉarova: Esperanto-Poŝtkruciĝo kiel vojeto en kaj al Esperantujo

Pintado

11h30–13h00

Vizito al la Instituto de Kultura Heredajho - la dua grupo

 

12h30–13h30

Yasuo Tabuchi pri E-instruado kadre de Oomoto

Pintado

14h00–15h30

Tagmanĝo

 

15h30–20h30

EIT, K. Kovats

Dazzini

15h30–16h30

Duncan Charters pri Al Andalus

Sekelj

16h30–17h30

Dennis Keefe pri Esperanto-Plaĝo: de revo al realiĝo en Hispanio, 2019

Sekelj

17h00–20h00  

¡No pasarán! Promeno tra la scenaro de la Batalo de Madrido:

  • Enkonduka prelego pri la Hispana Interna Milito, J. A. del Barrio
  • Promeno en Parko Okcidento kaj Moncloa
  • Omaĝo al Miguel Hernández (ĉe ties statuo en Parko), aranĝas Miguel Fernández kaj gvidas kun Ana Manero
  • Promeno al Parko de Debod kaj Placo de Hispanio

Pintado

kaj eksteraj lokoj

17h00-20h00

AMO-seminario (eksteraj rilatoj, Spano, Cuffez, Kaminski, Grosjean)

Szerdahelyi

17h30–18h00  

Kafpaŭzo

 

18h00–20h30  

E-kurso por progresantoj

Pintado

18h00–18h45

Stefan MacGill pri AMO-seminarioj

Sekelj

18h45–19h30

Marija Jerkovic pri Esperantonimoj

Sekelj

19h30–20h30

Rob Moerbeek pri lingvaj esplorendaĵoj

Sekelj

20h30–22h00  

Vespermanĝo, libera tempo

 

22h00–...

Koncerto de Kajto

Baghy

Merkredo, 25 julio 2018: Ekskursa tago

09h00-19h00

Ekskursoj (2, Toledo kaj Segovio).

 

09h30-12h00

Ekskurso: La esenca Madrido

 

09h30–20h30

Alternativa programo por neekskursantoj.

 

18h00-20h30

Ekskurso: La beletra Madrido

 

20h30–22h00  

Vespermanĝo, libera tempo

 

22h00–...

Spektaklo Vivu la Teatro! kun Miguel Fernández

Baghy

Ĵaŭdo, 26 julio 2018: Simpozia tago

07h30–09h00

Matenmanĝo

 

08h30–09h30

Akcepto de simpozianoj

Inglada

09h30–19h30

Simpozio. La simpozia programo en aparta tabelo

Szerdahelyi

09h30–12h00

Ekskurso: La klerisma Madrido

 

09h00–11h00 

EIT, K. Kovats

Dazzini

09h00–11h00

E-kurso por komencantoj

Sekelj

11h00–11h30

Kafpaŭzo

 

12h30–13h00

Hispana eksprese

Sekelj

12h30–13h00

E-kurso por progresantoj

Dazzini

14h00–15h30

Tagmanĝo

 

15h30–16h00

Aŭrora Bute: Constantin Brâncuși, pioniro de modernismo en la skulptarto

Pintado

16h00–19h00

Komitatkunsido

Sekelj

16h00–17h00

D. Keefe: Sukcesa modelo de Esperanto-instruado en la Seula Esperanto-Kulturcentro

Pintado

15h30–16h30

D. Ŝevĉenko, A. Striganova: Esperanto en Rusia universitato de amikeco inter la popoloj (RUDN)

Dazzini

16h30–17h30

 

Ite Tytgat pri kultura influo en la laboro de sciencistoj (konfirminda)

Dazzini

17h30–18h00  

Kafpaŭzo

 

18h00–19h00

Lola Perez Perez pri Guardamaro

Dazzini

20h00–22h00

Kongresa Bankedo

 

20h30–22h00  

Vespermanĝo, libera tempo

 

22h00–...

Promeno "Bohemia nokto" sur stratoj de la malnova Madrido kun Miguel Fernández

 

22h00–...

Nokta programo: junulara programo, amikumejo, ...

 

Vendredo, 27 julio 2018: Konkluda tago

07h30–09h00

Matenmanĝo

 

09h00–11h00 

EIT, K. Kovats

Dazzini

09h00–11h00

E-kurso por komencantoj

Sekelj

09h00–10h00

Trifoi pri rumana popola kulturo

Pintado

09h30-12h00

Ekskurso: La moderna Madrido

 

09h30–13h30

Simpozio -aparta programo

Szerdahelyi

10h00–11h00

D. Keefe: La teorioj de Houle kaj Boshier pri plenkreskula lernado kaj ilia aplikado al ĉeestaj kaj virtualaj kursoj en Esperantujo

Pintado

11h00–11h30

Kafpaŭzo

 

12h30–13h00

E-kurso por progresantoj

Dazzini

11h30–12h30

Prezento de la libro "Tagoj kaj Ruinoj" - Miguel Fernández kun enkonduko de Pedro Sanz

Pintado

11h30–12h30

Adjévi Adjé kaj Jérémie Sabiyumva pri afrika kulturo en la E-movado 

Pintado

12h30–13h30

Guttierez Maritza kaj Guttierez Ariadna  pri la kuba kulturo en la E-movado 

Pintado

14h00–15h30

Tagmanĝo

 

15h30–16h30

Prezento de la kongres-lando kaj -urbo de ILEI en 2019

 

16h30–17h30

Prezento de la nova Estraro de ILEI.

ILEI-estraranoj kaj komitatanoj respondas.

 

17h30–18h00  

Kafpaŭzo

 

18h30–20h00

 

Ĝenerala Kongresa debato, kongresaj konkludoj kaj aliaj konkludaj aktivaĵoj

 

20h30–22h00  

Vespermanĝo, libera tempo

 

22h00–...

Internacia adiaŭa vespero

 

Sabato, 28 julio 2018: Forirtago

Post matenmanĝo

Adiaŭoj, forveturo al Lisbono por UK

 

SPACOJ KAJ SALONOJ

Studenthejmo Teresa de Jesús

Spaco Ruiz-Sierra: Akceptejo, en teretaĝo

Salono Régulo: Teatra salono

Salono Redondo: Konferencsalono, 1a etaĝo

Salono Ada: Klasĉambro en 1a etaĝo

Salono Verda Majo: Klasĉambro en 1a etaĝo

Spaco Grau: Klasĉambro en teretaĝo, kunvenejo kaj libroservo

Salono Codorniu: Kunvenejo en teretaĝo

Spaco Cortezo: Ĝardeno - spaco 1

Spaco Mangada: Ĝardeno - spaco 2

Spaco Figuerola: Ripozejo en teretaĝo

Spaco Herrera: Ripozejo en 1a etaĝo

Studenthejmo Covarrubias

Salono Baghy: Teatra salono

Salono Cseh: Klasĉambro en malsupra etaĝo

Uned, Fakultato De Homsciencoj

Salono Zamenhof: Granda salono - aŭditorio

Salono Szerdahelyi: Klasĉambro - Sala A

Salono Pintado: Klasĉambro - Sala B

Salono Dazzini: Klasĉambro - Sala de grados

Salono Sekelj: Klasĉambro - Sala 2

Spaco Inglada: Halo

 

 

 

UEALa Asociación Universal de Esperanto, fundada en 1908, es actualmente la organización internacional más grande de hablantes de Esperanto, con miembros en 117 países. Más información.  

EEUNuestra Asociación forma parte también de la Unión Esperantista Europea, organización que promociona nuestra lengua en las instituciones de la Unión Europea. Más información.