hasta

  Quizá quiso buscar...
hastiado
hastial
hastiar
hastío
1.ĝis: hasta allí, ĝis tie
2.hasta aquí, ĝis ĉi tie
3.desde París hasta Madrid, de Parizo ĝis Madrido
4.no vendrá hasta mañana, li ne venos ĝis morgaù
5.no se levantó hasta terminar su lectura, li ne stariĝis, ĝis li finis la legadon
6.es malo hasta más no poder, li estas supermalbona
7.ha trabajado hasta más no poder, li laboris kiom eble; li laboris ĝis elĉerpiĝo
8.hasta ahora; hasta la fecha, ĝis nun; ĝis la nuna tago
9.¡hasta ahora!; ¡hasta luego!; ¡hasta después!; ¡hasta pronto!; ¡hasta más ver!, ĝis (la)!; ĝis (la) revido; ĝis poste!
10.¿hasta cuándo?, ĝis kiam?
11.¿hasta dónde?, ĝis kie?
12.hasta entonces, ĝis tiam
13.hasta tal punto que…, ĝis tia ekstremo, ke…
14.¡hasta mañana!, ĝis morgaù!
15.correr hasta más no poder, kuri kiel eble plej rapide
16.hasta que, ĝis: esperaré hasta que vengas, mi atendos, ĝis vi venos
17.eĉ: hasta los niños lo saben, eĉ la infanoj scias tion
18.hasta dice que…, li eĉ diras, ke…
19.hasta se burla de nosotros, li eĉ mokas nin.