haber

  Quizá quiso buscar...
hábeas
1.Com. kredito: debe y haber, debeto kaj kredito; tiene miles de pesetas en su haber, li havas milojn da pesetoj en sia kredito; Fig. tiene en su haber una gran generosidad, oni agnoskas lian grandan malavarecon; li havas en sia kredito grandan malavarecon
2.Pl. hav(aĵ)o, posedaĵoj
3.Pl. salajro, honorario.