mantisa

  Quizá quiso buscar...
mantilla
mantillo
mantillón
1.Mat. mantiso (de un logaritmo).