mantener

  Quizá quiso buscar...
mantenedor
mantenencia
mantenido
mantenimiento
1.nutri (alimentos): mantener a uno con pan y agua, nutri iun per pano kaj akvo
2.subteni: mantener a una familia, subteni familion
3.el muro mantiene el techo, la muro subtenas la tegmenton
4.teni: mantener algo en equilibrio, teni ion en ekvilibro
5.mantener el fuego, teni la fajron; nutri la fajron
6.mantengo mi opinión, mi tenas mian opinion
7.mantener una batalla, teni batalon
8.mantener un auto, dos pájaros en la jaula, teni aùton, du birdojn en la kaĝo
9.mantener los ojos abiertos, teni la okulojn malfermitaj
10.defendi: mantener sus derechos, defendi siajn rajtojn
11.konservi: mantener la carne fresca, konservi la viandon freŝa
12.mantener su rango social, konservi sian socian rangon
13.aserti: ella mantiene que, ŝi asertas, ke
14.bontenadi (conservar en buen estado): mantener los caminos, bontenadi la vojojn
15.mantener la distancia, teni (ion) distanca
16.mantener al día, teni ĝisdate
17.mantener caliente, teni (ion) varma
18.mantener correspondencia con, korespondi kun
19.mantener despierto a uno, teni iun sendorma
20.mantener la neutralidad, resti neùtrala
21.Fig. mantener una conversación, teni konversacion
22.mantener un cambio de impresiones, una entrevista, teni ŝanĝon de ideojn, intervjuon • —se nutri sin
23.vivteni sin: se mantiene con su trabajo, li vivtenas sin per sia laboro
24.teni sin: mantenerse tranquilo, teni sin trankvila
25.mantenerse en su opinión, teni sin je sia opinio
26.mantenerse a distancia, teni sin distance
27.mantenerse en contacto con, teni sin en kontakto kun
28.mantenerse en su puesto, konservi sian postenon, sian labor-lokon; konduti laù sia rango
29.Fig. Fam. mantenerse en sus trece, obstine teni sian opinion
30.mantenerse firme, stari firme
31.mantenerse serio, resti serioza
32.Fig. Fam. mantenérselas tiesas, ne cedi eĉ per unu paŝo.