29 April, 2017

Ni

Ĉiu membro de HEJS havas apartan devenon, malsamajn motivojn por alveni al Esperanto. Eble tiuj kialoj por lerni la lingvon, kaj aliĝi al HEJS, similas inter ni, sed eble ne, tio ja ne gravas, ĉar ĉefa motivo por resti en Esperantujo samas: la komunumo, la Esperantistoj.

IJK 2015

Ni estas malpli multnombraj ol ni ŝatus esti, ja ni bezonas multege da homoj por kontentigi nin.

Ni loĝas dise en la tuta Iberio, tial vi ĉiam povos trovi junajn Esperantistojn apud vi! Ekzistas apoj kiel Amikumu, kaj ni estas organizitaj ankaŭ en Gvasapo, Telegramo kaj Fejsbuko, tial do vi facile povos rekonti nin.

Krome, por malgrandigi distancojn kaj ekkoni novajn junulojn, ni partoprenas en renkontiĝoj en ĉiuj regionoj de la Tero; tiom multe kiom permesas al ni la disponeblaj mono kaj tempo. Pensu ke ekzistas eĉ homoj kiuj ne dubas gastigi Esperantistojn kiel vi, ne dubu kaj ĝuu tian sperton.IJF 41a