28 April, 2017

HEJS

Ne timu la siglojn kaj preparu vin: ni estas HEJS (Hispana Esperanta Junulara Societo/Sociedad Juvenil Española de Esperanto) kaj ni estas la juna sekcio de HEF (Hispana Esperanto – Federacio/Federación Española de Esperanto). Tial, ĉiu homo kiu aĝas malksimume 30 jarojn kaj aniĝas al HEF, automate aniĝas al HEJS. Ĉar HEF apartenas al UEA (Universala Esperanto – Asocio/Asociación Universal de Esperanto), HEJS estas, kompreneble, ankaŭ membro de TEJO (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo/Organización Mundial Juvenil de Esperanto).

Nia celo estas disvastigi Esperanton, faciligi sian uzadon kaj esti ilo por kontaktigi homojn kun Esperanto kaj siajn junajn parolantojn, kiuj loĝas aŭ estas en Hispanio. Tiel ni agas ĉar ni celas pli justan, facilan kaj liberan internacian komunikadon. Tial ni defendas la rajtojn de la parolantoj sen zorgi pri tio, kiujn lingvojn ili parolas aŭ ĉu ili apartenas al HEF aŭ ne.

Kaj nun, kiam vi jam konas niajn ideojn, ekkonu nin persone!

Leave a Reply