Vojaĝu senpage denove con HEJS

Saluton samideanoj junaj!
Denove HEJS oferas vojaĝi kaj trejniĝi SENPAGE (vojaĝoj, manĝo kaj loĝado). Ĉi foje ĝi okazos en Terŭelo, la 26an kaj 27an de junio kaj siaj temoj estos:

  • Organizado de kampanjo;
  • Uzado de diversaj kanaloj por komuniki.

Estas nur du postenoj, do se vi aĝas malpli ol 31 jaroj, loĝas en Hispanio kaj partoprenemas, sendu vian kandidatiĝon antaŭ la 1a de junio kun via motivletero kaj vivresumo (en formato EUROPASS) al hejs@esperanto.es.
Ĝi okazos antaŭ la kongreso de HEF en Terŭelo, kiu malmultekostas por Junuloj kaj kie ni havos eventojn por junuloj. Aldone, se vi venas al la kurso, vi ŝparos la vojaĝokostojn!

Por sukcesi oni endas aniĝi al HEJS kaj TEJO, se vi ankoraŭ ne estas, vi povos membriĝi post la elekto de la kandidatoj, sed… kial atendi tion?

Rapidiĝu kaj kandidatiĝu!