Asambleo 2017

Ni, la membroj de Hispana Esperantista Junulara Societo, la junulara sekcio de HEF, kunvenos dum la Hispana Kongreso en Terŭelo. Jen la formala alvoko:

ASAMBLEO DE HEJS

La Prezidanto de HEJS alvokas vin ĉeesti Ĝeneralan Kunsidon, kiu okazos la 24-an de junio de 2017 (sabate), je la 18:45 horo, en la Campus de Terŭelo de la Universitato de Zaragozo, strato Ciudad Escolar, s/n, Terŭelo, laŭ la jena tagordo:

1.- Informo pri la anaro.

2.- Organizado de la sekcio kaj elekto de estraro

3.- Studo kaj aprobo de la kontoj kaj buĝeto.

4.- Projektoj por 2017 kaj 2018

5.- Sugestoj kaj demandoj.

La kunveno estas malferma al ĉiuj junuloj interesitaj en nia movado.