Federación Española de Esperanto

Turneo de Miguel Gutiérrez Adúriz en Balkanio

La 13-an de septembro okazis en Hraščina, norde de kroatia ĉefurbo Zagrebo, la 12-a renkontiĝo de Esperanto-verkistoj kaj tradukistoj, kiun organizis Kroata E-Ligo kaj Esperanto-Societo "Trixini". La organiza spirito kiel ĉiam estis Spomenka Štimec, la plej konata originala E-verkistino el Kroatio. La ĉi-jara renkontiĝo estis la plej granda laŭ la nombro de partoprenantoj: alvenis okdeko da homoj el Pollando, Hispanio, Slovenio, Serbio, Litovio kaj Kroatio. Ĉefgasto estis unu el la kvar bardoj de la ibera skolo: Miguel Gutiérrez Adúriz (artista nomo: Liven Dek).Liven Dek prelegas

Li parolis pri sia verkaro, pri la ibera skolo kaj aparte pri siaj lastaj verkoj. Estis la unua renkontiĝo kun verkisto el tiu regiono kaj ĉiuj tre ĝuis ĝin. Pri lia verkaro parolis Zlatoje Martinov, kiu atente pristudis fakliterature la verkaron de Liven Dek.

Krome prezentiĝis interesa projekto entreprenita de Grafokom el Đurđevac: nome eldono de la manuskriptoj de Tibor Sekelj sub la nomo "De Patagonio al Alasko". Poste prezentiĝis la pola tradukisto Tomasz Chmielik, kiu lastatempe multe okupiĝas pri albana literaturo kaj pro lia stimulo kaj helpo de albanaj esperantistoj aperis pluraj libroj de albanaj aŭtoroj en Esperanto. Krome li okupiĝas pri studo de la tuta flanclingva verkaro de Edmond Privat, kio estas enorma laboro kaj ege grava kiu klarigas multegajn aspektojn de la vivo de tiu E-pioniro, kies 120-jariĝo de la naskiĝo estas en tiu ĉi jaro.

Fine Judita Rey prezentis novan porinfanan libreton el Kroatio "Heliko Slavek en la kampoj de sunfloroj", kies autorino Sonja Zubović ĉeestis kaj mem iom parolis pri la libro.

Enkonduke en la aranĝon okazis plaĉa koncerto kun partopreno de perkutistino Kaja Farszky kaj operkantisto Neven Mrzlečki. Ne estu pretervidita ankaŭ bonega regalado kiun la organizantoj preparis kaj kies plenumantino kiel kutime estis Jadranka Farszky.

La ĉeeston de Miguel eluzis ankaŭ esperantistoj el Maribor (Slovenio) kiuj organizis lian gastadon en sia societejo la 15-an de septembro. Por lia gastado regis escepte granda intereso kaj partoprenis 25 esperantistoj el Norda Slovenio. Miguel ĉiujn ĉarmigis per siaj rakontoj pri la literatura agado kaj rakontante pri si mem.

La 17-an de septembro Liven Dek prelegis en Zagreba E-societo "Tibor Sekelj" pri si kaj sia verkaro.

Krome li gastis ĉe kelkaj esperantistoj kaj eluzis la okazon vidi la filmarkivon de Krunoslav Tišljar de 1980 ĝis nun. Li vizitis ankaŭ folkloran makedonan ensemblon Ezerki en Zagrebo kaj filmis unu popolkanton en Esperanto. Ĉio ĉi taŭgos por nutri la kolekton de filmoj en la reto, kaj specife la nove kreatan kanalon de Youtube, Historiejo.

Laŭ informoj de Zlatko Tišljar