Federación Española de Esperanto

Perado de asocioj kaj revuoj

HEF faciligas la aliĝon al Universala Esperanto-Asocio kaj la abonon al ĝia oficiala revuo “Esperanto”. La kondiĉoj kaj kotizoj estas konsulteblaj en la retejo http://uea.org. Por pluaj informoj kaj pagoj oni povas kontakti kun nia peranto Pedro Garrote, ĉe la adreso <hisperanto.uea (ĉe) terra.com>.

Per la sama adreso eblas aboni la internacian movadan revuon "La Ondo de Esperanto", eldonitan en la urbo Kaliningrado. Eblas aliri specimenajn ekzemplerojn kaj artikolojn ĉe la retejo http://sezonoj.ru/la-ondo/. La prezoj por la jaro 2016 estas 42 eŭroj por la papera versio (plus 5 eŭroj por aerpoŝta sendo) kaj 15 eŭroj por la elektronika abono.

Respondeculoj de aliaj asocioj kaj revuoj estas invitataj kontakti la Federacion por proponi la peradon en Hispanio.