Federación Española de Esperanto

KER-ekzamenoj dum la Hispana Kongreso en Malago

Dum la Hispana Esperanto-Kongreso kiu okazos komence de majo en Malago eblos oficiale ekzameniĝi laŭ la niveloj de la Komuna Eŭropa Referenckadro (KER). Vidu la kunvokon en tiu ĉi retejo https://edukado.net/ekzamenoj/ker/andaluzio kaj la aliĝilon en tiu ĉi. La ekzameno okazos la sabaton 4an de majo, kaj ĝin gvidos Katalin Kováts. Detalojn pri la sistemo de KER-ekzamenoj eblas legi en tiu ĉi ligilo. Por pliaj enhavaj informoj skribu al ker-ekzamenoj(ĉe)edukado.net. Pri organizaj kaj logistikaj demandoj turnu vin al la LKK de la kongresoj.<

Ni memorigas ke krom la 78a Hispana Kongreso de Esperanto (1 ĝis 5 de majo), dum tiu semajno okazos en Malago la 71a Kongreso de la Internacia Federacio de Esperantistaj Fervojistoj kaj la 21a Andaluzia Esperanto-Kongreso.

En la retejo http://esperanto-andalucia.info/ eblas trovi ĉiujn detalojn de la aliĝo, inklude de la abunda programo. afiŝo de la kongreso

La lingva situacio en Eŭropo estos la gvida temo de la renkonto, kiu okazos preskaŭ koincide kun la kampanja periodo por la Eŭropa Parlamento kaj kelkajn semajnojn post la (supozebla) eliro de Britio el la Eŭropa Unio. Ni programis prelegojn kaj debatojn, por kio ni kalkulas je la ĉeesto de la prezidanto de Eŭropa Esperanto-Unio, Seán Ó Riain. Krom tiu ĉeftemo, ni antaŭvidas tre riĉan kulturan aktivadon: ni havos muzikon, prelegojn kaj teatron, krom abundan turisman programon, ne nur al la plej belaj andaluzaj urboj, sed eĉ al la nordo de Afriko, se vi povas resti ĝis la fino.

La kongresejo estos komforta restadejo en la urbo mem, kie eblos loĝi dum tiuj tagoj. Ni tamen atentigas ke tre baldaŭ finiĝos la periodo por rezervi la restadon, do, kvankam eblas aliĝi al la kongreso ĝis la lasta momento, se vi deziras loĝi en la kongresejo, oni devas rezervi tre baldaŭ, ĝis la 20a de marto, proksimume, kiam oni devos informi la respondeculojn de la restadejo.

Ĝis la mezo de marto aliĝis jam 140 homoj, el dudeko da landoj. Do, ni ne nur diskutos pri la rolo de la lingvoj en Eŭropo, sed ni pruvos ke tiu estas praktike ebla. Dum tiu ĉi semajno ni havos la okazon rilatiĝi al personoj de ĉiuj kulturoj, utiligante lingvon internacian, neŭtralan, simplan, kiu neniun diskriminacias.

Aliĝo al Hispana Esperanto-Federacio en la jaro 2019

Hispana Esperanto-Federacio malfermis sian novan kampanjon de aliĝo al la asocio por 2019. Ĉu ni kalkulu je vi? Vi povas nun fariĝi membro, kaj ricevi jam nian bultenon kaj librodonacon kiel bonveno.

Memoru ke en la lasta Ĝenerala Kunveno oni aprobis modifo en la sistemo de kotizoj, kun rabato interalie por junuloj.

Ni rememorigas la nunajn kotizojn, laŭ kategorioj:

  • Individua membro, ordinara kotizo: 32 €
  • Individua membro, senpapera kotizo: 30 € (speciala kotizo por anoj kiuj ne deziras ricevi la bultenon en papera formo kaj preferas ricevi ĉiujn komunikojn nur per elektronikaj rimedoj)
  • Rabatita kotizo: 20 € (speciala kotizo por senlaboruloj aŭ aliaj personoj kun ekonomiaj malfacilaĵoj; intertraktu kun la estraro de HEF por diskuti la detalojn)
  • Rabatita kotizo: junuloj (< 30 jaroj): 20 € / La anoj malpli ol 30-jaraĝaj estas aŭtomate membroj de la junulara sekcio HEJS. Se ili estas krome membroj de klubo aŭ asocio kolektiva membro de la Federacio, ili pagas duonon de la rabatita kotizo, do 10 €.
  • Protektanta membro: 64 €
  • Kolektiva membro: 64 €. Ne pagas kotizon la kolektivaj membroj kun malpli ol 10 anoj, du el kiuj estas individuaj membroj de HEF.

Ĉiuj membroj ricevas la asocian bultenon (“Boletín”), 4 numerojn jare. Membroj kun rabatitaj kotizoj ricevas la bultenon nur en elektronika versio. Vidu aliajn kialojn por aliĝi al la asocio en tiu ĉi paĝo.

Por aliĝi, uzu la aliĝilon kiun vi povas trovi en pdf, aŭ, pli simple, uzu la retan aliĝilon ĉe: http://www.esperanto.es/inscripcion.

Venu! Ni bezonas vian kunlaboron por fortikigi la asocion kaj antaŭenigi nian lingvon.

Stipendioj por la kurso de Esperanto en universitato UNED

Ĝis la 8a de novembro (ATENTU: Pli longigita ĝis la 16a de novembro) eblas ankoraŭ enskribiĝi en la kurso de Esperanto kiun dum tiu ĉi akademia jaro proponas la Nacia Universitato de Neĉeesta Edukado (UNED) en sia centro CUID (Universitata Bita kaj Neĉeesta Lingvo-Centro).

La kurso havas oficialan karakteron, kaj havigos al ĉiuj studentoj ĝin sukcesontaj la diplomon de la nivelo A2 laŭ la Eŭropa Referenckadro. Vidu ĉiujn detalojn kaj la ligon al la paĝo de enskribiĝo tie ĉi.

Hispana Esperanto-Federacio kunlaboras kun UNED pri diversaj taskoj, inklude la fiksadon de kriterioj, la pretigadon de la instrumaterialo, la vendon de libroj, ktp. La kunordiganto de la kurso estas Manuel Pancorbo, profesoro pri Fiziko de la UNED kaj ano de la Federacio.

Krome, Hispana Esperanto-Federacio proponas stipendiojn al junuloj interesiĝantaj en la lernado de la kurso. Konkrete, HEF pagos la duonon de la enskribiĝo al 5 junuloj malpli ol 25-jaraĝaj (ampleksigeblaj se la nombro de petantoj estas sufiĉa). Oni devos fini sukcese la kurson. Interesiĝantoj petu pliajn detalojn kaj manierojn kandidati al Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla..

UNED estas la plej granda universitato de Hispanio laŭ nombro da studentoj. Ĝi multe engaĝiĝis dum tiuj ĉi monatoj, inter alie per la gastigado de la plejparto de la kongreso de ILEI en Madrido en julio. La vicrektorino pri esplorado kaj internaciigo, Esther Souto, prezidis la oficialan inaŭguron de la Kongreso, kun tre varmaj vortoj, inter kiuj kelkaj en Esperanto. Alia profesoro de la Fakultato de Filologio, Nuria Polo, kunprezidis la Simpozion pri “La kultura heredaĵo de Esperanto” organizita ene de la Kongreso, en kiu prelegis interalie ankaŭ la direktorino de la centro CUID Silvia Barreiro. Krome, en la retejo de la UNED vi povas trovi diversajn materialojn pri la Universitato, la kurso, la kongreso kaj Esperanto ĝenerale.

Inauguracion congreso ILEI

Tiu ĉi estas granda ŝanco por normaligi nian lingvon, kaj ni petas la disvastigon de tiu ĉi alta atingaĵo inter homoj interesiĝantaj, por maksimumigi la nombron da aliĝontoj al la kurso.

Esperanto estos oficiale instruata en universitato UNED

La Nacia Universitato de Neĉeesta Edukado (UNED) aprobis oficiale la aldonon de Esperanto al la listo de lingvoj instruataj en ĝia centro CUID (Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia, Universitata Bita kaj Neĉeesta Lingvo-Centro)

Dum tiuj ĉi tagoj Hispana Esperanto-Federacio kaj UNED faras la necesajn oficialajn demarŝojn por subskribi interkonsenton, per kiu la kurso de Esperanto estos instruata per neĉeestaj rimedoj en la retejo de la UNED, kun oficialaj ekzamenoj kaj oficiala agnosko. La CUID zorgos pri la kunvoko de la kursoj. HEF kunlaboros i.a. rilate al la selektado de la homoj kiuj okupiĝos pri ĝi, kunordigo, pretigado de materialo kaj instruado.

cartel CUIDUNED malfermos oficialan kunvokon dum venontaj tagoj por selekti la instruiston. Ni bezonas almenaŭ unu homon kiu pretas respondeci pri la kunordigo de la projekto kaj la instruado (tutorado je distanco) dum la kurso 2018-2019 (proksimume 8 monatojn) plus ekzamenado. La laboro estos pagata, sed la fina kvanto dependos de la nombro da lernantoj.

La proceduro pri selektado estos malferma kaj objektiva, kaj en ĝi kunlaboros HEF kun la UNED, per la fiksado de kriterioj (lingvonivelo, studoj pri Esperanto aŭ Interlingvistiko, sperto en instruado, kono de neĉeestaj instrurimedoj, membreco en asocioj, ktp), kaj la partopreno en la decidoj.

Por la pretigo de la materialo oni planas la kreadon de skipo kiu kunlaboros en tiu tasko, kiu en la unua jaro estos sufiĉe grava. Interesatoj kiuj deziros kunlabori en tiu tasko, sed ne povas mem instrui, bonvolu sin anonci ankaŭ. Tiu tasko ne estos pagata, sed HEF provos iel kompensi la laboron kaj sendos atestilon, kaze ke ĝi povas taŭgi por la persona protokolo. Krome, Manuel Pancorbo, profesoro de la UNED kaj esperantista, al kiu plejparte ŝuldiĝas la sukceso de la projekto, kunlaboros en la praktikaj aferoj de kunordigado kun CUID.

HEF informos per siaj komunikiloj kaj per la sociaj medios, sed homoj kiuj volas esti rekte informita pri la kriterioj kaj periodoj de selektado, bv. sendi mesaĝon rete al Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. aŭ papere al la poŝta adreso de la Federacio, montrante sian pretecon pri la tasko.

Krome, la UNED estos unu el la sidejoj de la Kongreso de ILEI, la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj, kiuj disvolviĝos en julio en Madrido, kaj specife de la Simpozio pri "La kultura heredaĵo de Esperanto", kunvokita en ties sino. Malfermiĝas tiel grandaj eblecoj de kunlaboro inter la Esperanto-movado kaj la Universitato en Hispanio.

Finiĝas la unua aliĝperiodo de la madridaj kongresoj

En la lasta semajno de julio okazos en Madrido du gravaj internaciaj renkontoj de Esperanto: la Hispana Kongreso de Esperanto (20- 22 de julio) kaj la Kongreso de la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj organizita de ILEI (21- 28 de julio). Atentu ke la 31-an de marto finiĝas la unua aliĝperiodo de ambaŭ renkontiĝoj!Emblemo de la ILEI-kongreso

La eventojn eblas ĝui samtempe aŭ aparte, depende de via ŝato kaj via tempo, ĉar la programerojn de la sabata vespero kaj la dimanĉo oni konsideros komunaj kaj la kuna kotizo por ambaŭ kongresoj estas nur iom pli kosta ol ĉiu aparte.

La kongresoj okazos en la universitata areo de Madrido. La ĉefa sidejo estos la universitata rezidejo (hispane: "Colegio Mayor") Teresa de Jesús, apartenanta al la komplekso de rezidejoj de la Universitato Complutense. Multaj el la aktivadoj de la kongreso ILEI disvolviĝos en la Fakultato de Filologio de la Nacia Universitato pri Neĉeesta Edukado (UNED).

Indas klarigi ke la kongreso de ILEI celas ne nur Esperanto-instruistojn, sed ke temos pri vere internacia kongreso, en kiu multaj aliaj kulturaj kaj distraj programeroj estas antaŭvidataj. Por multaj, ĝi taŭgos kiel antaŭgustumo de la Universala Kongreso kiu la sekvan semajnon okazos en Lisbono. Fakte, komuna vojaĝo estas organizata el Madrido al tiu ĉi evento, la 28-an de julio mem.

En tiu ĉi momento jam aliĝis pli ol 80 homoj, venantaj el pli ol 20 landoj kaj 4 kontinentoj. Memoru ke eblas aliĝi per tiu ĉi reta formularo, aŭ pere de la aliĝiloj troveblaj en formatoj doc kaj pdf.

Ankaŭ disponeblas jam formularo por mendi servojn de la kongreso. La plej grava estas la loĝado: ni disponos je ĉambroj en la universitata rezidejo, sed la nombro estas limigita, kaj indas rezervi sufiĉe antaŭe.

Ankaŭ eblas mendi la ekskursojn. Dimanĉe matene ni vizitos la universitatan kaj historian Alcalá de Henares, naskourbon de Miguel de Cervantes. Por la merkredo ni organizis respektivajn vizitojn al la famaj kaj proksimaj urboj Toledo kaj Segovio, ambaŭ kun granda historia graveco.

La mendilo (kiu ankaŭ inkludas la du komunajn bankedojn kaj la vojaĝon al Lisbono) troviĝas en tiu ĉi formularo: https://goo.gl/forms/EnYAzmOZzzqVWAdn2 kaj elŝuteblas ankaŭ en pdf kaj doc formoj. Por ĉiu dubo, ne hezitu skribi al la LKK ĉe la adreso: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.

Vi krome povas sekvi la novaĵojn en la nun kreitaj spacoj en la sociaj retoj, Facebook kaj Twitter. Abonu ilin kaj restu en kontakto kun ni.

Bonvenon al Madrido!

Más artículos...