Federación Española de Esperanto

Hispana Kongreso de Esperanto - utilaj informoj

Madrida Esperanto-Liceo (MEL), Hispana Esperanto-Federacio (HEF) kaj la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI), invitas vin al partopreno en la 77a Hispana Kongreso de Esperanto kaj al la 51a Kongreso de ILEI, kiuj okazos fine de julio 2018 en la urbo Madrido (Hispanio), tuj antaŭ la Universala Kongreso en Lisbono.

La Kongresoj estos parte sendependaj kaj parte koincidaj, kaj do oni povas partopreni en ambaŭ aŭ nur en unu el ili, depende de siaj disponeblo kaj ŝato. La konkretaj datoj estos:

  • Hispana Kongreso de Esperanto: 20 - 22 julio 2018
  • Kongreso de la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj: 21 - 28 julio 2018.

LA URBO

Madrido, la ĉefurbo de Hispanio, estas la plej loĝata urbo de la lando, kun iom pli ol 3 milionoj da loĝantoj. Ĝi estas moderna kaj tre turisma urbo, kun multe da atrakciaĵoj, ampleksa kultura propono kaj tre altira distra vivo. La kongresoj disvolviĝos ĉefe en la universitata areo, okcidente de la urbo, proksime al parkoj kaj samtempe integrita en la urbo mem.

LA PROGRAMO

La Loka Kongresa Komitato kaj la estraro de ILEI nun pretigas programon, kiun oni konkretigos en venontaj informoj. Kiel kutime ĉe Hispanaj Kongresoj kaj tradicie ĉe ILEI, ĝi estos certe riĉa el kultura, kleriga, distra kaj turisma vidpunktoj.

La kulturo, loka kaj Esperanta, havos gravan rolon. Kompreneble, ne mankos prelegoj, atelieroj, babiladoj, ekspozicioj, kursoj, E-instruista trejnado, distraj vesperoj ktp. Vidu apartan paĝon.

Indiku en la aliĝilo kaj kontaktu la organizantojn se vi mem deziras kontribui al la programo.

TURISMA PROGRAMO

Ni konatiĝos kun la urbo Madrido, kaj ankaŭ kun aliaj proksimaj, ege interesaj el arkitektura kaj historia vidpunkto.

Madrido estas tre turisme altira urbo, kun multaj vidindaĵoj kaj vigla surstrata vivo. Ni havos okazon funde ekkoni la urbon per specialaj programeroj. Krome, oni antaŭvidas vizitojn al proksimaj urboj, kiel Toledo, Segovio, aŭ Alcalá. Ni konkretigos tiujn informojn en venontaj komunikoj.

LA MOTIVO

La kongresoj havos kiel bazan motivon la moton “La kultura heredaĵo de Esperanto”.

Ĝi estos ankaŭ la ĉeftemo de kleriga Simpozio, kiu disvolviĝos ene de la ILEI-kongreso, en kunlaboro kun la Fakultato pri Filologio de la universitato UNED (Nacia Universitato de Neĉeesta Edukado).

GASTIGADO KAJ TRANSPORTO

La Kongresoj okazos en studenta rezidejo Teresa de Jesús, en la universitata areo, kie ankaŭ eblos gasti je konvena prezo dum la semajno. La kostojn ni publikigos en aparta paĝo. Krome, Madrido disponas pri ĉiaj gastigebloj, de la plej luksaj ĝis la plej moderprezaj. La organizantoj povos helpi vin trovi lokon, precipe se vi bezonas lingvan helpon.

Mapo de la kongresejo

Madrido estas facile atingebla. Ĝi disponas modernan flughavenon Madrid-Barajas, al kiu flugas kompanioj el la tuta mondo. El la flughaveno komfortaj metroo kaj trajno veturigas vin rekte al la urbocentro. Ĝi estas atingebla facile per trajno kaj aŭtobusoj. Madrido estas konektita per aŭtoŝoseoj kun aliaj Eŭropaj landoj kaj kun ĉefaj urboj en Hispanio kaj Portugalio. Oni antaŭvidas facilan kaj senpagan parkadon en la universitata areo, kie disvolviĝos la kongresoj. Ene de la urbo, la publika transportsistemo estas fidinda kaj komforta.

Post la ILEI-kongreso, ni antaŭvidas organizitan komunan transporton per aŭtobuso al Lisbono, por partopreni la Universalan Kongreson. Ankaŭ eblas vojaĝi tien per oftaj flugoj kaj per nokta trajno.

PLIAJ INFORMOJ

Jen dokumento kun pliaj Utilaj Informoj (en pdf), ĉefe pri alveno al la kongresejo kaj aliaj konsiloj.

Kaj ankaŭ ligilo al la Unua Anonco (en pdf), kaj al la reta Aliĝilo.

LA KONGRESA KOMITATO

  • Prezidanto: Manuel Parra
  • Sekretario: Santos Olán
  • Kasisto: Ricardo Biurrun
  • Komitatanoj: Félix Jiménez, Águeda Biurrun, José A. del Barrio
  • ILEI-estrarano pri kongresoj: Radojica Petrović
  • ILEI-estrarano pri financoj: William - Vilĉjo Harris

KONTAKTO

Eblas kontakti la organizantojn ĉe la adreso Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.  

Poŝta adreso: Hispana Esperanto-Federacio. Rodríguez San Pedro 13, 3º-7; ES-28015 Madrid (Hispanio). Telefonoj: +34-914 468 079; +34-638 547 104

Pri faka, kleriga kaj organiza programo de la ILEI-Kongreso: Radojica Petrović <Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.>, aŭ: Bul. Oslobodjenja 36, RS-3200 Ĉaĉak, Serbio

Retejo de la kongreso: http://www.esperanto.es/kongreso.

Novaĵoj aperas ankaŭ en la paĝoj de Facebook kaj en Twitter specialaj por la kongresoj.

Kongresaj retpaĝoj de ILEI: http://www.ilei.info/agado/konferencoj.php

FB-grupo ILEI-Kongresoj: https://www.facebook.com/groups/ILEI.Kongresoj/