Federación Española de Esperanto

Hispana Kongreso - sidejo, loĝado kaj transporto

La 77a Hispana Kongreso de Esperanto kaj la 51a Kongreso de ILEI okazos fine de julio 2018 en la urbo Madrido (Hispanio), tuj antaŭ la Universala Kongreso en Lisbono.

SIDEJO

La baza sidejo de la Hispana Kongreso de Esperanto kaj la ILEI-Kongreso estos studenta rezidejo Teresa de Jesús, en la universitata areo de Madrido, oriente de la urbo. Parto de la programeroj de la ILEI-kongreso, kaj la akademia Simpozio organizata ene de la kongreso, okazos en la sidejo de la Fakultato pri Filologio de la Nacia Universitato de Neĉeesta Edukado (UNED), situanta tute apude.

En suba mapo vi povas trovi la situon de ambaŭ sidejoj, kaj la vojon el la plej proksima metrostacio, Moncloa.

LOĜADO

La rezidejo Teresa de Jesús apartenas al komplekso de studentaj rezidejoj ("Colegio Mayor") de la Universitato Complutense de Madrido, kiuj situas unu apud la alia en la universitata areo, kaj kiujn ni utiligos por gastigado kaj okazigo de la surlokaj programeroj. Tie ni disponos je nombro da individuaj kaj duoblaj ĉambroj por gastigi kongresanojn, precipe tiuj venantaj por sep aŭ ok tagoj (t.e. la ILEI-kongreso aŭ ambaŭ).

Ekzistas renovigitaj ĉambroj kun klimatizilo en la C.M. Teresa de Jesús, ĉefa sidejo de la Kongreso. Pliaj ĉambroj disponeblas en la aliaj rezidejoj de la komplekso. Kvankam formale ili estas traktataj kiel apartaj rezidejoj, ili troviĝas tute apude.

Fotojn de la rezidejo Teresa de Jesús, inklude de la ĉambroj kaj aliaj instalaĵoj, videblas en tiu ĉi ligilo: https://www.ucm.es/visita-virtual-cm-teresa-de-jesus. Fotojn de la rezidejo Diego de Covarrubias, eblas vidi en: https://www.ucm.es/visita-virtual-cm-diego-de-covarrubias.

La prezoj inkludas 3 manĝojn tage (t.n. “pensión completa”) de lundo ĝis sabato; dum dimanĉo la manĝoj ne estas inkluzivitaj en la rezidejo. Homoj kiuj partoprenos dum ekskursaj tagoj povos mendi anstataŭan porteblan menuon.

Ĉiuj dormoĉambroj havas privatan banĉambron.

Jen la prezoj:

TIPO DE ĈAMBRO

PREZO/TAGO

Unu-lita ĉambro, kun klimatizilo

40 €

Du-lita ĉambro, kun klimatizilo

33 € (elĉerpitaj)

Unu-lita ĉambro, sen klimatizilo

35 €

Du-lita ĉambro, sen klimatizilo

30 €

Atentu ke la nombro estas limigita, kaj tial oni konsideros unue la mendojn de 7 aŭ 8 tagoj (de la 20-a aŭ 21-a de julio ĝis la 28-a de julio). La rezervoj estos konsiderataj laŭ strikta ordo de mendo kaj pago. La mendilon vi povas trovi en tiu ĉi reta formularo, kaj ankaŭ en pdf kaj en doc. Vi povas plenigi tiun formaton aŭtomate, aŭ sendi la dosierojn al la adreso Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla., aŭ vi povas skribi al tiu adreso por informiĝi kaj mendi.

Eblas loĝi pli longe, por tiuj homoj kiuj venos pli frue al Madrido; informu la LKK-on pri tio. Probable eblos loĝi dum malpli da noktoj, se oni aliĝas nur al la Hispana Kongreso, sed tion oni povos certigi nur post junio.

Krome, Madrido estas urbo kun abundo da eblecoj por loĝi dum la somero. Tie ĉi ni informas pri diversaj loĝejoj proksimaj al la kongresejo, por ĉies gustoj kaj buĝetoj, sed la LKK ne zorgos pri rezervoj en hoteloj.

TRANSPORTO

Madrido havas grandan flughavenon, kun flugoj el ĉefaj urboj el la mondo. Trajnoj kaj aŭtobusoj alvenas el Eŭropo kaj el aliaj urboj de Hispanio.

La kongresejo troviĝas en la universitata areo, en loko meze de parkoj, sed facile atingebla. La plej proksima metrostacio estas "Moncloa" (vidu apudan mapon). El tie eblas veni per mallonga promeno al la sidejo, kaj ankaŭ eblas veturi per oftaj urbaj aŭtobusoj. Metrostacioj "Ciudad Universitaria" kaj "Príncipe Pío" situas ankaŭ proksime.

Mapo de la kongresejo

Ankaŭ eblas parki propran aŭton, sen grandaj malfacilaĵoj dum la someraj monatoj, en la komplekso de rezidejoj aŭ apud la universitato.

Post la fino de la ILEI-kongreso, estas organizata komuna transporto al la Universala Kongreso en Lisbono. Ĝi eliros la 28-an de julio el la ILEI-kongresejo je la 9a horo kaj alvenos ĉe la UK-ejo inter la 17a kaj 18a horo. La prezo estos 40 € kaj necesas antaŭrezervi.

Vidu pli detalajn eksplikojn pri la alveno en tiu ĉi paĝo.

KONTAKTO

Baldaŭ oni informos pli detale pri tiuj ĉi detaloj. Dume, se vi havas dubojn, kontaktu la organizantojn per la adreso: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.. Sekvu nin ankaŭ en niaj sociaj retoj: https://www.facebook.com/madridakongreso/ kaj https://twitter.com/madridakongreso.