Federación Española de Esperanto

Disko nomata “Esperanto” estos prezentata en Madrido kun partopreno de esperantistoj

Cronómetrobudúestas hispana metalrok-bando, kiu decidis nomi sian sesan diskon kaj la kanton aperantan en ĝia tria trako per la nomo Esperanto.

Krome, dum ties pretigo, la bando petis helpon al Hispana Esperanto-Federacio, por la kunlaboro por la uzo de Esperanto. La rezulto estas la uzo de la lingvo en unu el la kantoj, la balado nomata Luna, en kies fina parto la konata poeto Miguel Fernández deklamas la poemon Ho, mia kor’, de Zamenhof.cronometrobudu madrid

La disko aperis pasintaŭguste. Dum preskaŭ la tuta monato septembro, Cronómetrobudú turneis en Meksiko, kie ili ĝuas konsiderindan famon, en sukcesa prezentado de la disko Esperanto. La 1an de oktobro, ili faris la unuan prezenton de la disko en Hispanio, en la urbo Burgoso (Burgos), el kie ili devenas. La koncerton partoprenis Miguel Fernández per la deklamado de la versoj de Zamenhof kadre de la ludo de la kanto Luna.

La dua prezento de la disko Esperanto en Hispanio okazos la venontan 5an de novembro en la koncertejo Moby Dick, de Madrido, je la 21a. Ankaŭ ĉi-okaze Miguel Fernández estis invitita rekte realigi la deklamon aŭskulteblan en la kanto.

Ni invitas kaj instigas ĉiujn esperantistojn loĝantajn en (aŭ pli-malpli proksime de) Madrido ĉeesti la koncerton.

La tuta k-disko ĝueblas en YouTube, ĉe la adreso: https://www.youtube.com/watch?v=DkVMkTFGSQI. (La kanto Luna, kie estas deklamata Ho, mia kor’, estas la sepa, kaj alklakante MOSTRAR MÁS, oni trovos i.a. la esperantigon de la originala teksto de la kanto kaj la hispanigon de Ho, mia kor’)

UEA organizas ĝeneralan voĉdonadon pri statut-ŝanĝo

Hispana Esperanto-Federacio malfermas internan debaton pri la proponoj pri ŝanĝo de Statuto en Universala Esperanto-Asocio.

Dum la Universala Kongreso en Nitro dum pasinta julio, kunvenis la Komitato de UEA, la supera organo de la Asocio, kaj aprobis proponon de nova Statuto, kun diversaj ŝanĝoj en pluraj artikoloj. Tiujn ŝanĝojn nun devas aprobi (aŭ malaprobi) la membraro, tiel la Individuaj Membroj, kiel la aliĝintaj asocioj.

Ankaŭ Hispana Esperanto-Federacio, kiel landa asocio de UEA, rajtas je voĉdono, kun tiom da voĉoj kiom da aligitaj membroj ni deklaris al UEA. Antaŭ ol decidi nian voĉdonon, la estraro de HEF decidis malfermi debaton inter niaj anoj. Se vi estas membro de HEF, ni petas vian opinion pri la proponitaj ŝanĝoj.

En venonta numero de Boletín, kiu baldaŭ alvenos al viaj hejmoj, vi povos legi la leteron de Mark Fettes, kiu baze prezentas la ĉefajn punktojn. La detalojn, kun la konkretaj artikoloj, eblas konsulti ankaŭ en la retejo de UEA http://www.uea.org/teko/komitato, kie ankaŭ troviĝas pluraj aliaj dokumentoj kiujn la Komitato produktis por diskuti la aferon. Ĉiukaze, tiuj, kiuj deziras aparte demandi pri la detaloj, povas skribi al HEF, al la retadreso Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla..

La ĉefa punkto kiu levis pli da diskuto estis la konfirmo en la Statuto de UEA pri la jura sendependiĝo de ties junulara sekcio, TEJO. Pri tiu debato, oni povas legi en la reto, en la retlisto de la Komitato de UEA, kiu estas malferma, aŭ en diversaj aliaj medioj. HEF volonte sendos al tiuj interesatoj la necesajn informojn, kaj pri tiu aspekto ni speciale deziras scii vian opinion.

La ceteraj punktoj, ekz. rilataj al reta voĉdonado, al relativaj plimultoj kaj al organizaj detaloj, estas konsiderataj malpli problemvekaj, sed denove ni volonte ricevos vian opinion pri ili. Ne hezitu opinii, demandi kaj proponi. La estraro de HEF volonte aŭskultos la opiniojn de ĉiuj ties anoj, kaj decidos laŭ la plej demokratia maniero en kiu tio eblos.

Kiel unua provo malfermi tiun debaton, HEF, interkonsente kun Madrida Esperanto-Liceo, kunvokis kolokvon en la madrida sidejo, profitante la rendevuojn kiujn la madridaj esperantistoj povas ĝui. Ĝi estas malferma por madridaj samideanoj, ne nur HEF-anoj, por ke ili povu opinii pri tiuj ŝanĝoj, kaj ĝenerale pri la agado de UEA kaj TEJO. Jen la detaloj:

MALFERMA KOLOKVO
UEA kaj TEJO: Internacia agado en Esperanto
Debato pri la propono de ŝanĝo de Statuto de UEA
Lundo, 24-a de oktobro 2017, je la 19:00 horo
Loko: sidejo de Hispana Esperanto-Federacio, str. Rodríguez San Pedro, 13, 3
Gvidos:
    José Antonio del Barrio, prezidanto de Hispana Esperanto-Federacio
    Alejandro Escobedo, prezidanto de Hispana Esperantista Junulara Societo

Homoj ekster Madrido, kiuj tamen havas dubojn aŭ ŝatus doni sian opinion, povas skribi al Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.. Ni deziras instigi aliajn klubojn organizi similajn debatojn, kaj sendi siajn konkludojn al la estraro de HEF. Ne hezitu peti nian helpon, se vi tion bezonas.

HEF prenos la decidon pri la voĉdono, en la venonta kunveno de la estraro, fine de novembro aŭ komence de decembro.

Más artículos...