Federación Española de Esperanto

Komenciĝas preparlaboroj por la kongresoj 2018

Kiel ni jam anoncis, profitante ke la 103 Universala Kongreso de Esperanto okazos en Lisbono, diversaj aliaj esperantistaj eventoj estos organizataj en somero 2018 en la Iberia Duoninsulo, por ke vizitantoj povu profiti la vojaĝon kaj la okazaĵon.

Konkrete, la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) havos sian kongreson en Madrido, de la 21-a ĝis la 28-a de julio 2018 (do ĝuste antaŭ UK en Lisbono).LKK kongreso Madrido 2018 Parte koincide kun ĝi, inter la 20a kaj 22a de julio, okazos ankaŭ en Madrido la Hispana Kongreso de Esperanto.

En la komenco de septembro, profitante la viziton al Madrido de la respondeculo pri kongresoj de ILEI, oni formaligis la lokan organizan komitaton de ambaŭ kongresoj (vidu apudan foton), kaj oni komencis la pretigon de la necesaj laboroj. Oni vizitis la antaŭviditan kongresejon (studentan rezidejon Colegio Mayor Chaminade), kelkajn hotelojn kaj gastejojn serĉante kromajn loĝeblojn, respondeculojn pri internaciaj eventoj de la madrida urbestraro, ktp. Estis skizita la enhavo, la programo, kaj aliaj detaloj. En venontaj semajnoj estos disponeblaj la unuaj informoj, inklude de la kotiztabelo, la aliĝilo k.s.

Post la UK, inter la 4a kaj 11a de aŭgusto, okazos en la ekstremadura urbo Badajoz (Badaĥozo) la Internacia Junulara Kongreso, laŭ la decido de TEJO. Ankaŭ ĉikaze oni komencis pretigi la necesajn kondiĉojn, pri kiuj ni informos en venontaj semajnoj.

Dume, rezervu la datojn. Vi havos la okazon ĝui belan esperantistan etoson, intensan kaj por ĉies deziroj!