Federación Española de Esperanto

Iberia Renkontiĝo, ĉijare en septembro en Katalunio

Iberia Renkontiĝo temas pri ĉiujara esperantaĵo okazanta ie en Iberio kunorganizata de Portugala Esperanto-Junularo, Hispana Esperantista Junulara Societo kaj Kataluna Esperanto-Junularo. En 2014 la renkontiĝo estos organizata de ĉilasta organizaĵo, kaj ĝi okazos en L’Arboç, ĉarma urbo situanta en regiono konata pro sia produktado de vino kaj ĉampano, inter la 5a kaj la 7a de septembro.

Gastigos la renkontiĝon la Ateneo de L’Arboç, kie okazos plimulto de la programeroj. Ĝi estas urba projekto kiu kunigas diversajn kolektivojn kaj celas transformi la socion radikale. Ĝi estis fondita la printempon de 2013. Temas pri ejo tute memzorgata de homoj el la urbo, el la regiono kaj el ĉie ajn, flanke de la institucioj. Ĝi estas malfermita ejo, transversa kaj ĝi funckias asemblee.

La organizantoj proponas gastigi la partoprenantaron senpage en sportejo. Tial, oni nepre kunportu vian dormosakon kaj matraceton. Se oni tamen deziras pli da komforto, en la urbo estas hotelo.

Pluaj informoj pri programo, aliĝado, alveneblecoj kaj kontakto troviĝas en la retejo de la aranĝo http://esperanto.cat/ir2014/.