Federación Española de Esperanto

Promenado laŭ la norda Jakoba Vojo

Hispana Esperanto-Federacio organizas internacian marŝadon por esperantistoj laŭ la marborda Vojo de Sankta Jakobo.

Konekse kun la venonta Hispana Esperanto-Kongreso, kiu okazos en la urbo Comillas (okcidenta marbordo de la regiono Kantabrio), ni planas okazigi marŝadon por esperantistoj en la datoj ĉirkaŭ la evento, sed jam en septembro 2019 ni planas pli limigitan sperton. Nome, la marŝado ekos el Comillas kaj alvenos al Ĥiĥono (Gijón/Xixón, regiono Asturio); atentu ke temas pri la norda varianto, apud la marbordo, same bela sed malpli konata ol la t.n. "franca vojo". La promenado estos, pli malpli, 157 kilometrojn longa, kiujn ni trairos dum unu semajno. La marŝado komenciĝos la dimanĉon 22an de septembro kaj finiĝos la sabaton 28an de septembro.

HEF respondecas pri la organizo kaj la loĝado (en malmultekostaj hoteloj, en dulitaj aŭ trilitaj ĉambroj). Ankaŭ, ni dungos malmultekostan entreprenon por transporti la dorsosakojn. La prezo estos ĉirkaŭ 200 eŭroj.

Ĉu vi estas interesita? Sendu senprokraste retmesaĝon, por koni la detalojn, al adreso Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla..

Por tiu ĉi ni rezervos spacon por nur 12 partoprenontoj. ALIĜU RAPIDE!

Subvencio por partopreni en la IJK

En sia kunveno de la 16a de junio 2019, la estraro de Hispana Esperanto-Federacio aprobis subvencion, ĝis maksimume 1000 eŭroj, por monhelpi la partoprenon de gejunuloj de HEJS (Hispana Esperantista Junulara Societo) en la venonta Internacia Junulara Kongreso, okazonta en Liptovský Hrádok (Slovakio), laŭ la jenaj kondiĉoj:

1.  Oni subvencios la partoprenon de du junuloj malpli ol 30-jaraj.
2.  Al la elektitoj oni pagos la kongresaliĝon kaj la vojaĝelspezojn kun la anoncita limo de 1.000 € entute.
3.  Oni publikigos la konkurson pere de la kutimaj komunikiloj uzataj de HEF por informi siajn anojn.
4.  En tiu publika konkurso oni pritaksos jenajn meritojn:
a)  Esti HEJS-ano. 
b)  Havi respondecojn en HEJS, nuntempe aŭ antaŭe.
c)  Esti jam paganta la kotizon 2019 al HEF/HEJS  .
ĉ)  Esti kunlaboranto en “Boletín” aŭ en aliaj komunikiloj de HEF.
d)  Aŭtori pri libroj, artikoloj, … en aŭ pri Esperanto.
5.  Post la aljuĝo de la subvencioj, oni pagos la duonon de ĉiu subvencio al ĉiu homo elektita.
6.  La homoj subvenciitaj prezentos la atestilojn pri la faritaj elspezoj.
7.  La homoj subvenciitaj devos prezenti raporton pri la de ili plenumitaj kongresaj taskoj kiel reprezentantoj de HEJS.
8.  Post la ricevo de tiu raporto kaj de la elspezoatestiloj, HEF pagos al subvenciatoj la duan duonon de la subvencio.

La petoj devas alveni al la estraro antaŭ la 15-a de julio, al la adreso Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla..

Más artículos...